Lakitiedot ja käyttöehdot Continental Automotive Technologies GmbH:lta "VDO Fleet" -sovellukselle

Asentamalla ja/tai käyttämällä "VDO Fleet" -sovellusta (jäljempänä: "App" tai "VDO Fleet"), käyttäjä hyväksyy varauksetta seuraavat Continentalin (jäljempänä: "Continental") käyttöehdot:

 

  • 1

Manner omistusoikeudet, käyttöoikeus

 

Sovelluksen käyttöä säätelee Mac App Storen ja App Storen käyttöehdoissa määritelty lisensoitujen sovellusten loppukäyttäjän lisenssisopimus, ellei tässä toisin mainita.

 

Tässä sovelluksessa julkaistujen ja Continentalin itsensä luomien teosten sekä niiden sovellukseen kokoamisen tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Continentalille ja sen tytäryhtiöille. Tällaisten tekstien, kuvien, grafiikan, animaatioiden, videoiden, musiikin, äänien ja muun materiaalin hyödyntäminen, erityisesti monistaminen, jakelu tai saattaminen julkisesti saataville muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa (erityisesti muissa sovelluksissa tai verkkosivuilla) ei ole sallittua ilman nimenomaista suostumusta. Continentalin tai sen tytäryhtiöiden käyttö ei ole sallittua.

 

Continentalilla on oikeus käyttää sovelluksessa näkyviä brändejä ja logoja ("tuotemerkit"). Mitään tämän sovelluksen sisältämää sisältöä ei pidä tulkita antavan luvan käyttää näitä tavaramerkkejä. Pelkkä merkkien mainitseminen sovelluksessa ei tarkoita, että tuotemerkit ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Tähän tarvitaan Continentalin nimenomainen kirjallinen suostumus. Näiden tavaramerkkien luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

 

Continental valvoo immateriaalioikeuksiaan maailmanlaajuisesti sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

 

  • 2

Peruuttamisoikeus

 

Koska VDO Fleetin offline-toiminnot ovat ilmaisia, käyttäjällä ei ole laillista peruuttamisoikeutta pykälän 312d pykälän 1 BGB mukaisesti. § 312d kohta. 4 No. 1 BGB koskee etämyyntisopimuksia, jotka koskevat sellaisten tavaroiden toimitusta, jotka eivät ole luonteensa vuoksi kelvollisia palautettavaksi. Sovelluksen asentaminen on ohjelmiston lataus, jota ei voi palauttaa ilman jäännöksiä sen luonteen ja jatkokäyttömahdollisuuden vuoksi. Tästä syystä käyttäjän peruuttamisoikeus on suljettu pois.

 

  • 3

Sovelluksen sisältö ja käyttö, vastuu

 

Continental tarjoaa älypuhelinsovelluksen "VDO Fleet". Sovelluksen käyttäminen sukupolven 4.1 ajopiirturin yhteydessä ei vaadi lisälaitteita ja yhteys muodostetaan Bluetooth-protokollalla.

 

VDO Fleet -sovelluksen avulla voit ladata lain edellyttämät ajopiirturitiedot (DDD-tietomuoto) sekä ladata ja arkistoida nämä tiedot Continentalin ajopiirturien hallintaratkaisussa "VDO Fleet - Tachograph Management". Tällä tavalla käyttäjä varmistaa, että tarvittavat tiedot ladataan säännöllisin väliajoin ja tallennetaan lainmukaisesti käyttämällä “VDO Fleet” -arkistointijärjestelmää. Käyttäjällä on myös mahdollisuus kirjautua sisään VDO Fleet Systemiin sovelluksen sisällä ja käyttää sitä liikkeellä ollessaan. Voimassa oleva VDO Fleet -sopimus vaaditaan yllä olevien toimintojen käyttämiseen.

 

Käyttäjä voi myös seurata määrättyjä latausvälejä VDO Fleet Systemin kautta "Muistutukset"-toiminnolla, jotta hän ei menetä tapaamista.

 

Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus käyttää "Kartat"-toimintoa VDO Fleet Systemin yhteydessä. Tarjotun palvelun avulla voit seurata kaluston ajoneuvojen sijaintia (tähän tarvitaan telemaattinen laite), jotta pystyt reagoimaan kuljetusprosessin aikana tapahtuviin tapahtumiin.

Sovelluksessa annetut tiedot eivät ole sitovia, ja ne on tarkoitettu vain tiedoksi.

 

Continental voi muuttaa tai päivittää sovelluksessa annettuja tietoja ja kaikkia tarjottuja tuotteita ja palveluita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Sovellus ei sisällä mitään takuita tai laadukkaita tietoja, joista Continental on vastuussa, oli se sitten ilmaista tai hiljaista. Tämä koskee myös toimitettujen tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä ja laatua, josta Continental ei ota minkäänlaista vastuuta. Käyttäjä ei käsittele sovellusta ja käyttää sitä vain tarkoitetulla tavalla.

