Informații legale și termeni de utilizare de la Continental Automotive Technologies GmbH pentru aplicația „VDO Fleet”.

Prin instalarea și/sau utilizarea aplicației „VDO Fleet” (denumită în continuare „App” sau „VDO Fleet”), utilizatorul acceptă fără rezerve următorii termeni de utilizare ai Continental (în continuare: „Continental”):

 

  • 1

Drepturi de proprietate continentale, drept de utilizare

 

Utilizarea aplicației este guvernată de condițiile de utilizare stabilite în Politicile comerciale și de program din Magazinul Google Play, cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești termeni de mai jos.

 

Drepturile de autor pentru lucrările publicate în această aplicație și create de Continental însuși, precum și compilarea acestora în aplicație, rămân exclusiv în proprietatea Continental și a filialelor sale. Utilizarea, în special duplicarea, distribuirea sau punerea la dispoziția publicului a unor astfel de texte, imagini, grafice, animații, videoclipuri, muzică, sunete și alte materiale în alte publicații electronice sau tipărite (în special în alte aplicații sau site-uri web) nu este permisă fără acordul expres. a Continental sau a filialelor sale nu este permis.

 

Continental are dreptul de a utiliza mărcile și siglele afișate în aplicație („mărcile”). Nimic din conținutul acestei aplicații nu trebuie interpretat ca acordând vreo licență de utilizare a acestor mărci comerciale. Simpla mențiune a mărcilor în aplicație nu înseamnă că mărcile sunt disponibile gratuit pentru toată lumea. Pentru aceasta este necesar acordul expres scris al Continental. Utilizarea neautorizată a acestor mărci comerciale este strict interzisă.

 

Continental își va aplica drepturile de proprietate intelectuală la nivel mondial în măsura permisă de legea aplicabilă.

 

  • 2

Dreptul de retragere

 

Datorită faptului că funcțiile offline ale flotei VDO sunt caracteristici gratuite, utilizatorul nu are un drept legal de retragere în conformitate cu Secțiunea 312d paragraful 1 BGB. Secțiunea 312d alin. 4 nr. 1 BGB se aplică contractelor de vânzare la distanță pentru livrarea mărfurilor care nu sunt potrivite pentru returnare din cauza naturii lor. Instalarea aplicației este o descărcare de software, care nu poate fi returnat fără reziduuri din cauza naturii sale și a posibilității de utilizare ulterioară. Din acest motiv, dreptul de retragere al utilizatorului este exclus.

 

  • 3

Conținutul și utilizarea aplicației, răspundere

 

Continental furnizează aplicația pentru smartphone „VDO Fleet”. Nu este nevoie de hardware suplimentar pentru a utiliza aplicația în legătură cu un tahograf din generația 4.1 și conexiunea se stabilește folosind protocolul Bluetooth.

 

Flota VDO vă permite să descărcați datele tahografului impuse legal (formatul de date DDD), precum și să încărcați și să arhivați aceste date în soluția de gestionare a tahografului de la Continental „VDO Fleet - Managementul tahografului”. În acest fel, utilizatorul se asigură că datele necesare sunt încărcate la intervale regulate și stocate în conformitate cu legea folosind sistemul de arhivare „VDO Fleet”. Utilizatorul are, de asemenea, opțiunea de a se conecta la sistemul de flotă VDO în cadrul aplicației și de a o utiliza din mers. Pentru a utiliza funcțiile de mai sus este necesar un contract VDO Fleet valabil.

 

De asemenea, utilizatorul poate monitoriza intervalele de descărcare prescrise prin intermediul sistemului VDO Fleet folosind funcția „Mementouri”, astfel încât să nu piardă o întâlnire.

 

În plus, utilizatorul are opțiunea de a utiliza funcția „Hărți” în legătură cu sistemul de flotă VDO. Serviciul oferit vă permite să urmăriți poziția vehiculelor flotei (dispozitiv telematic necesar pentru aceasta) pentru a putea reacționa în cazul unor evenimente în timpul procesului de transport.

Informațiile furnizate în aplicație nu sunt obligatorii și sunt furnizate doar în scop informativ.

 

Informațiile furnizate în aplicație și orice produse și servicii furnizate pot fi modificate sau actualizate de Continental în orice moment, fără notificare prealabilă. Aplicația nu conține garanții sau informații de calitate pentru care Continental este responsabilă, fie că este expresă sau tacită. Acest lucru este valabil și pentru actualitatea, corectitudinea, completitudinea și calitatea informațiilor furnizate, pentru care Continental nu își asumă nicio responsabilitate. Utilizatorul nu va manipula aplicația și o va folosi doar așa cum este prevăzut.

 

Reclamațiile utilizatorilor pentru daune care apar în legătură cu utilizarea aplicației și a conținutului acesteia sunt excluse. Sunt excluse din aceasta pretențiile pentru daune care decurg din vătămarea vieții, corpului sau sănătății, precum și răspunderea pentru alte daune care se bazează pe o încălcare intenționată sau neglijentă gravă a obligațiilor de către Continental, reprezentanții săi legali sau agenții indirecti. În cazul încălcării obligațiilor contractuale esențiale, Continental este răspunzătoare numai pentru daunele tipice contractuale, previzibile și directe, dacă acestea au fost cauzate pur și simplu din neglijență. Obligațiile contractuale esențiale sunt cele a căror îndeplinire este necesară pentru atingerea scopului unui contract. Aceste limitări de răspundere se aplică, de asemenea, reprezentanților legali și agenților indirecti ai Continental, dacă pretențiile sunt formulate direct împotriva lor. Prevederile Legii privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.

