Prohlášení o ochraně dat Aplikace VDO Fleet App (VDO)

(stav: červenec 2023)

 I.        preambule

1.      Continental Automotive Technologies GmbH , Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hanover (dále: „CONTINENTAL“ nebo „my“) poskytuje zákazníkům a uživatelům takzvané mobilní aplikace, které lze stáhnout do mobilních koncových zařízení (chytrá zařízení). V následujícím textu bychom vás rádi informovali, jak probíhá zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním a používáním aplikací společností CONTINENTAL, zejména s aplikací VDO Fleet App.

2.        Kromě informací o ochraně dat pro VDO Fleet App platí aktuálně platné obecné informace o ochraně dat od CONTINENTAL AUTOMOTIVE Technologies GMBH, které jsou dostupné na https://www.fleet.vdo.de/footer-navigation/datenschutz/ .

II.        Odpovědný orgán, dozorový orgán

1.        Odpovědný orgán

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mailem : info@vdo.com

2.        Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Continental Automotive Technologies GmbH

Data Compliance

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

E-mail: dataprotection@conti.de

3.        Dozorčí orgán

Státní komisař pro ochranu údajů Dolní Sasko

Barbara Thiel

Prinzenstrasse 5

30159 Hannover

Telefon:      +49 (0511) 120 45 00

Fax:             +49 (0511) 120 45 99

E-mail:        poststelle@lfd.niedersachsen.de

III.        Jaká data se zpracovávají pro stažení aplikace VDO Fleet?

1.        Když si stáhnete naše aplikace z příslušných obchodů s aplikacemi ( např. Apple App Store nebo Google Play), určitá data o vás, která jsou potřebná ke stažení, se přenesou z vašeho mobilního zařízení do příslušného obchodu s aplikacemi.

Zejména při stahování aplikace z obchodu s aplikacemi lze do obchodu s aplikacemi přenést e-mailovou adresu, uživatelské jméno , zákaznické číslo účtu pro stahování, individuální identifikační číslo zařízení a čas stažení.

2.        CONTINENTAL nemá žádný vliv na sběr a zpracování výše uvedených údajů . Údaje shromažďuje a zpracovává výhradně vámi vybraný obchod s aplikacemi. CONTINENTAL nenese odpovědnost za tento sběr a zpracování; odpovědnost spočívá výhradně na příslušném provozovateli obchodu s aplikacemi.

IV.        Jaká data se zpracovávají při používání aplikace VDO Fleet?

Rozsah zpracování osobních údajů společností CONTINENTAL v souvislosti s poskytováním aplikace VDO Fleet App závisí do značné míry na službách a funkcích nabízených prostřednictvím příslušné aplikace.

CONTINENTAL v zásadě shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, v jakém je to ( i ) nezbytné pro plnění smlouvy nebo poskytování sjednaných služeb a funkcí mezi uživatelem aplikace a CONTINENTALem (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo ( ii) pokud jsou údaje vyžadovány pro funkčnost aplikace v rámci oprávněných zájmů a nepřevažují zájmy uživatele na ochraně jeho osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

V závislosti na službách nebo funkcích poskytovaných prostřednictvím aplikace lze zpracovávat zejména následující typy údajů:

1.        POSKYTOVÁNÍ FUNKCÍ / SLUŽEB prostřednictvím aplikace VDO Fleet App

Continental Automotive GmbH poskytuje aplikaci pro chytré telefony „VDO Fleet App“. Pro použití aplikace ve spojení s tachografem od generace 4.1 není potřeba žádný další hardware a spojení je navázáno pomocí protokolu Bluetooth.

Aplikace VDO Fleet vám umožňuje stahovat zákonem požadovaná data z tachografu (formát dat DDD), jakož i nahrávat a archivovat tato data v řešení správy tachografů společnosti Continental „VDO Fleet – Správa tachografů“. Uživatel tak zajišťuje, že potřebná data jsou v pravidelných intervalech načítána a ukládána v souladu se zákonem pomocí archivačního systému „VDO Fleet“. Uživatel má také možnost přihlásit se do VDO Fleet System v rámci aplikace a používat jej na cestách. Pro použití výše uvedených funkcí je nutná platná smlouva VDO Fleet.

Funkce Upomínky pro sledování předepsaných intervalů stahování prostřednictvím systému VDO Fleet System, aby nezmeškal schůzku.

Dále má uživatel možnost využít funkci „Mapy“ ve spojení s VDO Fleet System. Nabízená služba vám umožňuje sledovat polohu vozového parku (vyžaduje k tomu telematické zařízení), abyste byli schopni reagovat v případě událostí během přepravního procesu.

