Jogi információk és használati feltételek a Continental Automotive Technologies GmbH-tól a „VDO Fleet” alkalmazáshoz

A „VDO Fleet” alkalmazás (a továbbiakban: „App” vagy „VDO Fleet”) telepítésével és/vagy használatával a felhasználó fenntartás nélkül elfogadja a Continental (a továbbiakban: „Continental”) alábbi használati feltételeit:

 

  1. §

Kontinentális tulajdonjogok, használati jog

 

Az Alkalmazás használatát a Mac App Store és az App Store szolgáltatási feltételeiben meghatározott, licencelt alkalmazások végfelhasználói licencszerződése szabályozza, hacsak itt másként nem rendelkezik.

 

Az ebben az alkalmazásban közzétett és maga a Continental által készített művek szerzői joga, valamint az alkalmazásban történő összeállításuk kizárólag a Continental és leányvállalatai tulajdonát képezi. Az ilyen szövegek, képek, grafikák, animációk, videók, zenék, hangok és egyéb anyagok más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban (különösen más alkalmazásokban vagy webhelyeken) felhasználása, különösen sokszorosítása, terjesztése vagy nyilvánosan hozzáférhetővé tétele kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. a Continental vagy leányvállalatai nem engedélyezettek.

 

A Continental jogosult az alkalmazásban megjelenített márkák és logók (a „márkák”) használatára. Ebben az alkalmazásban semmi sem értelmezhető úgy, mint amely engedélyt ad ezeknek a védjegyeknek a használatára. A márkák puszta említése az alkalmazásban nem jelenti azt, hogy a márkák mindenki számára szabadon elérhetőek. Ehhez a Continental kifejezett írásos hozzájárulása szükséges. Ezen védjegyek jogosulatlan használata szigorúan tilos.

 

A Continental a vonatkozó törvények által megengedett mértékig érvényesíti szellemi tulajdonjogait világszerte.

 

  1. §

Elállási jog

 

Tekintettel arra, hogy a VDO Flotta offline funkciói ingyenesek, a felhasználót nem illeti meg törvényes elállási jog a BGB 312d. szakasz 1. bekezdése értelmében. 312d. szakasz, bek. 4 A BGB 1. sz. olyan távértékesítési szerződésekre vonatkozik, amelyek olyan áruk szállítására vonatkoznak, amelyek jellegüknél fogva nem alkalmasak visszaküldésre. Az alkalmazás telepítése egy szoftver letöltése, amely jellegéből és további felhasználási lehetőségéből adódóan nem küldhető vissza maradék nélkül. Emiatt a felhasználó elállási joga kizárt.

 

  1. §

Az alkalmazás tartalma és használata, felelősség

 

A Continental a „VDO Fleet” okostelefon-alkalmazást biztosítja. Nincs szükség további hardverre az alkalmazás használatához a 4.1-es generációs tachográfhoz, és a kapcsolat a Bluetooth protokollon keresztül jön létre.

 

A VDO Fleet alkalmazás lehetővé teszi a törvényben előírt tachográf adatok letöltését (DDD adatformátum), valamint ezen adatok feltöltését és archiválását a Continental „VDO Fleet – Tachograph Management” tachográf-kezelési megoldásában. Ezzel a felhasználó biztosítja a szükséges adatok rendszeres időközönkénti betöltését és a jogszabályoknak megfelelő tárolását a „VDO Fleet” archiváló rendszer segítségével. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy az alkalmazáson belül bejelentkezzen a VDO Flottarendszerbe, és útközben is használja. A fenti funkciók használatához érvényes VDO Flottaszerződés szükséges.

 

A felhasználó az „Emlékeztetők” funkció segítségével a VDO Flottarendszeren keresztül is figyelemmel kísérheti az előírt letöltési időközöket, hogy ne maradjon le egy időpontról.

 

Ezenkívül a felhasználónak lehetősége van a "Térképek" funkció használatára a VDO Flottarendszerrel kapcsolatban. A kínált szolgáltatás lehetővé teszi a flottajárművek (ehhez szükséges telematikai eszköz) helyzetének nyomon követését, hogy a szállítási folyamat során bekövetkező eseményekre reagálni tudjon.

Az alkalmazásban megadott információk nem kötelező érvényűek, és csak tájékoztató jellegűek.

 

A Continental bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy frissítheti az alkalmazásban, valamint a nyújtott termékekben és szolgáltatásokban megadott információkat. Az alkalmazás nem tartalmaz olyan garanciákat vagy minőségi információkat, amelyekért a Continental felelősséget vállalna, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos. Ez vonatkozik a közölt információk időszerűségére, helyességére, teljességére és minőségére is, amiért a Continental semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználó nem manipulálja az alkalmazást, és csak rendeltetésszerűen használja.

 

Az alkalmazás és annak tartalmának használatával kapcsolatban felmerülő Felhasználói kártérítési igények kizártak. Ez nem vonatkozik az élet-, test- vagy egészségsérülésből eredő kártérítési igényekre, valamint az egyéb károkért való felelősségre, amelyek a Continental, jogi képviselői vagy helyettes ügynökei szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegésen alapulnak. Lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén a Continental csak a szerződésre jellemző, előrelátható és közvetlen károkért felel, ha azt egyszerűen gondatlanság okozta. Az alapvető szerződéses kötelezettségek azok, amelyek teljesítése a szerződés céljának eléréséhez szükséges. Ezek a felelősségkorlátozások a Continental jogi képviselőire és helyettes ügynökeire is vonatkoznak, ha közvetlenül velük szemben érvényesítenek követeléseket. A termékfelelősségi törvény rendelkezései változatlanok maradnak.

