Oświadczenie o ochronie danych VDO Fleet App (VDO)

(stan: lipiec 2023 r.)

 I.        preambuła

1.      Continental Automotive Technologies GmbH , Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hanover (dalej: „CONTINENTAL” lub „my”) udostępnia klientom i użytkownikom tzw. aplikacje mobilne, które można pobrać na mobilne urządzenia końcowe (urządzenia inteligentne). Poniżej pragniemy poinformować Państwa, w jaki sposób odbywa się przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem i korzystaniem z aplikacji przez CONTINENTAL, w szczególności z aplikacją VDO Fleet.

2.        Oprócz informacji o ochronie danych dotyczących aplikacji VDO Fleet obowiązują aktualnie obowiązujące ogólne zasady ochrony danych firmy CONTINENTAL AUTOMOTIVE Technologies GMBH, które są dostępne pod adresem https://www.fleet.vdo.de/footer-navigation/datenschutz/.

II.        Organ odpowiedzialny, organ nadzorczy

1.        Odpowiedzialny organ

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanower

Telefon: +49 511/938-01

Faks: +49 511/938-81 770

E-mail : info@vdo.com

2.        Inspektor ochrony danych

Continental Automotive Technologies GmbH

Data Compliance

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanower

E-mail: dataprotection@conti.de

3.        Organ nadzorczy

Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych Dolna Saksonia

Barbarę Thiel

Prinzenstrasse 5

30159 Hanower

Telefon:      +49 (0511) 120 45 00

Faks:            +49 (0511) 120 45 99

E-mail:        poststelle@lfd.niedersachsen.de

III.        Jakie dane są przetwarzane w celu pobrania aplikacji VDO Fleet?

1.        Kiedy pobierasz nasze aplikacje z odpowiednich sklepów z aplikacjami ( np. Apple App Store lub Google Play), określone dane o Tobie wymagane do pobrania są przesyłane z Twojego urządzenia mobilnego do odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

W szczególności podczas pobierania aplikacji ze sklepu z aplikacjami do sklepu z aplikacjami mogą zostać przesłane adres e-mail, nazwa użytkownika , numer klienta konta pobierania, indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia oraz godzina pobrania.

2.        CONTINENTAL nie ma wpływu na gromadzenie i przetwarzanie ww. danych . Dane są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez wybrany przez Ciebie sklep z aplikacjami. CONTINENTAL nie ponosi odpowiedzialności za to gromadzenie i przetwarzanie; odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie odpowiedniego operatora sklepu z aplikacjami.

IV.        Jakie dane są przetwarzane podczas korzystania z aplikacji VDO Fleet?

Zakres przetwarzania danych osobowych przez CONTINENTAL w związku z udostępnianiem aplikacji VDO Fleet zależy w dużej mierze od usług i funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem danej aplikacji.

Co do zasady CONTINENTAL gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to ( i ) niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia uzgodnionych usług i funkcjonalności pomiędzy użytkownikiem aplikacji a CONTINENTAL (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub ( ii) jeżeli do działania aplikacji wymagane są dane w ramach prawnie uzasadnionych interesów, a interes użytkownika polegający na ochronie jego danych osobowych nie przeważa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zależności od usług lub funkcjonalności udostępnianych za pośrednictwem aplikacji, przetwarzane mogą być w szczególności następujące rodzaje danych:

1.        UDOSTĘPNIANIE FUNKCJI/USŁUG za pośrednictwem aplikacji VDO Fleet

Continental Automotive GmbH udostępnia aplikację na smartfony „VDO Fleet App”. Do korzystania z aplikacji w połączeniu z tachografem od generacji 4.1 nie jest wymagany żaden dodatkowy sprzęt, a połączenie odbywa się za pomocą protokołu Bluetooth.

Aplikacja VDO Fleet umożliwia pobieranie wymaganych prawem danych z tachografu (format danych DDD), a także przesyłanie i archiwizację tych danych w rozwiązaniu firmy Continental do zarządzania tachografami „VDO Fleet – Tachograph Management”. W ten sposób użytkownik ma pewność, że niezbędne dane będą ładowane w regularnych odstępach czasu i przechowywane zgodnie z prawem, korzystając z systemu archiwizacji „VDO Fleet”. Użytkownik ma także możliwość zalogowania się do Systemu Floty VDO w ramach aplikacji i korzystania z niego w drodze. Do korzystania z powyższych funkcji wymagana jest ważna umowa VDO Fleet.

Przypomnienia” służą do monitorowania przepisanych interwałów pobierania za pośrednictwem Systemu Floty VDO, aby nie przegapić spotkania.

Ponadto użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji „Mapy” w połączeniu z Systemem Flotowym VDO. Oferowana usługa pozwala na śledzenie położenia pojazdów floty (wymagane do tego urządzenie telematyczne), aby móc reagować w przypadku zdarzeń w trakcie procesu transportowego.

