Juridisk information og brugsbetingelser fra Continental Automotive Technologies GmbH for "VDO Fleet"-applikationen

Ved at installere og/eller bruge "VDO Fleet"-applikationen (herefter: "App" eller "VDO Fleet"), accepterer brugeren uforbeholdent følgende vilkår for brug af Continental (herefter: "Continental"):

 

  • 1

Kontinentale ejendomsrettigheder, brugsret

 

Brug af appen er underlagt slutbrugerlicensaftalen for licenserede applikationer, der er angivet i servicevilkårene for Mac App Store og App Store, medmindre andet er angivet heri.

 

Ophavsretten til værker udgivet i denne app og skabt af Continental selv samt deres kompilering i appen forbliver udelukkende hos Continental og dets datterselskaber. Udnyttelse, især kopiering, distribution eller offentlig tilgængeliggørelse af sådanne tekster, billeder, grafik, animationer, videoer, musik, lyde og andet materiale i andre elektroniske eller trykte publikationer (især i andre apps eller websteder) er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke Continental eller dets datterselskaber ikke tilladt.

 

Continental er berettiget til at bruge de mærker og logoer, der vises i appen ("mærkerne"). Intet indeholdt i denne app skal fortolkes som at give nogen licens til at bruge disse varemærker. Alene omtalen af mærkerne i appen betyder ikke, at mærkerne er frit tilgængelige for alle. Der kræves udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Continental til dette. Uautoriseret brug af disse varemærker er strengt forbudt.

 

Continental vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i hele verden i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

 

  • 2

Fortrydelsesret

 

På grund af det faktum, at offline-funktionerne i VDO-flåden er gratis funktioner, har brugeren ikke en juridisk fortrydelsesret i overensstemmelse med Section 312d Paragraph 1 BGB. § 312d Stk. 4 nr. 1 BGB gælder for fjernsalgsaftaler om levering af varer, der på grund af deres beskaffenhed ikke er egnede til returnering. Installation af appen er en download af software, som ikke kan returneres uden rester på grund af dens art og muligheden for yderligere brug. Af denne grund er brugerens fortrydelsesret udelukket.

 

  • 3

Indhold og brug af appen, ansvar

 

Continental leverer smartphone-applikationen "VDO Fleet". Der kræves ingen yderligere hardware for at bruge applikationen i forbindelse med en fartskriver fra generation 4.1, og forbindelsen etableres ved hjælp af Bluetooth-protokollen.

 

VDO Fleet-applikationen giver dig mulighed for at downloade de lovpligtige fartskriverdata (DDD-dataformat) samt uploade og arkivere disse data i Continentals fartskriverstyringsløsning "VDO Fleet - Tachograph Management". På denne måde sikrer brugeren, at de nødvendige data indlæses med jævne mellemrum og opbevares i overensstemmelse med lovgivningen ved hjælp af "VDO Fleet"-arkiveringssystemet. Brugeren har også mulighed for at logge ind på VDO Fleet System i applikationen og bruge det på farten. Der kræves en gyldig VDO-flådekontrakt for at bruge ovenstående funktioner.

 

Brugeren kan også overvåge de foreskrevne download-intervaller via VDO Fleet System ved hjælp af "Reminders"-funktionen, så han ikke går glip af en aftale.

 

Endvidere har brugeren mulighed for at bruge "Kort"-funktionen i forbindelse med VDO Fleet System. Den tilbudte service giver dig mulighed for at holde styr på flådekøretøjernes position (telematikanordning krævet hertil) for at kunne reagere i tilfælde af hændelser under transportprocessen.

Oplysningerne i appen er ikke-bindende og gives kun til informationsformål.

 

Oplysningerne i appen og alle leverede produkter og tjenester kan til enhver tid ændres eller opdateres af Continental uden forudgående varsel. Appen indeholder ingen garantier eller kvalitetsoplysninger, som Continental er ansvarlig for, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende. Dette gælder også for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed og kvalitet af de leverede oplysninger, som Continental ikke påtager sig noget som helst ansvar for. Brugeren vil ikke manipulere appen og vil kun bruge den efter hensigten.

 

Brugerkrav for skader opstået i forbindelse med brugen af appen og dens indhold er udelukket. Udelukket fra dette er erstatningskrav, der opstår som følge af skade på liv, krop eller helbred samt ansvar for andre skader, der er baseret på et forsætligt eller groft uagtsomt brud på pligten fra Continental, dets juridiske repræsentanter eller stedfortrædere. I tilfælde af misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er Continental kun ansvarlig for kontrakttypiske, forudsigelige og direkte skader, hvis denne er forårsaget blot ved uagtsomhed. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at nå målet med en kontrakt. Disse ansvarsbegrænsninger gælder også for Continentals juridiske repræsentanter og stedfortrædere, hvis krav gøres direkte gældende mod dem. Bestemmelserne i produktansvarsloven forbliver upåvirket.