 

A Continental nyomatékosan javasolja, hogy ne használjon elektronikus eszközöket vezetés közben, különösen ne használja azokat. A Continental nem vállal felelősséget a balesetekből eredő károkért vagy a bírságokért.

 

  1. §

Adatgyűjtés és adatfeldolgozás

 

Az alkalmazás használatához kérjük, fogadja el a Continental külön adatvédelmi szabályzatát. Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmát az adatvédelmi nyilatkozat alatt bármikor megtekintheti . A Continental fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, de a jogszabályi előírások keretein belül módosítsa, módosítsa, törölje részeit, vagy új részeket egészítsen ki jelen adatvédelmi rendelkezésből. Ha továbbra is használni szeretné ezt az alkalmazást, miután megkapta a Continentaltól az adatvédelmi szabályozás változásáról szóló értesítést, először hozzájárulását kell adnia ezekhez az új adatvédelmi előírásokhoz, hogy továbbra is használni tudja a „VDO-flottát”.

 

  1. §

Más weboldalakra mutató hivatkozások

 

Az alkalmazásban kiegészítő szolgáltatásként harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások is megjelenhetnek. Ezek a weboldalak teljesen függetlenek, és kívül esnek a Continental felelősségén és ellenőrzésén. A Continental ezért nem vállal felelősséget az alkalmazáson keresztül elért harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, és nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek tartalmáért, adatvédelmi szabályozásáért vagy használatáért. Az alkalmazáson keresztül hivatkozott weboldal szolgáltatója kizárólagos felelősséggel tartozik az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy elmulasztásából eredő károkért.

 

  1. §

Korhatár

 

Az alkalmazás használatának alsó korhatára 18 év. A felhasználó szavatolja, hogy elmúlt 18 éves. Ha a Continental tudomására jut, hogy a felhasználó nem töltötte be a 18. életévét, a Continental jogosult megtenni a szükséges intézkedéseket. Ha a felhasználó még nem nagykorú, garantálja, hogy a szülei engedélyével rendelkezik az alkalmazás használatához.

 

  1. §

Az alkalmazás elérhetősége

 

Ez az alkalmazás jelenleg Németországban érhető el az Apple App Store-ban. A Continental fenntartja a jogot, hogy a jövőben világszerte kínálja az alkalmazást, bár ez nem jelenti azt, hogy a Continental kötelező erejűen bejelenti az alkalmazás elérhetőségét az egész világon.

 

  1. §

A részvétel megszüntetése

 

Az alkalmazásunkban való részvétel véget ér, ha a felhasználó eltávolítja a "VDO Fleet"

 

A Continental jogosult a VDO flottát és a kapcsolódó szolgáltatásokat bármikor, indoklás nélkül, előzetes értesítés után megszüntetni. Ebben az esetben a felhasználóknak nincs joguk a VDO flotta (újra) rendelkezésre bocsátására.

 

  1. §

Vegyes

 

A Continental és a felhasználó között létrejött szerződésre a német jog vonatkozik, az ENSZ adásvételi egyezményének kivételével. A fogyasztókkal kapcsolatban ez a jogválasztás csak akkor érvényes, ha a biztosított védelmet nem csorbítják a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának kötelező rendelkezései.

 

A fent említett jogviták joghatósága Frankfurt. Ha a Continental szerződéses partnerének lakóhelye vagy székhelye az Európai Unión kívül van, akkor az összes fent említett vitás kérdésben a Frankfurti Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályai szerint, a rendes jogi eljárás kivételével véglegesen döntenek.

 

A Continental fenntartja magának a jogot, hogy jelen Felhasználási feltételeket a jövőre nézve bármikor módosítsa vagy kiegészítse. A VDO Flotta használatának folytatásához a megváltozott felhasználási feltételekhez való hozzájárulás szükséges . A további használat előtt a Continental felkéri a felhasználót, hogy fogadja el vagy más módon utasítsa el a VDO flotta egy speciális funkciójának használatát.

 

Az online vitarendezési eljárással kapcsolatos információk az Európai Bizottság honlapján található alábbi linken találhatók: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ez a hivatkozás csak tájékoztató jellegű, az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletének megfelelően. A Continental nem hajlandó és nem is köteles részt venni a fogyasztói választottbíróság előtt folyó vitarendezési eljárásban.

 

Ha a jelen használati feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulnak, az a szerződés többi részének érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a törvényi rendelkezések lépnek.

 

Szolgáltató

 

Ennek az alkalmazásnak a szolgáltatója:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Németország

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Ügyvezető igazgatók: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Cégjegyzék: Hannoveri Kerületi Bíróság HRB 59424

Áfaszám: DE814950663

 

Copyright © 2023, a Continental Automotive Technologies GmbH és leányvállalatai kizárólagos használati jogai

Follow us