Jeżeli użytkownicy podają dalsze dane w ramach aplikacji VDO Fleet lub przechowują/przesyłają je do aplikacji VDO Fleet w celu korzystania z dalszych usług i/lub funkcjonalności, dane te będą przetwarzane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia odpowiednich usług i funkcjonalności.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy). Podanie danych jest zawsze dobrowolne. W przypadku niepodania danych wymaganych do świadczenia oferowanych usług/funkcjonalności ( np. danych wymaganych do aktywacji aplikacji), mogą wystąpić ograniczenia w świadczeniu usług lub usługi mogą nie być świadczone w ogóle.

2.        Newsletter / zgoda na marketing i reklamę

W zakresie, w jakim CONTINENTAL udostępnia możliwość zapisania się do newslettera lub wyrażenia zgody marketingowej i reklamowej za pośrednictwem aplikacji VDO Fleet, obowiązują następujące zasady:

Aby móc sprawdzić, czy właściciel podanego w tym kontekście adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera i/lub reklam, wysyłamy automatyczną wiadomość e-mail na adres e-mail podany po pierwszym kroku rejestracji. Dopiero po potwierdzeniu linku rejestracyjnego w e-mailu potwierdzającym podajemy adres e-mail podany na naszej liście mailingowej (tzw. double opt-in).

Informujemy, że w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając link rezygnacji znajdujący się w newsletterze. Po wyrażeniu zgody marketingowej i/lub reklamowej możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość (patrz poniżej).

3.        Przetwarzanie DANYCH lokalizacyjnych/nawigacyjnych

W zakresie, w jakim aplikacja VDO Fleet App gromadzi i przetwarza dane lokalizacyjne/nawigacyjne w celu świadczenia usług i/lub funkcjonalności, obowiązują następujące zasady:

Aplikacja VDO Fleet przetwarza dane lokalizacyjne/nawigacyjne tylko wtedy, gdy użytkownik zezwolił na dostęp do danych lokalizacyjnych na swoim urządzeniu mobilnym. Zatwierdzenie jest wymagane automatycznie podczas instalacji aplikacji VDO Fleet za pośrednictwem systemu operacyjnego odpowiedniego urządzenia końcowego i można je ponownie zmienić po instalacji – w zależności od danego urządzenia końcowego – poprzez ustawienia.

Zasadniczo dane lokalizacyjne są wykorzystywane przez VDO Fleet App tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji odpowiednich usług i/lub funkcjonalności VDO Fleet App (np. korzystamy w tym celu z usługi mapowej zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym; jeżeli na Twoim urządzeniu końcowym nie jest zainstalowana żadna usługa mapowa, zostaniesz przekierowany do internetowego serwisu mapowego, z którego możesz swobodnie decydować, w jaki sposób z niego skorzystasz.  Dostawca usługi mapowej przetwarza przesłane dane na własną odpowiedzialność i na swój własne cele (ewentualnie udoskonalanie produktów, opracowywanie nowych produktów, cele reklamowe, w tym dostarczanie spersonalizowanych reklam od osób trzecich. Nie mamy na to wpływu. Informacje na temat przetwarzania danych przez dostawcę Twojej usługi mapowej znajdziesz w zakładce wskazówki dotyczące ochrony danych danego dostawcy; dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem aplikacji odpowiedniego dostawcy usług mapowych lub w Internecie.

4.        Formularz kontaktowy

Jeżeli CONTINENTAL udostępnia formularz kontaktowy w aplikacji VDO Fleet, obowiązują następujące zasady:
Dane osobowe użytkowników, które udostępniają za pośrednictwem formularza kontaktowego w aplikacji VDO Fleet ( np . nazwisko, imię, adres, firma, adres e-mail lub godzina transmisji) są przetwarzane w celu przetworzenia odpowiedniego żądania lub danego żądania użytkownika. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub żądania klienta, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku wyrażenia zgody, art. 6 ust. 1 lit. podstawa prawna RODO przetwarzania.

5.        Przetwarzanie danych technicznych URZĄDZENIA i komunikacyjnych

Gromadzenie i przetwarzanie danych technicznych urządzeń oraz danych komunikacyjnych jest niezbędne do świadczenia Aplikacji VDO Fleet lub świadczenia usług i funkcjonalności dostępnych za jej pośrednictwem. W celu świadczenia naszych usług i funkcjonalności przetwarzane są w szczególności następujące dane i informacje techniczne:

-        adres IP

-        Data i godzina żądania

-        Identyfikator urządzenia, np. IMEI [1], IMSI [2], numer telefonu komórkowego lub adres MAC do korzystania z sieci WLAN

-        Różnica stref czasowych względem GMT

-        rodzaj urządzenia

-        Treść zapytania (żądana usługa/funkcjonalność)

-        Ustawienia specyficzne dla urządzenia
( np. przeglądarka, system operacyjny, wersja językowa)