 

Continental anbefaler på det kraftigste, at du ikke bruger elektroniske enheder, mens du kører, især ikke at betjene dem. Continental påtager sig intet ansvar for skader som følge af ulykker eller for at modtage bøder.

 

  • 4

Dataindsamling og databehandling

 

For at bruge denne app skal du acceptere Continentals separate databeskyttelsesforskrifter. Du kan til enhver tid se indholdet af databeskyttelsespolitikken under databeskyttelseserklæringen . Continental forbeholder sig retten til at ændre, tilpasse, slette dele af den eller tilføje nye dele af denne databeskyttelsesbestemmelse efter eget skøn, men inden for rammerne af lovbestemmelser. Hvis du gerne vil fortsætte med at bruge denne app efter at have modtaget en meddelelse fra Continental om, at databeskyttelsesreglerne er ændret, skal du først give dit samtykke til disse nye databeskyttelsesregler for at kunne fortsætte med at bruge “VDO Fleet”.

 

  • 5

Links til andre hjemmesider

 

Links til tredjepartswebsteder kan leveres i appen som en ekstra service. Disse hjemmesider er fuldstændig uafhængige og er uden for Continentals ansvar og kontrol. Continental er derfor ikke ansvarlig for indholdet af nogen af disse tredjepartswebsteder, der tilgås via appen, og påtager sig intet ansvar for indholdet, databeskyttelsesforskrifterne eller brugen af sådanne websteder. Udbyderen af hjemmesiden , der henvises til via appen, er alene ansvarlig for ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der skyldes brugen eller ikke-brugen af sådanne oplysninger.

 

  • 6

Aldersgrænse

 

Minimumsalderen for at bruge denne app er 18 år. Brugeren garanterer, at han er ældre end 18 år. Såfremt Continental bliver opmærksom på, at brugeren ikke er fyldt 18 år, er Continental berettiget til at træffe de nødvendige foranstaltninger. Hvis brugeren endnu ikke er myndig, garanterer han, at han har sine forældres tilladelse til at bruge denne app.

 

  • 7

Appens tilgængelighed

 

Denne app er i øjeblikket tilgængelig i Tyskland i Apple App Store. Continental forbeholder sig retten til at tilbyde appen i hele verden i fremtiden, selvom dette ikke indebærer Continentals hensigt om bindende at annoncere tilgængeligheden af appen rundt om i verden.

 

  • 8

Opsigelse af deltagelse

 

Deltagelse i vores app slutter, hvis brugeren afinstallerer "VDO Fleet"

 

Continental er til enhver tid berettiget til at indstille VDO-flåden og de tilknyttede tjenester uden at angive grunde efter forudgående varsel. Hvis dette er tilfældet, har brugerne ingen ret til (gen)levering af VDO-flåden.

 

  • 9

Diverse

 

Kontrakten indgået mellem Continental og brugeren er underlagt tysk lov med undtagelse af FN's salgskonvention. I forhold til forbrugerne gælder dette lovvalg kun, hvis den ydede beskyttelse ikke er forringet af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

 

Værneting for alle førnævnte tvister er Frankfurt. Hvis den kontinentale kontraktpartner har sin bopæl eller registrerede hjemsted uden for Den Europæiske Union, vil alle de førnævnte tvister blive endeligt afgjort i overensstemmelse med voldgiftsreglerne i Frankfurts Handelskammer, med undtagelse af den almindelige juridiske proces.

 

Continental forbeholder sig retten til at ændre eller supplere disse vilkår for brug til enhver tid med virkning for fremtiden. Samtykke til de ændrede brugsbetingelser er påkrævet for at fortsætte med at bruge VDO-flåden. Inden videre brug vil Continental bede brugeren om at acceptere eller på anden måde nægte at bruge en speciel funktion i VDO-flåden.

 

Oplysninger om onlinetvistbilæggelsesproceduren kan findes på følgende link på Europa-Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette link er kun givet til informationsformål i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013. Continental er hverken villig eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.

 

Hvis individuelle bestemmelser i disse brugsbetingelser viser sig at være ugyldige helt eller delvist, vil dette ikke påvirke gyldigheden af resten af kontrakten. Lovbestemmelserne erstatter den ugyldige bestemmelse.

 

Udbyder

 

Udbyderen af denne app er:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Tyskland

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

Administrerende direktører: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Handelsregister: Hannover District Court HRB 59424

Moms-id-nr.: DE814950663

 

Copyright © 2023 eksklusive brugsrettigheder for Continental Automotive Technologies GmbH og datterselskaber

Follow us