Δήλωση προστασίας δεδομένων VDO Fleet App (VDO)

(Κατάσταση: Ιούλιος 2023)

 I.        προοίμιο

1.      Continental Automotive Technologies GmbH , Vahrenwalder Str. 9, 30165 Ανόβερο (στο εξής: "CONTINENTAL" ή "εμείς") παρέχει στους πελάτες και τους χρήστες τις λεγόμενες εφαρμογές για κινητά που μπορούν να ληφθούν σε φορητές συσκευές τερματισμού (έξυπνες συσκευές). Στη συνέχεια θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πώς πραγματοποιείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την παροχή και τη χρήση εφαρμογών από την CONTINENTAL, ιδίως με την εφαρμογή VDO Fleet.

2.        Εκτός από τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων για την εφαρμογή VDO Fleet, ισχύουν οι επί του παρόντος έγκυρες γενικές πληροφορίες προστασίας δεδομένων από την CONTINENTAL AUTOMOTIVE Technologies GMBH, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.fleet.vdo.de/footer-navigation/datenschutz/ .

II.        Αρμόδιο όργανο, εποπτική αρχή

1.        Υπεύθυνος φορέας

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Ανόβερο

Τηλέφωνο: +49 511/938-01

Φαξ: +49 511/938-81 770

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : info@vdo.com

2.        Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Continental Automotive Technologies GmbH

Data Compliance

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Ανόβερο

Email: dataprotection@conti.de

3.        Εποπτική αρχή

Ο Κρατικός Επίτροπος για την Προστασία Δεδομένων της Κάτω Σαξονίας

Μπάρμπαρα Θίελ

Prinzenstrasse 5

30159 Ανόβερο

Τηλέφωνο: +49 (0511) 120 45 00

Φαξ:             +49 (0511) 120 45 99

Email:          poststelle@lfd.niedersachsen.de

III.        Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη λήψη της εφαρμογής VDO Fleet;

1.        Όταν κάνετε λήψη των εφαρμογών μας από τα σχετικά καταστήματα εφαρμογών ( π.χ. Apple App Store ή Google Play), ορισμένα δεδομένα σχετικά με εσάς που απαιτούνται για τη λήψη μεταδίδονται από την κινητή συσκευή σας στο σχετικό κατάστημα εφαρμογών.

Συγκεκριμένα, κατά τη λήψη της εφαρμογής από ένα κατάστημα εφαρμογών, η διεύθυνση email, το όνομα χρήστη , ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού λήψης, ο ατομικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής και η ώρα λήψης μπορούν να μεταφερθούν στο κατάστημα εφαρμογών.

2.        Η CONTINENTAL δεν έχει καμία επιρροή στη συλλογή και επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων . Τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από το κατάστημα εφαρμογών που επιλέξατε. Η CONTINENTAL δεν είναι υπεύθυνη για αυτήν τη συλλογή και επεξεργασία. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον εκάστοτε χειριστή του app store.

IV.        Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση της εφαρμογής VDO Fleet;

Το εύρος της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την CONTINENTAL σε σχέση με την παροχή της εφαρμογής VDO Fleet εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που προσφέρονται μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής.

Κατ' αρχήν, η CONTINENTAL συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που αυτό ( i ) είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών και λειτουργιών μεταξύ του χρήστη της εφαρμογής και της CONTINENTAL (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδ. β GDPR) ή ( ii) εάν απαιτούνται δεδομένα για τη λειτουργικότητα της εφαρμογής στο πλαίσιο έννομων συμφερόντων και δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα του χρήστη για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων (Άρθρο 6 Παρ. 1 εδ. στ GDPR).

να υποβληθούν σε επεξεργασία ιδίως οι ακόλουθοι τύποι δεδομένων :

1.        ΠΑΡΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μέσω της εφαρμογής VDO Fleet

Η Continental Automotive GmbH παρέχει την εφαρμογή smartphone «VDO Fleet App». Δεν απαιτείται πρόσθετο υλικό για τη χρήση της εφαρμογής σε σύνδεση με ταχογράφο από τη γενιά 4.1 και η σύνδεση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Bluetooth.

