Databeskyttelseserklæring VDO Fleet App (VDO)

(Status: juli 2023)

 I.        præambel

1.      Continental Automotive Technologies GmbH , Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover (herefter: "CONTINENTAL" eller "vi") giver kunder og brugere såkaldte mobilapps, der kan downloades til mobile slutenheder (smart-enheder). I det følgende vil vi gerne informere dig om, hvordan behandlingen af personoplysninger i forbindelse med levering og brug af apps af CONTINENTAL foregår, især med VDO Fleet-appen.

2.        Ud over databeskyttelsesoplysningerne for VDO Fleet App gælder de aktuelt gyldige generelle databeskyttelsesoplysninger fra CONTINENTAL AUTOMOTIVE Technologies GMBH, som kan tilgås på https://www.fleet.vdo.de/footer-navigation/datenschutz/ .

II.        Ansvarlig instans, tilsynsmyndighed

1.        Ansvarlig instans

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

Telefon: +49 511/938-01

Fax: +49 511/938-81 770

E-mail: info@vdo.com

2.        Databeskyttelsesansvarlig

Continental Automotive Technologies GmbH

Data Compliance

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover

E-mail: dataprotection@conti.de

3.        Tilsynsmyndighed

Statens kommissær for databeskyttelse, Niedersachsen

Barbara Thiel

Prinzenstrasse 5

30159 Hannover

Telefon:      +49 (0511) 120 45 00

Fax:             +49 (0511) 120 45 99

E-mail:        poststelle@lfd.niedersachsen.de

III.        Hvilke data behandles for at downloade VDO Fleet-appen?

1.        Når du downloader vores apps fra de relevante app-butikker ( f.eks. Apple App Store eller Google Play), overføres visse data om dig, som er nødvendige for download, fra din mobilenhed til den relevante app-butik.

Især når du downloader appen fra en app-butik, kan e-mailadressen, brugernavnet , kundenummeret på den downloadede konto, den enkelte enheds identifikationsnummer og tidspunktet for download overføres til app-butikken.

2.        CONTINENTAL har ingen indflydelse på indsamling og behandling af førnævnte data . Data indsamles og behandles udelukkende af den app-butik, du har valgt. CONTINENTAL er ikke ansvarlig for denne indsamling og behandling; ansvaret ligger udelukkende hos den respektive operatør af app store.

IV.        Hvilke data behandles ved brug af VDO Fleet-appen?

Omfanget af CONTINENTAL's behandling af personoplysninger i forbindelse med leveringen af VDO Fleet App afhænger i høj grad af de tjenester og funktionaliteter, der tilbydes via den respektive app.

I princippet indsamler og behandler CONTINENTAL kun personoplysninger i det omfang, dette ( i ) er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller leveringen af de aftalte tjenester og funktionaliteter mellem app-brugeren og CONTINENTAL (Art. 6, stk. 1 lit. b GDPR) eller ( ii) hvis data er påkrævet for appens funktionalitet inden for rammerne af legitime interesser og brugerens interesser i at beskytte sine personlige data ikke har forrang (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR).

Afhængigt af de tjenester eller funktioner, der leveres via appen, kan især følgende typer data behandles:

1.        LEVERING AF FUNKTIONER / TJENESTER via VDO Fleet App

Continental Automotive GmbH leverer smartphone-applikationen "VDO Fleet App". Der kræves ingen yderligere hardware for at bruge applikationen i forbindelse med en fartskriver fra generation 4.1, og forbindelsen etableres ved hjælp af Bluetooth-protokollen.

VDO Fleet-appen giver dig mulighed for at downloade de lovpligtige fartskriverdata (DDD-dataformat) samt uploade og arkivere disse data i Continentals fartskriverstyringsløsning "VDO Fleet - Tachograph Management". På denne måde sikrer brugeren, at de nødvendige data indlæses med jævne mellemrum og opbevares i overensstemmelse med lovgivningen ved hjælp af "VDO Fleet"-arkiveringssystemet. Brugeren har også mulighed for at logge ind på VDO Fleet System i applikationen og bruge det på farten. Der kræves en gyldig VDO-flådekontrakt for at bruge ovenstående funktioner.

Påmindelser "funktion til at overvåge de foreskrevne download-intervaller via VDO Fleet System, så han ikke går glip af en aftale.

Endvidere har brugeren mulighed for at bruge "Kort"-funktionen i forbindelse med VDO Fleet System. Den tilbudte service giver dig mulighed for at holde styr på flådekøretøjernes position (telematikanordning krævet hertil) for at kunne reagere i tilfælde af hændelser under transportprocessen.

Hvis brugere afgiver yderligere data som en del af VDO Fleet-appen eller gemmer/uploader dem til VDO Fleet-appen for at bruge yderligere tjenester og/eller funktioner, vil disse data kun blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at levere de respektive tjenester og funktionaliteter.