Pokud uživatelé poskytnou další údaje jako součást aplikace VDO Fleet nebo je uloží/nahrají do aplikace VDO Fleet za účelem využití dalších služeb a/nebo funkcí, budou tyto údaje zpracovány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování příslušných služeb a funkce.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR (plnění smlouvy). Poskytnutí údajů je vždy dobrovolné. Pokud nejsou poskytnuty údaje potřebné pro poskytování nabízených služeb / funkcí ( např. údaje potřebné k aktivaci aplikace), může dojít k omezením v poskytování služeb nebo nemusí být služby poskytovány vůbec.

2.        Newsletter / souhlas s marketingem a reklamou

Pokud CONTINENTAL poskytuje možnost registrace k odběru newsletterů nebo udělení marketingového a reklamního souhlasu prostřednictvím aplikace VDO Fleet, platí následující:

Abychom mohli zkontrolovat, zda vlastník e-mailové adresy uvedené v této souvislosti souhlasí se zasíláním newsletterů a/nebo reklam, zasíláme automatický e-mail na e-mailovou adresu uvedenou po prvním kroku registrace. Teprve po potvrzení registračního odkazu v potvrzovacím e-mailu zařadíme e-mailovou adresu uvedenou v našem seznamu adresátů (tzv. double opt-in).

Upozorňujeme, že odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení v newsletteru. Jakmile udělíte marketingový a/nebo reklamní souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna (viz níže).

3.        Zpracování dat o poloze/navigaci

Pokud aplikace VDO Fleet shromažďuje a zpracovává údaje o poloze/navigaci za účelem poskytování služeb a/nebo funkcí, platí následující:

Aplikace VDO Fleet zpracovává údaje o poloze/navigaci pouze v případě, že uživatel povolil přístup k údajům o poloze na svém mobilním zařízení. Schválení je automaticky vyžadováno při instalaci aplikace VDO Fleet App prostřednictvím operačního systému příslušného koncového zařízení a lze jej po instalaci – v závislosti na příslušném koncovém zařízení – znovu změnit prostřednictvím nastavení.

V zásadě jsou údaje o poloze používány aplikací VDO Fleet pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro splnění příslušných služeb a/nebo funkcí aplikace VDO Fleet (např. pro tento účel používáme mapovou službu nainstalovanou na vašem koncovém zařízení; není-li na vašem koncovém zařízení nainstalována žádná mapová služba, budete přesměrováni na internetovou mapovou službu, kterou se můžete svobodně rozhodnout, jak ji používat.  Poskytovatel mapové služby zpracovává tato přenesená data na vlastní odpovědnost a za své vlastní účely (případně pro vylepšení produktu, vývoj nových produktů, pro reklamní účely včetně poskytování personalizované reklamy od třetích stran Na to nemáme žádný vliv. Informace o zpracování údajů poskytovatelem vaší mapové služby naleznete v upozornění na ochranu dat příslušného poskytovatele; tyto jsou přístupné prostřednictvím aplikace příslušného poskytovatele mapových služeb nebo na internetu.

4.        Kontaktní formulář

Pokud CONTINENTAL poskytuje kontaktní formulář v aplikaci VDO Fleet, platí následující:
Osobní údaje uživatelů, které zpřístupní prostřednictvím kontaktního formuláře v aplikaci VDO Fleet ( např . příjmení, jméno, adresa, společnost, e-mailová adresa nebo čas). přenosu) jsou zpracovávány za účelem vyřízení příslušného požadavku nebo příslušného požadavku uživatele. Pokud jsou údaje zpracovávány za účelem splnění zákaznické objednávky nebo požadavku zákazníka, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR. Pokud je dán souhlas, čl. 6 odst. 1 lit. právní základ pro zpracování GDPR.

5.        Zpracování technických ZAŘÍZENÍ a komunikačních dat

Shromažďování a zpracování údajů o technických zařízeních a komunikaci je nezbytné pro poskytování aplikace VDO Fleet nebo poskytování služeb a funkcí dostupných prostřednictvím aplikací. Za účelem poskytování našich služeb a funkcí zpracováváme zejména následující technické údaje a informace:

-        IP adresa

-        Datum a čas žádosti

-        ID zařízení, např. IMEI [1], IMSI [2], číslo mobilního telefonu nebo MAC adresa pro použití WLAN

-        Rozdíl časového pásma vůči GMT

-        typ zařízení

-        Obsah požadavku (požadovaná služba / funkce)

-        Nastavení specifická pro zařízení         
( např. prohlížeč, operační systém, jazyková verze)

