Juridisk informasjon og bruksvilkår fra Continental Automotive Technologies GmbH for "VDO Fleet"-applikasjonen

Ved å installere og/eller bruke «VDO Fleet»-applikasjonen (heretter: «App» eller «VDO Fleet»), godtar brukeren uforbeholdent følgende vilkår for bruk av Continental (heretter: «Continental»):

 

  • 1

Kontinental eiendomsrett, bruksrett

 

Bruk av appen er underlagt vilkårene for bruk som er angitt i forretnings- og programretningslinjene for Google Play-butikken, med mindre annet er angitt i disse vilkårene nedenfor.

 

Opphavsretten for verk publisert i denne appen og opprettet av Continental selv, samt deres kompilering i appen, forblir utelukkende hos Continental og dets datterselskaper. Bruk, spesielt duplisering, distribusjon eller offentlig tilgjengeliggjøring av slike tekster, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyder og annet materiale i andre elektroniske eller trykte publikasjoner (spesielt i andre apper eller nettsteder) er ikke tillatt uten uttrykkelig samtykke Continental eller dets datterselskaper ikke tillatt.

 

Continental har rett til å bruke merkene og logoene som vises i appen ("merkene"). Ingenting i denne appen skal tolkes som å gi noen lisens til å bruke disse varemerkene. Bare omtalen av merkene i appen betyr ikke at merkene er fritt tilgjengelig for alle. Det kreves uttrykkelig skriftlig samtykke fra Continental for dette. Uautorisert bruk av disse varemerkene er strengt forbudt.

 

Continental vil håndheve sine immaterielle rettigheter over hele verden i den grad det er tillatt av gjeldende lov.

 

  • 2

Angrerett

 

På grunn av det faktum at offline-funksjonene til VDO Fleet er gratisfunksjoner, har ikke brukeren en juridisk angrerett i henhold til Seksjon 312d Paragraf 1 BGB. § 312d para. 4 nr. 1 BGB gjelder fjernsalgskontrakter for levering av varer som på grunn av sin art ikke er egnet for retur. Å installere appen er en nedlasting av programvare, som ikke kan returneres uten rester på grunn av dens natur og muligheten for videre bruk. Av denne grunn er brukerens angrerett utelukket.

 

  • 3

Innhold og bruk av appen, ansvar

 

Continental leverer smarttelefonapplikasjonen "VDO Fleet". Det kreves ingen ekstra maskinvare for å bruke applikasjonen i forbindelse med en fartsskriver fra generasjon 4.1 og tilkoblingen opprettes ved hjelp av Bluetooth-protokollen.

 

VDO Fleet lar deg laste ned de lovpålagte fartsskriverdataene (DDD-dataformat) samt laste opp og arkivere disse dataene i Continentals fartskriverhåndteringsløsning "VDO Fleet - Tachograph Management". På denne måten sikrer brukeren at nødvendige data lastes inn med jevne mellomrom og lagres i samsvar med loven ved hjelp av arkiveringssystemet "VDO Fleet". Brukeren har også muligheten til å logge på VDO Fleet System i applikasjonen og bruke det mens du er på farten. En gyldig VDO-flåtekontrakt kreves for å bruke funksjonene ovenfor.

 

Brukeren kan også overvåke de foreskrevne nedlastingsintervallene via VDO Fleet System ved å bruke funksjonen "Påminnelser", slik at han ikke går glipp av en avtale.

 

Videre har brukeren mulighet til å bruke funksjonen "Kart" i forbindelse med VDO Fleet System. Tjenesten som tilbys lar deg holde oversikt over posisjonen til flåtekjøretøyene (telematikkenhet som kreves for dette) for å kunne reagere ved hendelser under transportprosessen.

Informasjonen som gis i appen er ikke-bindende og gis kun til informasjonsformål.

 

Informasjonen gitt i appen og eventuelle produkter og tjenester som tilbys kan endres eller oppdateres av Continental når som helst uten forvarsel. Appen inneholder ingen garantier eller kvalitetsinformasjon som Continental er ansvarlig for, enten det er uttrykkelig eller stilltiende. Dette gjelder også aktualitet, korrekthet, fullstendighet og kvalitet på informasjonen som gis, som Continental ikke påtar seg noe ansvar for. Brukeren vil ikke manipulere appen og vil kun bruke den etter hensikten.

 

Brukerkrav for skader som oppstår i forbindelse med bruken av appen og dens innhold er utelukket. Unntatt fra dette er erstatningskrav som oppstår fra skade på liv, kropp eller helse, samt ansvar for andre skader som er basert på et forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på plikter fra Continental, dets juridiske representanter eller stedfortredende agenter. Ved brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser er Continental kun ansvarlig for kontraktstypiske, påregnelige og direkte skader dersom denne er forårsaket bare ved uaktsomhet. Essensielle kontraktsforpliktelser er de hvis oppfyllelse er nødvendig for å oppnå målet med en kontrakt. Disse ansvarsbegrensningene gjelder også for Continentals juridiske representanter og stedfortredende agenter dersom krav fremsettes direkte mot dem. Bestemmelsene i produktansvarsloven forblir upåvirket.