-        ilość przesłanych danych

-        Ustawienia aplikacji

-        Komunikat czy wymiana danych przebiegła pomyślnie/zakończona

-        Właściwości aplikacji

-        Awaria aplikacji/komunikat o błędzie

6.        Ulepszenia produktów, jakość usług

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo CONTINENTAL zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników (w tym danych o lokalizacji) w formie zdepersonalizowanej w celu udoskonalania produktów, bezpieczeństwa produktów i IT oraz zapewnienia jakości produktów i usług. „Depersonalizacja” oznacza, że danych nie można już bezpośrednio powiązać z konkretnymi użytkownikami. W tym celu CONTINENTAL przetwarza dane osobowe w celu wygenerowania zdepersonalizowanych zbiorów danych, które następnie wykorzystywane są do udoskonalania produktów i usług CONTINENTAL.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 4 RODO (zmiana celu) i
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Uzasadniony interes CONTINENTAL polega na wykorzystaniu zdepersonalizowanych danych w celu spełnienia wysokich oczekiwań użytkowników w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług i usług, udoskonalenia produktów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa produktów i IT oraz zaspokojenia zapotrzebowania na nowo opracowane, innowacyjne rozwiązania i/lub usługi.

Aby chronić interesy użytkowników – oprócz depersonalizacji – podejmowane są i wdrażane w razie potrzeby dodatkowe środki ostrożności i środki bezpieczeństwa danych, np. rygorystyczne ograniczenia dostępu do danych, ograniczenia w zakresie wykorzystania danych, środki bezpieczeństwa, okresy przechowywania i zasady gospodarki danymi, takie jak jako wyłączny zbiór odpowiednich danych.

 

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU / AWARII

Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu i bezpieczeństwa naszej aplikacji, zastrzegamy sobie prawo do korzystania z narzędzia do analizy i monitorowania Firebase. Dostawcą usługi jest Google Inc. Za region europejski odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia).

 

Jeśli używana jest Firebase, odbywa się to wyłącznie w celu analizy awarii oraz powiązanej analizy użycia aplikacji w sposób anonimowy lub zagregowany; wykorzystujemy analizy wyłącznie w celu udoskonalenia aplikacji VDO Fleet. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy); prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu i doskonalenie aplikacji VDO-FLEET-APP w tym zakresie. O ile usługodawca Google przetwarza dane w wyżej wymienionym celu , ewentualnie także w USA, odbywa się to obecnie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej (art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO ), jak również na podstawie nowych ram ochrony danych. Więcej informacji od Google na temat ochrony danych w Firebase można znaleźć pod adresem https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms .

 

V.        Dowolni odbiorcy danych

Świadcząc usługi w ramach naszych aplikacji, czasami korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy mogą dla nas pracować w ramach świadczenia usług. Ci usługodawcy mogą mieć kontakt z danymi osobowymi w ramach świadczenia usług i reprezentować osoby trzecie lub odbiorców w rozumieniu. RODO. W razie potrzeby dostępne są odpowiednie umowy dotyczące przetwarzania danych (art. 28 RODO). O ile w przetwarzanie danych poza umową powierzenia danych powinny być zaangażowane osoby trzecie, zapewniamy, że odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami RODO i tylko wtedy, gdy istnieje ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Obecnie w celu udostępniania aplikacji VDO Fleet korzystamy z usług następujących dostawców/usług: pendo.io Inc.[3]

VI.      prawa osób, których dane dotyczą

1.        Zgodnie z RODO użytkownikom przysługują wobec administratora następujące prawa w zakresie dotyczących ich danych osobowych:

  • w prawo do informacji
  • Prawo do sprostowania lub usunięcia
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli nie chcesz już korzystać z aplikacji VDO Fleet i/lub usunąć zapisane w aplikacji dane, możesz to w każdej chwili zrobić w menu aplikacji.

2.        Masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

VII.      Zmiana informacji o ochronie danych

1.      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i/lub dostosowania niniejszych informacji o ochronie danych w nieregularnych odstępach czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach mających wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Aktualną wersję znajdziesz na naszej stronie internetowej pod linkiem „Polityka prywatności”.

2.      Należy pamiętać, że podane wersje językowe i/lub tłumaczenia oświadczenia o ochronie danych służą wyłącznie lepszemu zrozumieniu. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji, tekst niemiecki ma zawsze pierwszeństwo.

* * *

 

[1]IMEI = międzynarodowy identyfikator sprzętu mobilnego

[2]IMSI = Międzynarodowy identyfikator abonenta sieci komórkowej

[3] pendo.io Inc. , 150 Fayetteville St., Raleigh, NC 27601, USA; Uwaga: pendo.io przetwarza wyłącznie pseudonimizowane , zagregowane dane. Dane są przetwarzane i przechowywane na terenie EOG. Dodatkowo , awaryjnie, obowiązują również standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej (zgodnie z decyzją wykonawczą (UE) 2021/914). Ponadto Continental wdrożył szczególne techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych, w szczególności spoza EOG.

Follow us