-        množství přenesených dat

-        Nastavení aplikace

-        Zpráva, zda byla výměna dat úspěšná / dokončena

-        Vlastnosti aplikace

-        Selhání aplikace / chybová zpráva

6.        Vylepšení produktů, kvalita služeb

V rozsahu povoleném platnými zákony si CONTINENTAL vyhrazuje právo zpracovávat osobní uživatelská data (včetně lokalizačních údajů) v depersonalizované podobě pro účely zlepšování produktu, bezpečnosti produktů a IT a pro zajištění kvality produktů a služeb. „Depersonalizováno“ znamená, že data již nelze přímo zpětně vysledovat ke konkrétním uživatelům. Za tímto účelem CONTINENTAL zpracovává osobní údaje za účelem generování depersonalizovaných souborů dat, které jsou následně využívány ke zlepšování produktů a služeb CONTINENTAL.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 4 GDPR (změna účelu) a
čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR (oprávněné zájmy). Oprávněné zájmy společnosti CONTINENTAL spočívají ve využívání depersonalizovaných údajů ke splnění vysokých očekávání svých uživatelů při poskytování vysoce kvalitních služeb a služeb, ke zlepšování produktů a služeb, k zajištění produktové a IT bezpečnosti a k uspokojení poptávky po nově vyvíjených, inovativní řešení a/nebo služby v úvahu.

K ochraně zájmů uživatelů – kromě depersonalizace – jsou přijímána a implementována dodatečná opatření a opatření pro zabezpečení dat, jak je požadováno, např. přísná omezení přístupu k datům, omezení používání dat, bezpečnostní opatření, doby uchovávání a principy datové ekonomiky, jako např. jako výhradní sběr relevantních dat.

 

ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU / NÁRAZU

Abychom zajistili zabezpečení systému a selhání naší aplikace, vyhrazujeme si právo používat analytický a monitorovací nástroj Firebase. Poskytovatelem služeb je Google Inc. Za evropský region je odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko).

 

Pokud se používá Firebase, provádí se to pouze pro analýzu selhání a související analýzu používání APP na anonymním nebo agregovaném základě; analýzy používáme výhradně za účelem zlepšení aplikace VDO Fleet APP. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. 1 lit. f DSGVO (oprávněné zájmy); oprávněným zájmem je zajištění bezpečnosti systému a zlepšení VDO-FLEET-APP v tomto ohledu. Pokud poskytovatel služeb Google zpracovává údaje pro výše uvedený účel , případně i v USA, děje se tak v současnosti na základě tzv. standardních smluvních doložek Komise EU (čl. 46 odst. 2 a 3 DSGVO ), jakož i na základě nového rámce ochrany údajů. Další informace od společnosti Google o ochraně dat na Firebase naleznete na https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms .

 

V.        Všichni příjemci údajů

Při poskytování služeb našich aplikací někdy využíváme poskytovatele služeb třetích stran, kteří pro nás mohou pracovat v rámci poskytování služeb. Tito poskytovatelé služeb mohou v rámci poskytování služeb přijít do styku s osobními údaji a zastupovat třetí osoby či příjemce ve smyslu. GDPR. V případě potřeby jsou k dispozici odpovídající smlouvy o zpracování údajů (článek 28 GDPR). Pokud by se třetí strany měly podílet na zpracování údajů mimo smlouvu o zpracování údajů, zajišťujeme, aby se to provádělo výhradně v souladu s požadavky GDPR a pouze v případě, že pro to existuje vhodný právní základ.

V současné době využíváme k poskytování aplikace VDO Fleet následující poskytovatele/služby: pendo.io Inc.[3]

VI.      práv subjektu údajů

1.        Podle GDPR mají uživatelé vůči správci, pokud jde o osobní údaje, které se jich týkají, následující práva:

  • právo na informace
  • Právo na opravu nebo vymazání
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo odvolat souhlas s budoucí účinností.

Pokud již nechcete používat aplikaci VDO Fleet a/nebo smazat data uložená v aplikaci, můžete tak učinit kdykoli prostřednictvím nabídky aplikace.

2.        Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů na naše zpracování vašich osobních údajů.

VII.      Změna informací o ochraně dat

1.      Vyhrazujeme si právo tyto informace o ochraně údajů v nepravidelných intervalech měnit a/nebo přizpůsobovat. Oznámíme vám jakékoli podstatné změny ovlivňující způsob, jakým používáme vaše osobní údaje. Aktuální verzi naleznete na našich webových stránkách pod odkazem „Zásady ochrany osobních údajů“.

2.      Upozorňujeme, že poskytnuté jazykové verze a/nebo překlady prohlášení o ochraně údajů slouží pouze k lepšímu porozumění. V případě výkladového sporu má vždy přednost německý text.

* * *

 

[1]IMEI = International Mobile Equipment Identifier

[2]IMSI = International Mobile Subscriber Identity

[3] pendo.io Inc. , 150 Fayetteville St., Raleigh, NC 27601, USA; Upozornění: pendo.io zpracovává pouze pseudonymizovaná agregovaná data. Údaje jsou zpracovávány a uchovávány v rámci EHP. Kromě toho a jako záložní řešení platí také standardní smluvní doložky Komise EU (podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/914). Kromě toho společnost Continental zavedla specifická technická bezpečnostní opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu k údajům, zejména ze zemí mimo EHP.

Follow us