 

Continental anbefaler på det sterkeste at du ikke bruker elektroniske enheter mens du kjører, spesielt ikke å betjene dem. Continental påtar seg intet ansvar for skader som følge av ulykker eller for å motta bøter.

 

  • 4

Datainnsamling og databehandling

 

For å bruke denne appen må du godta de separate databeskyttelsesforskriftene til Continental. Du kan når som helst se innholdet i databeskyttelsesforskriften under databeskyttelseserklæringen . Continental forbeholder seg retten til å endre, tilpasse, slette deler av den eller legge til nye deler av denne databeskyttelsesbestemmelsen etter eget skjønn, men innenfor rammen av lovbestemmelser. Hvis du ønsker å fortsette å bruke denne appen etter å ha mottatt en melding fra Continental om databeskyttelsesforskriftene er endret, må du først gi ditt samtykke til disse nye databeskyttelsesforskriftene for å kunne fortsette å bruke "VDO-flåten".

 

  • 5

Lenker til andre nettsteder

 

Lenker til tredjeparts nettsteder kan gis i appen som en tilleggstjeneste. Disse nettstedene er helt uavhengige og er utenfor Continentals ansvar og kontroll. Continental er derfor ikke ansvarlig for innholdet på noen av disse tredjepartsnettstedene som er tilgjengelig via appen, og påtar seg intet ansvar for innholdet, databeskyttelsesbestemmelsene eller bruken av slike nettsteder. Tilbyderen av nettsiden det refereres til via appen er ene og alene ansvarlig for ulovlig, feil eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon.

 

  • 6

Aldersgrense

 

Minimumsalderen for å bruke denne appen er 18 år. Brukeren garanterer at han er eldre enn 18 år. Dersom Continental blir oppmerksom på at brukeren ikke er minst 18 år, har Continental rett til å iverksette nødvendige tiltak. Hvis brukeren ennå ikke er myndig, garanterer han at han har foreldrenes tillatelse til å bruke denne appen.

 

  • 7

Tilgjengelighet av appen

 

Denne appen er for øyeblikket tilgjengelig i Tyskland i Google Play Store. Continental forbeholder seg retten til også å tilby appen over hele verden i fremtiden, men dette inkluderer ikke Continentals intensjon om å gi en bindende kunngjøring om tilgjengeligheten av appen rundt om i verden.

 

  • 8

Avslutning av deltakelse

 

Deltakelse i appen vår avsluttes hvis brukeren avinstallerer "VDO Fleet" .

 

Continental har rett til å avslutte VDO-flåten og de tilknyttede tjenestene når som helst uten å oppgi grunner etter forhåndsvarsel. Hvis dette er tilfelle, har brukerne ingen rett til (re)provisjon av VDO-flåten.

 

  • 9

Diverse

 

Kontrakten inngått mellom Continental og brukeren er underlagt tysk lov med unntak av FNs salgskonvensjon. I forhold til forbrukere gjelder dette lovvalget kun dersom beskyttelsen som gis ikke er svekket av ufravikelige bestemmelser i loven i den stat hvor forbrukeren har sitt vanlige opphold.

 

Jurisdiksjonssted for alle nevnte tvister er Frankfurt. Hvis den kontinentale kontraktspartneren har sitt bosted eller registrerte kontor utenfor EU, vil alle de nevnte tvistene bli endelig avgjort i samsvar med voldgiftsreglene til Frankfurt Chamber of Commerce, unntatt den ordinære rettslige prosessen.

 

Continental forbeholder seg retten til å endre eller supplere disse vilkårene for bruk når som helst med virkning for fremtiden. Det kreves samtykke til de endrede bruksvilkårene for å fortsette å bruke VDO-flåten. Før videre bruk vil Continental be brukeren om å godta eller på annen måte nekte bruk av en spesiell funksjon i VDO-flåten.

 

Informasjon om den elektroniske tvisteløsningsprosedyren finner du på følgende lenke på EU-kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne lenken er kun gitt for informasjonsformål i samsvar med forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europaparlamentet og Rådet. Continental er verken villig eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.

 

Dersom individuelle bestemmelser i disse bruksvilkårene viser seg å være ugyldige helt eller delvis, vil dette ikke påvirke gyldigheten av resten av kontrakten. Lovbestemmelsene skal erstatte den ugyldige bestemmelsen.

 

Forsørger

 

Leverandøren av denne appen er:

 

            Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Strasse 9

30165 Hannover, Tyskland

Telefon: +49 511/938-01

Faks: +49 511/938-81 770

E-post: info@vdo.com

Administrerende direktører: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Handelsregister: Hannover tingrett HRB 59424

MVA-ID-nr.: DE814950663

 

Copyright © 2023 eksklusive bruksrettigheter for Continental Automotive Technologies GmbH og datterselskaper

 

Follow us