Pravne informacije i uvjeti korištenja Continental Automotive Technologies GmbH za aplikaciju “VDO Fleet”

Instaliranjem i/ili korištenjem aplikacije “VDO Fleet” (u daljnjem tekstu: “App” ili “VDO Fleet”) korisnik bezrezervno prihvaća sljedeće uvjete korištenja Continentala (u daljnjem tekstu: “Continental”):

 

  • 1

Pravo kontinentalnog vlasništva, pravo korištenja

 

Korištenje aplikacije regulirano je uvjetima korištenja navedenima u Poslovnim i programskim pravilima trgovine Google Play, osim ako nije drugačije navedeno u ovim uvjetima u nastavku.

 

Autorska prava za radove objavljene u ovoj aplikaciji i koje je izradio sam Continental, kao i njihova kompilacija u aplikaciji, ostaju isključivo Continentalu i njegovim podružnicama. Korištenje, posebno umnožavanje, distribucija ili javno dostupnost takvih tekstova, slika, grafika, animacija, videa, glazbe, zvukova i drugih materijala u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama (osobito u drugim aplikacijama ili na web stranicama) nije dopušteno bez izričitog pristanka Continentala ili njegovih podružnica nije dopušteno.

 

Continental ima pravo koristiti robne marke i logotipe prikazane u aplikaciji ("brendovi"). Ništa što je sadržano u ovoj aplikaciji ne smije se tumačiti kao davanje bilo kakve licence za korištenje ovih zaštitnih znakova. Samo spominjanje brendova u aplikaciji ne znači da su brendovi besplatno dostupni svima. Za to je potrebna izričita pismena suglasnost Continentala. Neovlašteno korištenje ovih zaštitnih znakova je strogo zabranjeno.

 

Continental će provoditi svoja prava intelektualnog vlasništva diljem svijeta u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

 

  • 2

Pravo na odustanak

 

Zbog činjenice da su izvanmrežne funkcije VDO Fleet besplatne značajke, korisnik nema zakonsko pravo na povlačenje u skladu s Odjeljkom 312d Stavkom 1 BGB. Članak 312d Stavak 4 br. 1 BGB primjenjuje se na ugovore o prodaji na daljinu za isporuku robe koja zbog svoje prirode nije prikladna za povrat. Instalacija aplikacije je preuzimanje softvera koji se zbog svoje prirode i mogućnosti daljnjeg korištenja ne može vratiti bez ostatka. Iz tog razloga, pravo korisnika na odustajanje je isključeno.

 

  • 3

Sadržaj i korištenje aplikacije, odgovornost

 

Continental nudi aplikaciju za pametne telefone "VDO Fleet". Za korištenje aplikacije u vezi s tahografom iz generacije 4.1 nije potreban dodatni hardver, a veza se ostvaruje putem Bluetooth protokola.

 

VDO Fleet vam omogućuje preuzimanje zakonski potrebnih tahografskih podataka (DDD format podataka), kao i učitavanje i arhiviranje tih podataka u Continentalovom rješenju za upravljanje tahografima "VDO Fleet - Tachograph Management". Na ovaj način korisnik osigurava da se potrebni podaci učitavaju u redovitim intervalima i pohranjuju u skladu sa zakonom korištenjem sustava za arhiviranje „VDO Fleet“. Korisnik također ima mogućnost prijave u VDO Fleet System unutar aplikacije i korištenja iste u pokretu. Za korištenje gore navedenih funkcija potreban je važeći VDO Fleet ugovor.

 

Korisnik također može pratiti propisane intervale preuzimanja putem VDO Fleet Systema pomoću funkcije „Podsjetnici“, kako ne bi propustio termin.

 

Nadalje, korisnik ima mogućnost korištenja funkcije "Maps" u vezi s VDO Fleet System. Ponuđena usluga vam omogućuje praćenje položaja voznog parka (za to je potreban telematski uređaj) kako biste mogli reagirati u slučaju događaja tijekom transportnog procesa.

Podaci navedeni u aplikaciji nisu obvezujući i služe samo u informativne svrhe.

 

Continental može promijeniti ili ažurirati informacije navedene u aplikaciji i sve pružene proizvode i usluge u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Aplikacija ne sadrži nikakva jamstva ili informacije o kvaliteti za koje je Continental odgovoran, bilo da su izričita ili prešutna. To se također odnosi na pravodobnost, točnost, potpunost i kvalitetu danih informacija, za što Continental ne preuzima nikakvu odgovornost. Korisnik neće manipulirati aplikacijom i koristit će je samo prema namjeni.

