Declarație de protecție a datelor VDO Fleet App (VDO)

(Stare: iulie 2023)

 I.        preambul

1.      Continental Automotive Technologies GmbH , Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hanovra (în continuare: „CONTINENTAL” sau „noi”) oferă clienților și utilizatorilor așa-numitele aplicații mobile care pot fi descărcate pe dispozitive mobile (dispozitive inteligente). În cele ce urmează, dorim să vă informăm cum are loc prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea și utilizarea aplicațiilor de către CONTINENTAL, în special cu aplicația VDO Fleet.

2.        Pe lângă informațiile privind protecția datelor pentru aplicația VDO Fleet, se aplică informațiile generale valabile în prezent privind protecția datelor de la CONTINENTAL AUTOMOTIVE Technologies GMBH, care pot fi accesate la https://www.fleet.vdo.de/footer-navigation/datenschutz/ .

II.        Organism responsabil, autoritate de supraveghere

1.        Organism responsabil

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanovra

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail : info@vdo.com

2.        Responsabil cu protecția datelor

Continental Automotive Technologies GmbH

Data Compliance

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanovra

E-mail: dataprotection@conti.de

3.        Autoritatea de supraveghere

Comisarul de stat pentru protecția datelor Saxonia Inferioară

Barbara Thiel

Prinzenstrasse 5

30159 Hanovra

Telefon:      +49 (0511) 120 45 00

Fax:             +49 (0511) 120 45 99

E-mail:        poststelle@lfd.niedersachsen.de

III.        Ce date sunt procesate pentru descărcarea aplicației VDO Fleet?

1.        Când descărcați aplicațiile noastre din magazinele de aplicații relevante ( de exemplu, Apple App Store sau Google Play), anumite date despre dvs. necesare pentru descărcare sunt transmise de pe dispozitivul dvs. mobil către magazinul de aplicații relevant.

În special, atunci când descărcați aplicația dintr-un magazin de aplicații, adresa de e-mail, numele de utilizator , numărul de client al contului de descărcare, numărul de identificare individual al dispozitivului și ora descărcării pot fi transferate în magazinul de aplicații.

2.        CONTINENTAL nu are nicio influență asupra colectării și prelucrării datelor menționate mai sus . Datele sunt colectate și procesate exclusiv de magazinul de aplicații pe care l-ați selectat. CONTINENTAL nu este responsabil pentru această colectare și prelucrare; responsabilitatea revine exclusiv operatorului respectiv al magazinului de aplicații.

IV.        Ce date sunt procesate atunci când utilizați aplicația VDO Fleet?

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal de către CONTINENTAL în legătură cu furnizarea aplicației VDO Fleet depinde în mare măsură de serviciile și funcționalitățile oferite prin intermediul aplicației respective.

În principiu, CONTINENTAL colectează și prelucrează date cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru ( i ) este necesar pentru îndeplinirea contractului sau furnizarea serviciilor și funcționalităților convenite între utilizatorul aplicației și CONTINENTAL (Art. 6 alin. 1 lit. b GDPR) sau ( ii) dacă datele sunt necesare pentru funcționalitatea aplicației în cadrul unor interese legitime, iar interesele utilizatorului de a-și proteja datele personale nu prevalează (Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR).

În funcție de serviciile sau funcționalitățile furnizate prin intermediul aplicației, pot fi prelucrate în special următoarele tipuri de date:

1.        FURNIZARE DE FUNCȚII / SERVICII prin aplicația VDO Fleet

Continental Automotive GmbH furnizează aplicația pentru smartphone „VDO Fleet App”. Nu este nevoie de hardware suplimentar pentru a utiliza aplicația în legătură cu un tahograf din generația 4.1 și conexiunea se stabilește folosind protocolul Bluetooth.