 

Continental vă recomandă insistent să nu folosiți dispozitive electronice în timp ce conduceți, mai ales să nu le folosiți. Continental nu își asumă responsabilitatea pentru orice daune rezultate în urma accidentelor sau pentru primirea de amenzi.

 

  • 4

Colectarea și prelucrarea datelor

 

Pentru a utiliza această aplicație, vă rugăm să fiți de acord cu reglementările separate de protecție a datelor ale Continental. Puteți vizualiza în orice moment conținutul reglementărilor privind protecția datelor în cadrul declarației de protecție a datelor . Continental își rezervă dreptul de a modifica, adapta, șterge părți din acesta sau adăuga noi părți ale acestei prevederi privind protecția datelor, la discreția sa, dar în limitele reglementărilor legale. Dacă doriți să continuați să utilizați această aplicație după ce ați primit o notificare de la Continental în care reglementările privind protecția datelor s-au schimbat, trebuie mai întâi să vă dați acordul cu privire la aceste noi reglementări privind protecția datelor pentru a putea continua să utilizați „Flota VDO”.

 

  • 5

Link-uri către alte site-uri web

 

Link-uri către site-uri web ale terților pot fi furnizate în aplicație ca un serviciu suplimentar. Aceste site-uri web sunt complet independente și sunt în afara responsabilității și controlului Continental. Prin urmare, Continental nu este responsabil pentru conținutul niciunuia dintre aceste site-uri web terțe accesate prin intermediul aplicației și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, reglementările privind protecția datelor sau utilizarea acestor site-uri web. Furnizorul site-ului la care se face referire prin intermediul aplicației este singurul responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea acestor informații.

 

  • 6

Limita de varsta

 

Vârsta minimă pentru a utiliza această aplicație este de 18 ani. Utilizatorul garantează că are peste 18 ani. În cazul în care Continental ia la cunoștință că utilizatorul nu are cel puțin 18 ani, Continental este în drept să ia măsurile necesare. Dacă utilizatorul nu este încă major, el garantează că are permisiunea părinților săi de a folosi această aplicație.

 

  • 7

Disponibilitatea aplicației

 

Această aplicație este disponibilă în prezent în Germania în Magazinul Google Play. Continental își rezervă dreptul de a oferi aplicația în întreaga lume în viitor, dar aceasta nu include intenția Continental de a face un anunț obligatoriu despre disponibilitatea aplicației în întreaga lume.

 

  • 8

Încetarea participării

 

Participarea la aplicația noastră se încheie dacă utilizatorul dezinstalează „VDO Fleet” .

 

Continental are dreptul de a întrerupe flota VDO și serviciile asociate în orice moment, fără a oferi motive, după o notificare prealabilă. Dacă acesta este cazul, utilizatorii nu au dreptul de a (re)furniza Flota VDO.

 

  • 9

Diverse

 

Contractul încheiat între Continental și utilizator este supus legii germane, cu excluderea Convenției de vânzare a ONU. În raport cu consumatorii, această alegere a legii se aplică numai dacă protecția acordată nu este afectată de dispozițiile imperative ale legii statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

 

Locul de jurisdicție pentru toate litigiile menționate mai sus este Frankfurt. În cazul în care partenerul contractual Continental își are reședința sau sediul social în afara Uniunii Europene, toate litigiile menționate mai sus vor fi soluționate definitiv în conformitate cu regulile de arbitraj ale Camerei de Comerț din Frankfurt, cu excepția procesului judiciar obișnuit.

 

Continental își rezervă dreptul de a modifica sau completa acești Termeni de utilizare în orice moment, cu efect pentru viitor. Consimțământul pentru termenii de utilizare modificați este necesar pentru a continua să utilizați Flota VDO. Înainte de utilizare ulterioară, Continental va cere utilizatorului să accepte sau să refuze în alt mod utilizarea unei funcții speciale din flota VDO.

 

Informații despre procedura online de soluționare a litigiilor pot fi găsite la următorul link de pe site-ul web al Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Acest link este oferit doar în scop informativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Continental nu este nici dispusă nici obligată să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

 

Dacă prevederile individuale ale acestor termeni de utilizare se dovedesc a fi nevalide în totalitate sau parțial, acest lucru nu va afecta valabilitatea restului contractului. Prevederile statutare vor înlocui prevederea nevalidă.

 

Furnizor

 

Furnizorul acestei aplicații este:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hanovra, Germania

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Directori generali: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Registrul Comerțului: Judecătoria Hanovra HRB 59424

Nr. ID TVA: DE814950663

 

Copyright © 2023 drepturi exclusive de utilizare ale Continental Automotive Technologies GmbH și ale filialelor

Follow us