Retsgrundlaget for en sådan behandling er art. 6 stk. 1 lit. b GDPR (udførelse af kontrakt). Udlevering af data er altid frivillig. Hvis data, der kræves til leveringen af de tilbudte tjenester/funktionalitet, ikke leveres ( f.eks. data, der kræves for at aktivere appen), kan der være begrænsninger i leveringen af tjenester eller tjenester, der slet ikke leveres.

2.        Nyhedsbrev / samtykke til markedsføring og annoncering

I det omfang CONTINENTAL giver mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve eller give markedsførings- og reklametilladelse via VDO Fleet App, gælder følgende:

For at kunne kontrollere, om ejeren af den oplyste e-mailadresse i denne sammenhæng accepterer at modtage nyhedsbreve og/eller annoncering, sender vi en automatiseret e-mail til den e-mailadresse, der er oplyst efter første registreringstrin. Først efter bekræftelse af tilmeldingslinket i bekræftelses-e-mailen, inkluderer vi den e-mailadresse, der er angivet i vores mailingliste (såkaldt dobbelt opt-in).

Bemærk venligst, at du til enhver tid kan afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet. Når du har givet samtykke til markedsføring og/eller annoncering, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden (se nedenfor).

3.        Behandling af lokalitets-/navigationsdata

I det omfang VDO Fleet-appen indsamler og behandler lokalitets-/navigationsdata med det formål at levere tjenester og/eller funktionaliteter, gælder følgende:

VDO Fleet-appen behandler kun positions-/navigationsdata, hvis brugeren har aktiveret adgang til lokationsdataene på sin mobile enhed. Godkendelsen anmodes automatisk om under installationen af VDO Fleet App'en via den respektive slutenheds styresystem og kan ændres igen efter installationen - afhængig af den respektive slutenhed - via indstillingerne.

I princippet bruges lokationsdata kun af VDO Fleet-appen i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de respektive tjenester og/eller funktioner i VDO Fleet-appen (f.eks. bruger vi til dette formål den korttjeneste, der er installeret på din slutenhed; hvis der ikke er installeret korttjeneste på din slutenhed, vil du blive videresendt til en internetbaseret korttjeneste, som du frit kan bestemme, hvordan du bruger.  Udbyderen af korttjenesten behandler disse overførte data på eget ansvar og for sit eget ansvar. egne formål (evt. til produktforbedring, udvikling af nye produkter, til reklameformål, herunder levering af personlig annoncering fra tredjeparter Vi har ingen indflydelse på dette. Oplysninger om behandling af data hos udbyderen af din korttjeneste kan findes i databeskyttelsesmeddelelser fra den respektive udbyder; disse kan tilgås via den respektive korttjenesteudbyders app eller på internettet.

4.        Kontaktformular

Hvis CONTINENTAL leverer en kontaktformular i VDO Fleet-appen, gælder følgende:
Personoplysninger fra brugere, som de stiller til rådighed via en kontaktformular i VDO Fleet-appen ( f.eks . efternavn, fornavn, adresse, firma, e-mailadresse eller tidspunkt af transmissionen) behandles med det formål at behandle den respektive anmodning eller den respektive brugeranmodning. I det omfang oplysningerne behandles med det formål at opfylde en kundeordre eller en kundeanmodning, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6 stk. 1 lit. b GDPR. Hvis der gives samtykke, kan art. 6 stk. 1 lit. et GDPR juridisk grundlag for behandling.

5.        Behandling af teknisk DEVICE og kommunikationsdata

Indsamling og behandling af tekniske enheds- og kommunikationsdata er nødvendig for at levere VDO Fleet-appen eller leveringen af de tjenester og funktioner, der er tilgængelige via apps. For at kunne levere vores tjenester og funktionaliteter behandles især følgende tekniske data og informationer:

-        IP-adresse

-        Dato og tidspunkt for anmodningen

-        Enheds-id, f.eks. IMEI [1], IMSI [2], mobiltelefonnummer eller MAC-adresse til WLAN-brug

-        Tidszoneforskel til GMT

-        enhedstype

-        Indhold af anmodningen (anmodet tjeneste/funktionalitet)

-        Enhedsspecifikke indstillinger              
( f.eks. browser, operativsystem, sprogversion)

-        mængden af overførte data

-        App-indstillinger

-        Besked om dataudvekslingen var vellykket/fuldført

-        App egenskaber

-        Crash app / fejlmeddelelse

6.        Produktforbedringer, servicekvalitet

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder CONTINENTAL sig retten til at behandle personlige brugerdata (herunder lokaliseringsdata) i en de-personaliseret form med henblik på produktforbedring, produkt- og it-sikkerhed og for at sikre produkt- og servicekvalitet. "De-personaliseret" betyder, at data ikke længere kan spores direkte tilbage til bestemte brugere. Til dette formål behandler CONTINENTAL personoplysninger med henblik på at generere de-personaliserede datasæt, som derefter bruges til at forbedre CONTINENTALs produkter og tjenester.