Aplicația VDO Fleet vă permite să descărcați datele legal impuse de tahograf (format de date DDD), precum și să încărcați și să arhivați aceste date în soluția de gestionare a tahografului de la Continental „VDO Fleet - Tachograph Management”. În acest fel, utilizatorul se asigură că datele necesare sunt încărcate la intervale regulate și stocate în conformitate cu legea folosind sistemul de arhivare „VDO Fleet”. Utilizatorul are, de asemenea, opțiunea de a se conecta la sistemul de flotă VDO în cadrul aplicației și de a o utiliza din mers. Pentru a utiliza funcțiile de mai sus este necesar un contract VDO Fleet valabil.

Funcția de memento-uri pentru a monitoriza intervalele de descărcare prescrise prin sistemul de flotă VDO, astfel încât să nu piardă o întâlnire.

În plus, utilizatorul are opțiunea de a utiliza funcția „Hărți” în legătură cu sistemul de flotă VDO. Serviciul oferit vă permite să urmăriți poziția vehiculelor flotei (dispozitiv telematic necesar pentru aceasta) pentru a putea reacționa în cazul unor evenimente în timpul procesului de transport.

Dacă utilizatorii furnizează date suplimentare ca parte a aplicației VDO Fleet sau le stochează/încarcă în aplicația VDO Fleet pentru a utiliza alte servicii și/sau funcționalități, aceste date vor fi procesate numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a furniza serviciile respective și funcționalități.

Temeiul legal pentru o astfel de prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR (executarea contractului). Furnizarea datelor este întotdeauna voluntară. În cazul în care nu sunt furnizate datele necesare pentru furnizarea serviciilor/funcționalităților oferite ( de exemplu , datele necesare pentru activarea aplicației), pot exista restricții în furnizarea serviciilor sau este posibil ca serviciile să nu fie furnizate deloc.

2.        Buletin informativ/consimțământ pentru marketing și publicitate

În măsura în care CONTINENTAL oferă opțiunea de înregistrare pentru buletine informative sau acordarea consimțământului de marketing și publicitate prin intermediul aplicației VDO Fleet, se aplică următoarele:

Pentru a putea verifica dacă proprietarul adresei de e-mail furnizată în acest context este de acord să primească newslettere și/sau publicitate, trimitem un e-mail automat la adresa de e-mail furnizată după primul pas de înregistrare. Numai după confirmarea linkului de înregistrare în e-mailul de confirmare includem adresa de e-mail furnizată în lista noastră de corespondență (așa-numita double opt-in).

Vă rugăm să rețineți că vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment făcând clic pe linkul de dezabonare din newsletter. Odată ce ați dat consimțământul de marketing și/sau publicitate, îl puteți revoca în orice moment cu efect pentru viitor (vezi mai jos).

3.        Prelucrarea datelor de locație/navigație

În măsura în care aplicația VDO Fleet colectează și prelucrează date de locație/navigație în scopul furnizării de servicii și/sau funcționalități, se aplică următoarele:

Aplicația VDO Fleet procesează datele de locație/navigație numai dacă utilizatorul a activat accesul la datele de locație pe dispozitivul său mobil. Aprobarea este solicitată automat în timpul instalării aplicației VDO Fleet prin sistemul de operare al dispozitivului final respectiv și poate fi schimbată din nou după instalare - în funcție de dispozitivul final respectiv - prin intermediul setărilor.

În principiu, datele de locație sunt utilizate de aplicația VDO Fleet numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea serviciilor și/sau funcționalităților respective ale aplicației VDO Fleet (de exemplu, în acest scop folosim serviciul de hărți instalat pe dispozitivul dvs. final; dacă nu este instalat niciun serviciu de hărți pe dispozitivul dvs. final, veți fi redirecționat către un serviciu de hărți bazat pe internet, pe care sunteți liber să decideți cum să îl utilizați  Furnizorul serviciului de hărți procesează aceste date transmise pe propria răspundere și pentru el scopuri proprii (eventual pentru îmbunătățirea produsului, dezvoltarea de noi produse, în scopuri publicitare, inclusiv furnizarea de publicitate personalizată de la terți Nu avem nicio influență în acest sens. Informații privind prelucrarea datelor de către furnizorul serviciului dvs. de hărți pot fi găsite în avizele de protecție a datelor ale furnizorului respectiv; acestea pot fi accesate prin aplicația furnizorului respectiv de servicii de hărți sau pe internet.

