Pravne informacije in pogoji uporabe družbe Continental Automotive GmbH za aplikacijo Tachograpf Driver

Z namestitvijo in/ali uporabo aplikacije Tachograph Driver (v nadaljnjem besedilu: »aplikacija« ali »aplikacija Tachograph Driver«) uporabnik v celoti sprejema naslednje pogoje družbe Continental (v nadaljevanju: »družba Continental«):

1. Pravice družbe Continental, pravice do uporabe

 

Če naslednje določbe ne določajo drugače, za uporabo aplikacije veljajo pogoji uporabe, navedeni v poslovnih in programskih smernicah trgovine Google Play.

Avtorske pravice za dela, ki jih je ustvaril Continental sam in so objavljena v tej aplikaciji, ter njihova zbirka v aplikaciji ostajajo izključno v lasti Continentala in njegovih hčerinskih podjetij. Uporaba, zlasti kopiranje, distribucija ali dajanje na razpolago takšnih besedil, slik, grafik, animacij, videoposnetkov, glasbe, zvokov in drugega gradiva v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah (zlasti v drugih aplikacijah ali spletnih mestih) je dovoljena brez izrecnega soglasja Continental ali hčerinske družbe niso dovoljene.

Družba Continental ima pravico uporabljati blagovne znamke in logotipe (»blagovne znamke«), predstavljene v aplikaciji. Nobena informacija v aplikaciji se ne sme razlagati kot podelitev licence za uporabo tovrstnih blagovnih znamk. Zgolj omemba blagovnih znamk v aplikaciji ne pomeni, da so blagovne znamke prosto dostopne vsem. V ta namen je treba pridobiti pisno soglasje družbe Continental. Nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk je strogo prepovedana.

 

Družba Continental bo svoje pravice intelektualne lastnine uveljavljala po vsem svetu v okviru veljavne zakonodaje.

 

2. Vsebina in uporaba aplikacije, materialna odgovornost

 

Continental Automotive GmbH vam kot podjetje ponuja aplikacijo za pametne telefone »Tachograph Driver App«. Ta aplikacija ponuja pregled zakonsko zahtevanih časov vožnje in omogoča upravljanje tahografa. Za uporabo sta potrebna veljavna vozniška kartica in naprava SmartLink za komunikacijo s tahografom. Aplikacija ni namenjena zasebnikom.

Aplikacija Tahograph Driver v načinu brez povezave omogoča voznikom z veljavno vozniško kartico, da v realnem času prejmejo informacije o preostalih časih vožnje. Na zaslonu je prikazan trenutni posnetek tahografa. Poleg tega je mogoče ročno vnašati čas (npr. Pri vkrcanju na trajekt) in ga shraniti v tahograf.

Informacije v aplikaciji so nezavezujoče in so na voljo brezplačno samo v informativne namene. Uporabnik mora pred uporabo preveriti pravilnost pravne podlage in prijave.

Informacije, ki so na voljo v aplikaciji ter vseh razpoložljivih izdelkih in storitvah, lahko družba Continental kadar koli spremeni ali posodobi brez predhodnega obvestila. Aplikacija ne vsebuje izrecnih ali domnevnih jamstev ali informacij o lastnostih, za katere družba Continental materialno odgovarja. To velja tudi za ažurnost, pravilnost, popolnost in kakovost predloženih informacij, za katere družba Continental ne prevzema nobene odgovornosti. Uporabniku ni dovoljeno z aplikacijo manipulirati in jo lahko uporablja samo skladno z njenim namenom.

Zahtevki uporabnika za odškodnino, ki nastanejo v zvezi z uporabo aplikacije in njene vsebine, so izključeni, ker je aplikacija na voljo brezplačno. Iz tega so izključeni zahtevki za odškodnino zaradi škode za življenje, okončine, zdravje in odgovornost za drugo škodo na podlagi namerne ali skrajno malomarne kršitve dolžnosti družbe Continental, njenih pravnih zastopnikov ali posrednikov. Določbe zakona o odgovornosti za izdelke ostajajo nespremenjene.