 

Käyttäjien vahingonkorvausvaatimukset sovelluksen ja sen sisällön käytöstä ovat poissuljettuja. Tämän ulkopuolelle jäävät vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat hengelle, ruumiille tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta, sekä vastuu muista vahingoista, jotka perustuvat Continentalin, sen laillisten edustajien tai sijaisagenttien tahalliseen tai törkeän huolimattomuuden rikkomiseen. Mikäli olennaisia sopimusvelvoitteita rikotaan, Continental on vastuussa vain sopimukselle tyypillisistä, ennakoitavista ja välittömistä vahingoista, jos se johtuu yksinkertaisesti huolimattomuudesta. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat ne, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä vastuun rajoitukset koskevat myös Continentalin laillisia edustajia ja sijaisia, jos vaatimuksia esitetään suoraan heitä vastaan. Tuotevastuulain säännökset säilyvät ennallaan.

 

Continental suosittelee vahvasti, että et käytä elektronisia laitteita ajon aikana, etenkään käyttääksesi niitä. Continental ei ota vastuuta mistään onnettomuuksista johtuvista vahingoista tai sakoista.

 

  • 4

Tiedonkeruu ja tietojenkäsittely

 

Jos haluat käyttää tätä sovellusta, hyväksy Continentalin erilliset tietosuojamääräykset. Voit tarkastella tietosuojaselosteen sisältöä milloin tahansa tietosuojaselosteesta . Continental pidättää oikeuden muuttaa, mukauttaa, poistaa osia siitä tai lisätä uusia osia tästä tietosuojasäännöksestä oman harkintansa mukaan, mutta lain sallimissa rajoissa. Jos haluat jatkaa tämän sovelluksen käyttöä saatuasi Continentalilta ilmoituksen tietosuojasäännösten muuttumisesta, sinun on ensin annettava suostumuksesi uusiin tietosuojasäännöksiin voidaksesi jatkaa "VDO Fleet" -palvelun käyttöä.

 

  • 5

Linkkejä muille sivustoille

 

Linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille voidaan tarjota sovelluksessa lisäpalveluna. Nämä sivustot ovat täysin riippumattomia ja Continentalin vastuun ja valvonnan ulkopuolella. Continental ei siksi ole vastuussa minkään näiden sovelluksen kautta avattujen kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä eikä ota vastuuta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä, tietosuojasäännöksistä tai käytöstä. Sovelluksen kautta viitatun verkkosivuston tarjoaja on yksin vastuussa laittomasta, virheellisestä tai puutteellisesta sisällöstä ja erityisesti vahingoista, jotka johtuvat tällaisten tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

 

  • 6

Ikäraja

 

Tämän sovelluksen käytön vähimmäisikä on 18 vuotta. Käyttäjä takaa olevansa yli 18-vuotias. Jos Continental saa tietää, että käyttäjä ei ole vähintään 18-vuotias, Continentalilla on oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Jos käyttäjä ei ole vielä täysi-ikäinen, hän takaa, että hänellä on vanhempiensa lupa käyttää tätä sovellusta.

 

  • 7

Sovelluksen saatavuus

 

Tämä sovellus on tällä hetkellä saatavilla Saksassa Applen App Storesta. Continental pidättää oikeuden tarjota sovellusta maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa, vaikka tämä ei tarkoita Continentalin aikomusta ilmoittaa sitovasti sovelluksen saatavuudesta ympäri maailmaa.

 

  • 8

Osallistumisen lopettaminen

 

Osallistuminen sovellukseemme päättyy, jos käyttäjä poistaa "VDO Fleet" -sovelluksen

 

Continentalilla on oikeus lopettaa VDO Fleet ja siihen liittyvät palvelut milloin tahansa ilman syytä etukäteen ilmoitettuaan. Jos näin on, käyttäjillä ei ole oikeutta (uudelleen) toimittaa VDO- kalustoa .

 

  • 9

Sekalaista

 

Continentalin ja käyttäjän välillä tehty sopimus on Saksan lain alainen, lukuun ottamatta YK:n kauppasopimusta. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain, jos myönnettyä suojaa eivät heikennä sen valtion lain pakottavat säännökset, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

 

Kaikkien edellä mainittujen riitojen toimivaltapaikka on Frankfurt. Jos Continentalin sopimuskumppanin asuinpaikka tai kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, kaikki edellä mainitut riidat ratkaistaan lopullisesti Frankfurtin kauppakamarin välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta tavallista oikeusprosessia.

 

Continental pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä käyttöehtoja milloin tahansa tulevaisuutta varten. VDO Fleetin käytön jatkaminen edellyttää suostumusta muuttuneisiin käyttöehtoihin . Ennen jatkokäyttöä Continental pyytää käyttäjää suostumaan tai muuten kieltäytymään VDO-kaluston erikoistoiminnon käytöstä.

 

Tietoja online-riitojenratkaisumenettelystä löytyy seuraavasta linkistä Euroopan komission verkkosivustolla: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tämä linkki on tarkoitettu vain tiedoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisesti. Continental ei ole halukas eikä velvollinen osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajan välimieslautakunnassa.

 

Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset määräykset osoittautuvat kokonaan tai osittain pätemättömiksi, tämä ei vaikuta sopimuksen muun osan voimassaoloon. Lain määräykset korvaavat pätemättömän säännöksen.

 

Palveluntarjoaja

 

Tämän sovelluksen toimittaja on:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Saksa

Puhelin: +49 511/938-01

Faksi: +49 511/938-81 770

Sähköposti: info@vdo.com

Toimitusjohtajat: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Kaupparekisteri: Hannover District Court HRB 59424

ALV-tunnus: DE814950663

 

Copyright © 2023 Continental Automotive Technologies GmbH:n ja tytäryhtiöiden yksinoikeudet

Follow us