Η εφαρμογή VDO Fleet σάς επιτρέπει να κάνετε λήψη των νομικά απαιτούμενων δεδομένων ταχογράφου (μορφή δεδομένων DDD) καθώς και να ανεβάσετε και να αρχειοθετήσετε αυτά τα δεδομένα στη λύση διαχείρισης ταχογράφου της Continental "VDO Fleet - Tachograph Management". Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης διασφαλίζει ότι τα απαραίτητα δεδομένα φορτώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποθηκεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχειοθέτησης «VDO Fleet». Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να συνδεθεί στο VDO Fleet System εντός της εφαρμογής και να το χρησιμοποιήσει εν κινήσει. Για τη χρήση των παραπάνω λειτουργιών απαιτείται έγκυρο συμβόλαιο VDO Fleet.

συστήματος VDO Fleet , ώστε να μην χάνει ραντεβού.

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία "Χάρτες" σε συνδυασμό με το σύστημα VDO Fleet. Η προσφερόμενη υπηρεσία σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θέση των οχημάτων του στόλου (απαιτείται συσκευή τηλεματικής για αυτό) ώστε να μπορείτε να αντιδράτε σε περίπτωση συμβάντων κατά τη διαδικασία μεταφοράς.

Εάν οι χρήστες παρέχουν περαιτέρω δεδομένα ως μέρος της εφαρμογής VDO Fleet ή τα αποθηκεύουν/ανεβάζουν στην εφαρμογή VDO Fleet για να χρησιμοποιούν περαιτέρω υπηρεσίες ή/και λειτουργίες, αυτά τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών και λειτουργίες.

Η νομική βάση για μια τέτοια επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. β GDPR (εκτέλεση της σύμβασης). Η παροχή δεδομένων είναι πάντα εθελοντική. Εάν δεν παρέχονται δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών / λειτουργικότητας ( π.χ. δεδομένα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εφαρμογής), ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών ή να μην παρέχονται καθόλου υπηρεσίες.

2.        Ενημερωτικό δελτίο / συναίνεση για μάρκετινγκ και διαφήμιση

Εφόσον η CONTINENTAL παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σε ενημερωτικά δελτία ή χορήγησης συγκατάθεσης μάρκετινγκ και διαφήμισης μέσω της εφαρμογής VDO Fleet, ισχύουν τα ακόλουθα:

Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται σε αυτό το πλαίσιο συμφωνεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία ή/και διαφημίσεις, στέλνουμε ένα αυτοματοποιημένο e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται μετά το πρώτο βήμα εγγραφής. Μόνο μετά την επιβεβαίωση του συνδέσμου εγγραφής στο e-mail επιβεβαίωσης, συμπεριλαμβάνουμε τη διεύθυνση e-mail που παρέχεται στη λίστα αλληλογραφίας μας (το λεγόμενο double opt-in).

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο. Αφού δώσετε τη συγκατάθεση μάρκετινγκ ή/και διαφήμισης, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον (δείτε παρακάτω).

3.        Επεξεργασία ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τοποθεσίας/Πλοήγησης

Εφόσον η εφαρμογή VDO Fleet συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα τοποθεσίας/πλοήγησης με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ή/και λειτουργιών, ισχύουν τα ακόλουθα:

δεδομένα τοποθεσίας/πλοήγησης μόνο εάν ο χρήστης έχει ενεργοποιήσει την πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας στην κινητή συσκευή του. Η έγκριση ζητείται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής VDO Fleet μέσω του λειτουργικού συστήματος της αντίστοιχης τελικής συσκευής και μπορεί να αλλάξει ξανά μετά την εγκατάσταση - ανάλογα με την αντίστοιχη τελική συσκευή - μέσω των ρυθμίσεων.