Continental toplo priporoča, da med vožnjo ne uporabljate nobenih elektronskih naprav. Continental ne prevzema odgovornosti za škodo, ki je posledica nesreč ali glob.

 

3. Zbiranje in obdelava podatkov

 

Za uporabo te aplikacije veljajo ločene določbe o varstvu podatkov podjetja Continental Automotive GmbH. Vsebino pravil o zasebnosti si lahko kadar koli ogledate pod določbami o varstvu podatkov. Družba Continental Automotive GmbH si pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja delov ali dodajanja novih delov k tej določbi o varstvu podatkov po lastni presoji, vendar v okviru zakonskih določb. O vseh spremembah vas bomo obvestili posebej.

 

4. Povezave do drugih spletnih strani

 

Aplikacija lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb in nudi dodatne storitve. Takšna spletna mesta so povsem neodvisna in zunaj odgovornosti ter nadzora družbe Continental. Družba Continental zato ne odgovarja za vsebino teh spletnih mest tretjih oseb, do katerih dostopate prek aplikacije. To velja tudi za pogoje zasebnosti podatkov ali uporabo takih spletnih mest. Za nezakonite, nepravilne ali nepopolne vsebine in zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe informacij, predstavljenih na ta način, je izključno odgovoren ponudnik spletnega mesta, do katerega vodijo povezave iz aplikacije.

 

5. Dovoljenja za uporabo

Najnižja starost za uporabo te aplikacije je 18 let. Uporabnik zagotavlja, da je starejši od 18 let in aplikacijo uporablja profesionalno (kot podjetnik). Če Continental izve, da zahteve za uporabo niso izpolnjene, ima Continental pravico uporabniku prepovedati uporabo aplikacije.

 

6. Dostopnost aplikacije

 

Aplikacija je trenutno na voljo v Sloveniji v trgovini Google Play Store. Družba Continental si pridržuje pravico v prihodnosti zagotavljati aplikacijo po vsem svetu, vendar to ne pomeni namere družbe Continental na zavezujoči način naznaniti po vsem svetu, da bo aplikacija na voljo.

 

7. Prekinitev sodelovanja

 

Sodelovanje v naši aplikaciji se konča, če uporabnik odstrani aplikacijo Tachograph Driver.

Družba Continental ima po predhodnem obvestilu pravico kadar koli ukiniti aplikacijo Tachograph Driver in z njo povezane storitve brez obrazložitve. V tem primeru uporabniki niso upravičeni do (obnovljene) zagotovitve aplikacije Tahograph Driver.

 

8. Razno

 

Za pogodbo, sklenjeno med družbo Continental in uporabnikom, velja nemška zakonodaja, ki izključuje prodajno zakonodajo ZN.

Za vse zgoraj navedene spore je pristojno sodišče v Frankfurtu. Če ima pogodbeni partner družbe Continental stalno prebivališče ali registriran sedež zunaj Evropske unije, se o vseh zgoraj navedenih sporih dokončno odloči skladno z arbitražnimi pravili frankfurtske gospodarske zbornice, pri čemer so redna pravna sredstva izključena.

Družba Continental si pridržuje pravico kadar koli spremeniti ali dopolniti te pogoje uporabe z veljavnostjo za naprej. Za nadaljnjo uporabo aplikacije Tachograph Driver je obvezno soglašanje s spremenjenimi pogoji. Continental bo uporabnika o spremembi obvestil s posebno funkcijo v aplikaciji Tachograph Driver. V primeru zavrnitve nadaljnja uporaba ni mogoča.

Če se posamezne klavzule teh pogojev izkažejo v celoti ali delno za neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalega dela pogodbe. Neveljavne določbe nadomestijo zakonske določbe.

 

Ponudniki

 

Ponudnik te aplikacije je:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Nemčija

Telefon: +49 511 / 938-01

Telefaks: +49 511 / 938-81770

Email: info@vdo.com

Generalna direktorja: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Poslovni register: Okrožno sodišče v Hannovru, HRB 59424

Davčna številka: DE814950663

 

Avtorske pravice © 2021 izključne pravice uporabe družbe Continental Automotive GmbH in hčerinskih družb

 

 

Follow us