 

Zahtjevi korisnika za naknadu štete nastale u vezi s korištenjem aplikacije i njezinog sadržaja su isključeni. Iz ovoga su isključeni zahtjevi za naknadu štete proizašle iz ozljede života, tijela ili zdravlja, kao i odgovornost za druge štete koje se temelje na namjernom kršenju dužnosti ili kršenju dužnosti iz grubog nemara od strane Continentala, njegovih pravnih zastupnika ili pomoćnih agenata. U slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza, Continental je odgovoran samo za tipičnu ugovornu, predvidivu i izravnu štetu ako je ona uzrokovana jednostavno nemarom. Bitne ugovorne obveze su one čije je ispunjenje nužno za postizanje cilja ugovora. Ova ograničenja odgovornosti također se primjenjuju na zakonske zastupnike Continentala i posrednike ako se zahtjevi podnose izravno protiv njih. Odredbe Zakona o odgovornosti za proizvode ostaju nepromijenjene.

 

Continental izričito preporuča da ne koristite elektroničke uređaje tijekom vožnje, a posebice da ne upravljate njima. Continental ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nesrećama ili za primanje kazni.

 

  • 4

Prikupljanje i obrada podataka

 

Da biste koristili ovu aplikaciju, prihvatite posebne propise o zaštiti podataka tvrtke Continental. Sadržaj propisa o zaštiti podataka možete pogledati u bilo kojem trenutku pod Izjavom o zaštiti podataka . Continental zadržava pravo izmjene, prilagođavanja, brisanja dijelova ili dodavanja novih dijelova ove odredbe o zaštiti podataka prema vlastitom nahođenju, ali u okviru zakonskih propisa. Ako želite nastaviti koristiti ovu aplikaciju nakon što primite obavijest od Continentala o promjeni propisa o zaštiti podataka, prvo morate dati svoj pristanak na ove nove propise o zaštiti podataka kako biste mogli nastaviti koristiti "VDO Fleet".

 

  • 5

Linkovi na druge web stranice

 

Veze na web stranice trećih strana mogu biti navedene u aplikaciji kao dodatna usluga. Ove su web stranice potpuno neovisne i izvan su odgovornosti i kontrole Continentala. Continental stoga nije odgovoran za sadržaj bilo koje od ovih web stranica trećih strana kojima se pristupa putem aplikacije i ne preuzima odgovornost za sadržaj, propise o zaštiti podataka ili korištenje takvih web stranica. Pružatelj web stranice na koju upućuje putem aplikacije isključivo je odgovoran za nezakonit, netočan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu korištenjem ili nekorištenjem takvih informacija.

 

  • 6

Dobna granica

 

Minimalna dob za korištenje ove aplikacije je 18 godina. Korisnik jamči da je stariji od 18 godina. Ako Continental sazna da korisnik nema najmanje 18 godina, Continental ima pravo poduzeti potrebne mjere. Ukoliko korisnik još nije punoljetan, jamči da ima dopuštenje roditelja za korištenje ove aplikacije.

 

  • 7

Dostupnost aplikacije

 

Ova je aplikacija trenutno dostupna u Njemačkoj u trgovini Google Play. Continental zadržava pravo ponuditi aplikaciju u cijelom svijetu iu budućnosti, ali to ne uključuje Continentalovu namjeru da objavi obvezujuću objavu o dostupnosti aplikacije u cijelom svijetu.

 

  • 8

Prestanak sudjelovanja

 

Sudjelovanje u našoj aplikaciji prestaje ako korisnik deinstalira "VDO Fleet" .

 

Continental ima pravo prekinuti VDO Fleet i povezane usluge u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga nakon prethodne obavijesti. U tom slučaju korisnici nemaju pravo na (ponovno) davanje VDO Flote.

 

  • 9

Razno

 

Ugovor sklopljen između Continentala i korisnika podliježe njemačkom zakonu uz isključenje UN-ove konvencije o prodaji. U odnosu na potrošače, ovaj izbor prava primjenjuje se samo ako pružena zaštita nije narušena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

 

Mjesto jurisdikcije za sve gore navedene sporove je Frankfurt. Ako Continental ugovorni partner ima prebivalište ili registrirano sjedište izvan Europske unije, o svim gore navedenim sporovima konačno će se odlučivati u skladu s arbitražnim pravilima Gospodarske komore Frankfurt, isključujući redoviti pravni postupak.

 

Continental zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Pristanak na izmijenjene uvjete korištenja potreban je za nastavak korištenja VDO Fleet-a. Prije daljnje uporabe, Continental će od korisnika zatražiti da pristane ili na drugi način odbije korištenje posebne funkcije u VDO Fleetu.

 

Informacije o online postupku rješavanja sporova možete pronaći na sljedećoj poveznici na web stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ova poveznica služi samo u informativne svrhe u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Continental nije voljan niti obvezan sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

 

Ako se pojedine odredbe ovih uvjeta korištenja pokažu nevažećima u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanost ostatka ugovora. Zakonske odredbe zamjenjuju nevaljanu odredbu.

 

Davatelj

 

Davatelj ove aplikacije je:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Njemačka

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

Email: info@vdo.com

Direktori: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Trgovački registar: Okružni sud u Hannoveru HRB 59424

PDV identifikacijski broj: DE814950663

 

Copyright © 2023 ekskluzivna prava korištenja Continental Automotive Technologies GmbH i podružnica

Follow us