Κατ' αρχήν, τα δεδομένα τοποθεσίας χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή VDO Fleet μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των αντίστοιχων υπηρεσιών ή/και λειτουργιών της εφαρμογής VDO Fleet (π.χ. για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε την υπηρεσία χαρτών που είναι εγκατεστημένη στην τελική συσκευή σας. εάν δεν έχει εγκατασταθεί καμία υπηρεσία χαρτών στην τελική συσκευή σας, θα προωθηθείτε σε μια υπηρεσία χαρτών που βασίζεται στο Διαδίκτυο, την οποία μπορείτε ελεύθερα να αποφασίσετε πώς να χρησιμοποιήσετε. Ο  πάροχος της υπηρεσίας χαρτών επεξεργάζεται αυτά τα μεταδιδόμενα δεδομένα με δική του ευθύνη και για λογαριασμό του για δικούς σας σκοπούς (ενδεχομένως για βελτίωση προϊόντων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξατομικευμένης διαφήμισης από τρίτα μέρη Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτό. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον πάροχο της υπηρεσίας χαρτών σας μπορείτε να βρείτε στο ειδοποιήσεις προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου· αυτές είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών χαρτών ή στο Διαδίκτυο.

4.        Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν η CONTINENTAL παρέχει μια φόρμα επικοινωνίας στην εφαρμογή VDO Fleet, ισχύουν τα ακόλουθα:
Προσωπικά δεδομένα από χρήστες που καθιστούν διαθέσιμα μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας στην εφαρμογή VDO Fleet ( π.χ. επίθετο, όνομα, διεύθυνση, εταιρεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ώρα της μετάδοσης) υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την επεξεργασία του αντίστοιχου αιτήματος ή του αντίστοιχου αιτήματος χρήστη. Εφόσον τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εκπλήρωση παραγγελίας ή αιτήματος πελάτη, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 Παρ. 1 λιτ. β GDPR. Εάν δοθεί συγκατάθεση, το άρθ. 6 Παρ. 1 λιτ. μια νομική βάση GDPR για επεξεργασία.

5.        Επεξεργασία τεχνικών δεδομένων ΣΥΣΚΕΥΗΣ και επικοινωνίας

Η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων τεχνικής συσκευής και επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την παροχή της εφαρμογής VDO Fleet ή την παροχή των υπηρεσιών και λειτουργιών που διατίθενται μέσω των εφαρμογών. Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες μας, γίνεται επεξεργασία των παρακάτω τεχνικών δεδομένων και πληροφοριών ιδίως:

-        διεύθυνση IP

-        Ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης

-        Αναγνωριστικό συσκευής, π.χ. IMEI [1], IMSI [2], αριθμός κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνση MAC για χρήση WLAN

-        Διαφορά ζώνης ώρας έως GMT

-        Τύπος συσκευής

-        Περιεχόμενο του αιτήματος (αιτούμενη υπηρεσία / λειτουργικότητα)

-        Ρυθμίσεις για συγκεκριμένη συσκευή  
( π.χ. πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, έκδοση γλώσσας)

-        ποσότητα δεδομένων που μεταφέρθηκαν

-        Ρυθμίσεις εφαρμογής

-        Στείλτε μήνυμα εάν η ανταλλαγή δεδομένων ήταν επιτυχής/ολοκληρώθηκε

-        Ιδιότητες εφαρμογής

-        Σφάλμα εφαρμογής / μήνυμα σφάλματος

6.        Βελτιώσεις προϊόντων, ποιότητα υπηρεσιών

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η CONTINENTAL διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων τοποθεσίας) σε αποπροσωποποιημένη μορφή για σκοπούς βελτίωσης προϊόντων, ασφάλειας προϊόντων και πληροφορικής και για τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. "Αποπροσωποποιημένη" σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν πλέον να ανιχνεύονται απευθείας σε συγκεκριμένους χρήστες. Για το σκοπό αυτό, η CONTINENTAL επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσει αποπροσωποποιημένα σύνολα δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της CONTINENTAL.

Η νομική βάση για μια τέτοια επεξεργασία είναι το άρθρο. 6 Παρ. 4 GDPR (αλλαγή σκοπού) και
Άρθ. 6 Παρ. 1 λιτ. στ GDPR (νόμιμα συμφέροντα). Τα έννομα συμφέροντα της CONTINENTAL έγκεινται στη χρήση μη εξατομικευμένων δεδομένων για την κάλυψη των υψηλών προσδοκιών των χρηστών της για την παροχή υπηρεσιών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, τη διασφάλιση της ασφάλειας προϊόντων και πληροφορικής και την κάλυψη της ζήτησης για νέα, καινοτόμες λύσεις ή/και υπηρεσίες.