Retsgrundlaget for en sådan behandling er art. 6 stk. 4 GDPR (formålsændring) og
art. 6 stk. 1 lit. f GDPR (legitime interesser). CONTINENTALs legitime interesser ligger i at bruge de-personaliserede data til at imødekomme brugernes høje forventninger til levering af tjenester og tjenester af høj kvalitet, for at forbedre produkter og tjenester, for at sikre produkt- og it-sikkerhed og for at imødekomme efterspørgslen efter nyudviklede, innovative løsninger og/eller tjenester i betragtning.

For at beskytte brugernes interesser - udover de-personalisering - tages og implementeres yderligere forholdsregler og foranstaltninger til datasikkerhed efter behov, f.eks . som eksklusiv indsamling af relevante data.

 

SYSTEM / KRASH SIKKERHED

For at sikre system- og nedbrudssikkerheden i vores app forbeholder vi os retten til at bruge analyse- og overvågningsværktøjet Firebase. Tjenesteudbyderen er Google Inc. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for den europæiske region.

 

For så vidt Firebase bruges, sker dette kun til crashanalyse samt en relateret analyse af APP-brug på anonym eller aggregeret basis; vi bruger udelukkende analyserne med det formål at forbedre VDO Fleet APP. Retsgrundlaget er art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO (legitime interesser); den legitime interesse er at sikre systemsikkerhed og at forbedre VDO-FLEET-APP i denne henseende. For så vidt som tjenesteudbyderen Google behandler data til ovennævnte formål , hvis det er relevant også i USA, sker dette i øjeblikket på grundlag af de såkaldte standard kontraktklausuler fra EU-Kommissionen (Art. 46. para. 2 og 3 DSGVO ), samt på grundlag af den nye databeskyttelsesramme. Yderligere oplysninger fra Google om databeskyttelse hos Firebase kan findes på https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms .

 

V.        Eventuelle modtagere af data

Når vi leverer vores app-tjenester, bruger vi nogle gange tredjepartstjenesteudbydere, som kan arbejde for os som en del af tjenesteydelsen. Disse tjenesteudbydere kan komme i kontakt med persondata som led i leveringen af tjenester og repræsentere tredjeparter eller modtagere i betydningen. GDPR. Om nødvendigt findes tilsvarende databehandlerkontrakter (Artikel 28 GDPR). For så vidt som tredjeparter bør involveres i en behandling af data uden for en databehandleraftale, sikrer vi, at denne udelukkende udføres i overensstemmelse med kravene i GDPR og kun hvis der er et passende juridisk grundlag for at gøre det.

Vi bruger i øjeblikket følgende tjenesteudbydere/tjenester til at levere VDO Fleet-appen: pendo.io Inc.[3]

VI.      registreredes rettigheder

1.        I henhold til GDPR har brugere følgende rettigheder i forhold til en dataansvarlig med hensyn til personlige data vedrørende dem:

  • ret til information
  • Ret til berigtigelse eller sletning
  • Ret til begrænsning af behandlingen
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandling
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at tilbagekalde samtykke med fremtidig virkning.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge VDO Fleet-appen og/eller slette de data, der er gemt i appen, kan du til enhver tid gøre dette via app-menuen.

2.        Du har også ret til at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger.

VII.      Ændring i databeskyttelsesoplysninger

1.      Vi forbeholder os retten til at ændre og/eller tilpasse disse databeskyttelsesoplysninger med uregelmæssige intervaller. Vi vil underrette dig om eventuelle væsentlige ændringer, der påvirker, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger. Den aktuelle version kan findes på vores hjemmeside under linket "Privatlivspolitik".

2.      Bemærk venligst, at sprogversionerne og/eller oversættelserne af databeskyttelseserklæringen kun er til en bedre forståelse. I tilfælde af en fortolkningstvist har den tyske tekst altid forrang.

***

 

[1]IMEI = International Mobile Equipment Identifier

[2]IMSI = International Mobile Subscriber Identity

[3] pendo.io Inc. , 150 Fayetteville St., Raleigh, NC 27601, USA; Bemærk venligst: pendo.io behandler kun pseudonymiserede , aggregerede data. Oplysningerne behandles og opbevares inden for EØS. Derudover og som en reservedel gælder også EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (i henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/914) . Derudover har Continental implementeret specifikke tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til data, især fra lande uden for EØS.

Follow us