4.        Formular de contact

Dacă CONTINENTAL furnizează un formular de contact în aplicația VDO Fleet, se aplică următoarele:
Date personale de la utilizatori pe care le pun la dispoziție printr-un formular de contact în aplicația VDO Fleet ( de exemplu , nume, prenume, adresă, companie, adresă de e-mail sau oră). ale transmiterii) sunt prelucrate în scopul procesării cererii respective sau a cererii respective de utilizator. În măsura în care datele sunt prelucrate în scopul îndeplinirii unei comenzi a unui client sau a unei solicitări a clientului, temeiul legal al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR. Dacă se acordă acordul, art. 6 alin. 1 lit. un temei legal GDPR pentru prelucrare.

5.        Prelucrarea DISPOZITIVULUI tehnic si a datelor de comunicare

Colectarea și prelucrarea datelor despre dispozitive tehnice și comunicații sunt necesare pentru a furniza aplicația VDO Fleet sau pentru furnizarea serviciilor și funcționalităților disponibile prin intermediul aplicațiilor. Pentru a ne furniza serviciile și funcționalitățile, sunt prelucrate în special următoarele date tehnice și informații:

-        adresa IP

-        Data și ora cererii

-        ID dispozitiv, de exemplu IMEI [1], IMSI [2], număr de telefon mobil sau adresa MAC pentru utilizarea WLAN

-        Diferența de fus orar față de GMT

-        tip de dispozitiv

-        Conținutul cererii (serviciu/funcționalitate solicitat)

-        Setări specifice dispozitivului
( de exemplu , browser, sistem de operare, versiune de limbă)

-        cantitatea de date transferate

-        Setările aplicației

-        Mesaj dacă schimbul de date a avut succes/finalizat

-        Proprietățile aplicației

-        Blocare aplicație / mesaj de eroare

6.        Îmbunătățirea produsului, calitatea serviciilor

În măsura permisă de legea aplicabilă, CONTINENTAL își rezervă dreptul de a prelucra datele personale ale utilizatorilor (inclusiv datele de localizare) într-o formă depersonalizată în scopul îmbunătățirii produsului, securității produselor și IT și pentru a asigura calitatea produselor și serviciilor. „Depersonalizat” înseamnă că datele nu mai pot fi urmărite direct către anumiți utilizatori. În acest scop, CONTINENTAL prelucrează datele cu caracter personal pentru a genera seturi de date depersonalizate, care sunt apoi utilizate pentru a îmbunătăți produsele și serviciile CONTINENTAL.

Temeiul legal pentru o astfel de prelucrare este art. 6 alin. 4 GDPR (schimbarea scopului) și
art. 6 alin. 1 lit. f GDPR (interese legitime). Interesele legitime ale CONTINENTAL constă în utilizarea datelor de-personalizate pentru a satisface așteptările înalte ale utilizatorilor săi în furnizarea de servicii și servicii de înaltă calitate, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a asigura securitatea produselor și IT și pentru a satisface cererea de produse nou dezvoltate, soluții și/sau servicii inovatoare în considerare.

Pentru a proteja interesele utilizatorilor - pe lângă depersonalizare - sunt luate și implementate măsuri de precauție suplimentare pentru securitatea datelor, după cum este necesar, de exemplu restricții stricte de acces la date, restricții privind utilizarea datelor, măsuri de securitate, perioade de păstrare și principii de economie a datelor, cum ar fi ca colectare exclusivă de date relevante.