Για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών - εκτός από την αποπροσωποποίηση - λαμβάνονται και εφαρμόζονται πρόσθετες προφυλάξεις και μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, π.χ. αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης δεδομένων, περιορισμοί στη χρήση δεδομένων, μέτρα ασφαλείας, περίοδοι διατήρησης και αρχές οικονομίας δεδομένων, όπως ως αποκλειστική συλλογή σχετικών δεδομένων.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΡΑΤΙΣΜΟΥ

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του συστήματος και των σφαλμάτων της εφαρμογής μας, διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης του εργαλείου ανάλυσης και παρακολούθησης Firebase. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Google Inc. Η Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία) είναι υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή περιοχή.

 

Εφόσον χρησιμοποιείται το Firebase, αυτό γίνεται μόνο για ανάλυση σφαλμάτων, καθώς και για σχετική ανάλυση της χρήσης APP σε ανώνυμη ή συγκεντρωτική βάση. χρησιμοποιούμε τις αναλύσεις αποκλειστικά για σκοπούς βελτίωσης της VDO Fleet APP. Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. f DSGVO (νόμιμα συμφέροντα)· Το έννομο συμφέρον είναι η διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος και η βελτίωση της VDO-FLEET-APP από αυτή την άποψη. Εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών Google επεξεργάζεται δεδομένα για τον προαναφερθέντα σκοπό , εάν ισχύει και στις ΗΠΑ, αυτό γίνεται επί του παρόντος με βάση τις λεγόμενες τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ (άρθρο 46. παρ. 2 και 3 DSGVO ), καθώς και βάσει του νέου Πλαισίου Προστασίας Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες από την Google σχετικά με την προστασία δεδομένων στο Firebase μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms .

 

V.        Τυχόν παραλήπτες δεδομένων

Όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες της εφαρμογής μας, μερικές φορές χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορούν να εργαστούν για εμάς ως μέρος της παροχής υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με προσωπικά δεδομένα ως μέρος της παροχής υπηρεσιών και να εκπροσωπούν τρίτους ή παραλήπτες κατά την έννοια του. GDPR. Εάν είναι απαραίτητο, υπάρχουν αντίστοιχες συμβάσεις επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 28 GDPR). Εφόσον τρίτα μέρη πρέπει να εμπλέκονται σε μια επεξεργασία δεδομένων εκτός συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR και μόνο εάν υπάρχει κατάλληλη νομική βάση για κάτι τέτοιο.

Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους παρόχους/υπηρεσίες για την παροχή της εφαρμογής VDO Fleet: pendo.io Inc.[3]

VI.      δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων

1.        Σύμφωνα με τον GDPR, οι χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν:

  • δικαίωμα στην ενημέρωση
  • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής
  • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
  • Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία
  • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης με μελλοντική ισχύ.

Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή VDO Fleet ή/και να διαγράφετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εφαρμογή, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή μέσω του μενού της εφαρμογής.

2.        Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

VII.      Αλλαγή στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων

1.      Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή/και να προσαρμόσουμε αυτές τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων σε ακανόνιστα διαστήματα. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η τρέχουσα έκδοση βρίσκεται στον ιστότοπό μας στον σύνδεσμο "Πολιτική Απορρήτου".

2.      Λάβετε υπόψη ότι οι γλωσσικές εκδόσεις και/ή οι μεταφράσεις της δήλωσης προστασίας δεδομένων που παρέχονται είναι μόνο για καλύτερη κατανόηση. Σε περίπτωση ερμηνευτικής διαφωνίας, το γερμανικό κείμενο έχει πάντα προτεραιότητα.

* * *

 

[1]IMEI = International Mobile Equipment Identifier

[2]IMSI = Διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας

[3] pendo.io Inc. , 150 Fayetteville St., Raleigh, NC 27601, USA; Σημείωση: Το pendo.io επεξεργάζεται μόνο ψευδώνυμα , συγκεντρωτικά δεδομένα. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στον ΕΟΧ. Επιπλέον και ως εναλλακτική, ισχύουν και οι τυπικές συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ (σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/914). Επιπλέον, η Continental έχει εφαρμόσει συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, ιδίως εκτός του ΕΟΧ.

Follow us