 

SISTEM / SECURITATE LA AFACERI

Pentru a asigura securitatea sistemului și a erorilor aplicației noastre, ne rezervăm dreptul de a folosi instrumentul de analiză și monitorizare Firebase. Furnizorul de servicii este Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda) este responsabil pentru regiunea europeană.

 

În măsura în care este utilizat Firebase, acest lucru se face numai pentru analiza de blocare, precum și pentru o analiză asociată a utilizării APP pe bază anonimă sau agregată; utilizăm analizele exclusiv în scopul îmbunătățirii aplicației VDO Fleet. Temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO (interese legitime); interesul legitim este asigurarea securității sistemului și îmbunătățirea VDO-FLEET-APP în acest sens. În măsura în care furnizorul de servicii Google prelucrează date în scopul menționat anterior , dacă este cazul și în SUA, acest lucru se face în prezent pe baza așa-numitelor clauze contractuale standard ale Comisiei UE (art. 46. alin. 2 și 3 DSGVO). ), precum și pe baza noului cadru de protecție a datelor. Mai multe informații de la Google despre protecția datelor la Firebase pot fi găsite la https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms .

 

V.        Orice destinatari ai datelor

Când ne furnizăm serviciile aplicației, uneori folosim furnizori de servicii terți care pot lucra pentru noi ca parte a furnizării de servicii. Acești furnizori de servicii pot intra în contact cu datele personale în cadrul prestării de servicii și reprezintă terți sau destinatari în sensul de. GDPR. Dacă este necesar, sunt disponibile contracte de prelucrare a datelor corespunzătoare (articolul 28 GDPR). În măsura în care terții ar trebui să fie implicați într-o prelucrare a datelor în afara unui acord de prelucrare a datelor, ne asigurăm că aceasta este efectuată exclusiv în conformitate cu cerințele GDPR și numai dacă există o bază legală adecvată pentru a face acest lucru.

În prezent, folosim următorii furnizori de servicii/servicii pentru a furniza aplicația VDO Fleet: pendo.io Inc.[3]

VI.      drepturile persoanelor vizate

1.        Conform GDPR, utilizatorii au următoarele drepturi față de un operator cu privire la datele personale care îi privesc:

  • dreptul la informare
  • Dreptul la rectificare sau ștergere
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
  • Dreptul de a vă opune prelucrării
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul de a revoca consimțământul cu efect viitor.

Dacă nu mai doriți să utilizați aplicația VDO Fleet și/sau să ștergeți datele stocate în aplicație, puteți face acest lucru oricând prin meniul aplicației.

2.        De asemenea, aveți dreptul de a vă plânge la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

VII.      Modificarea informațiilor privind protecția datelor

1.      Ne rezervăm dreptul de a modifica și/sau adapta aceste informații privind protecția datelor la intervale neregulate. Vă vom informa cu privire la orice modificări materiale care afectează modul în care folosim informațiile dumneavoastră personale. Versiunea actuală poate fi găsită pe site-ul nostru la link-ul „Politica de confidențialitate”.

2.      Vă rugăm să rețineți că versiunile lingvistice și/sau traducerile declarației de protecție a datelor furnizate sunt doar pentru o mai bună înțelegere. În cazul unei dispute de interpretare, textul german are întotdeauna prioritate.

* * *

 

[1]IMEI = International Mobile Equipment Identifier

[2]IMSI = International Mobile Subscriber Identity

[3] pendo.io Inc. , 150 Fayetteville St., Raleigh, NC 27601, SUA; Vă rugăm să rețineți: pendo.io procesează numai date pseudonimizate , agregate. Datele sunt prelucrate și stocate în SEE. În plus și ca rezervă, se aplică și clauzele contractuale standard ale Comisiei UE (conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2021/914). În plus, Continental a implementat măsuri tehnice specifice de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la date, în special din afara SEE.

Follow us