Continental Automotive GmbH: n juridiset tiedot ja käyttöehdot sovellukselle "Tachograph Driver App"

Asentamalla ja / tai käyttämällä sovellusta "Ajopiirturiohjainsovellus (jäljempänä" Sovellus" tai "Tachograph Driver App"), käyttäjä hyväksyy seuraavat Continental (jäljempänä" Continental ") käyttöehdot täysin:

  • 1 Continentalin oikeudet, käyttöoikeudet

   

  Google Play Kaupan liiketoiminta- ja ohjelmasäännöissä määritetyt käyttöehdot koskevat sovelluksen käyttöä, ellei seuraavissa säännöksissä toisin määrätä.

  Tässä sovelluksessa julkaistujen ja Continentalin itse luomien teosten tekijänoikeudet sekä niiden kokoaminen sovelluksessa ovat yksinomaan Continentalin ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa. Tällaisten tekstien, kuvien, grafiikan, animaatioiden, videoiden, musiikin, äänien ja muun materiaalin käyttö, erityisesti monistaminen, jakelu tai tarjoaminen muissa sähköisissä tai painetuissa julkaisuissa (erityisesti muissa sovelluksissa tai verkkosivustoilla) ei ole sallittua, nimenomaisesti sallittua Continentalin tai sen suostumuksella Tytäryhtiöt eivät ole sallittuja.

  Continentalilla on oikeus käyttää sovelluksessa merkittyjä merkkejä ja logoja (”tuotemerkkejä”). Mitään tämän sovelluksen tiedoista ei saa tulkita antavan lisenssiä käyttää näitä tavaramerkkejä. Pelkkä merkkien mainitseminen sovelluksessa ei tarkoita, että tuotemerkit ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Tähän tarvitaan Continentalin kirjallinen suostumus. Näiden merkkien luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

  Continental noudattaa immateriaalioikeuksiaan maailmanlaajuisesti lakiensa puitteissa.

   

  • 2 Sovelluksen sisältö ja käyttö, vastuu

   

  Continental Automotive GmbH tarjoaa yrityksellesi älypuhelinsovelluksen ”Tachograph Driver App”. Tämä sovellus tarjoaa yleiskuvan laissa vaadituista ajoajoista ja mahdollistaa ajopiirturin käytön. Käyttö edellyttää kuljettajakortin ja SmartLink -laitteen käyttämistä ajopiirturin kanssa. Sovellus ei ole tarkoitettu yksityishenkilöille.

  Ajopiirturin kuljettajasovellus offline-tilassa antaa kuljettajille, joilla on voimassa oleva kuljettajakortti, reaaliaikaista tietoa jäljellä olevista ajoajoista. Ajopiirturin nykyinen tallenne näkyy näytössä. Lisäksi manuaaliset aikamerkinnät (esim. Lauttaan noustessa) voidaan tehdä ja tallentaa ajopiirturiin.

  Sovelluksessa annetut tiedot eivät ole sitovia ja ne tarjotaan maksutta vain muotoilutarkoituksiin. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa oikeusperustan ja sovelluksen oikeellisuus ennen käyttöä.

  Continental voi muuttaa tai päivittää sovelluksessa annettuja tietoja sekä saataville asetettuja tuotteita ja palveluita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Sovellus ei sisällä mitään takuita tai tietoja ominaisuuksista, joista Continental on vastuussa, olivatpa ne ilmaistuja ​​tai lausumattomia. Tämä koskee myös toimitettujen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä ja laatua, joista Continental ei ota vastuuta. Käyttäjä ei käsittele sovellusta ja käyttää sitä vain sille tarkoitetulla tavalla.

  Käyttäjän korvausvaatimukset, jotka aiheutuvat sovelluksen ja sen sisällön käytöstä, ovat poissuljettuja, koska sovellus on saatavilla ilmaiseksi. Tähän eivät kuulu vahingonkorvausvaatimukset, jotka aiheutuvat henki-, raaja- ja terveysvammoista, ja korvausvastuu muista vahingoista, jotka johtuvat Continentalin, sen laillisten edustajien tai sijaisasiamiesten tahallisesta tai huolimattomasta velvollisuudesta. Tuotevastuulain säännökset säilyvät ennallaan.

  Continental suosittelee vakavasti, että et käytä elektronisia laitteita ajon aikana. Continental ei vastaa onnettomuuksista tai sakkojen saamisesta aiheutuneista vahingoista.

   

  • 3 Tietojen kerääminen ja tietojen käsittely

   

  Tämän sovelluksen käyttöön sovelletaan Continental Automotive GmbH: n erillisiä tietosuojamääräyksiä. Tietosuojasääntöjen sisältöä voi tarkastella milloin tahansa tietosuojamääräysten mukaisesti. Continental Automotive GmbH pidättää oikeuden muuttaa, mukauttaa, poistaa osia tai lisätä uusia osia tähän tietosuojamääräykseen oman harkintansa mukaan, mutta lakisääteisten määräysten puitteissa. Tiedotamme muutoksista erikseen.

   

  • 4 Linkit muille sivustoille

   

  Sovellus voi sisältää yhteyksiä ("linkkejä") kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja tarjota lisäpalveluja. Nämä sivustot ovat täysin riippumattomia eivätkä ole Continentalin vastuulla tai määräysvallassa. Continental ei siis ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, joihin pääsee sovelluksen kautta. Tämä koskee myös tietosuojaehtoja tai tällaisten verkkosivustojen käyttöä. Sovelluksen kautta mainitun verkkosivuston tarjoaja on yksin vastuussa laittomasta, virheellisestä tai puutteellisesta sisällöstä ja erityisesti vahingoista, jotka aiheutuvat tällä tavalla esitettyjen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä.

   

  • 5 Käyttölupa

   

  Tämän sovelluksen alaikäraja on 18 vuotta. Käyttäjä vakuuttaa olevansa yli 18 -vuotias ja käyttää sovellusta ammattimaisesti (yrittäjänä). Jos Continental saa tietää, että käyttövaatimuksia ei ole täytetty, Continentalilla on oikeus kieltää käyttäjä käyttämästä sovellusta.

   

  • 6 Sovelluksen saatavuus

   

  Tämä sovellus on tällä hetkellä saatavilla Suomessa Google Play -kaupasta. Continental pidättää oikeuden tarjota sovellusta maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa, mutta tämä ei sisällä Continentalin aikomusta ilmoittaa sovelluksen saatavuudesta sitovalla tavalla kaikkialla maailmassa.

   

  • 7 Osallistumisen päättäminen

   

  Osallistuminen sovellukseemme päättyy, jos käyttäjä poistaa ajopiirturiohjainsovelluksen.

  Continentalilla on oikeus lopettaa ajopiirturiohjainsovellus ja siihen liittyvät palvelut milloin tahansa ilman perusteluja ja ennakkoilmoituksen jälkeen. Jos näin on, käyttäjillä ei ole oikeutta ajopiirturiohjainsovelluksen (uusittuun) käyttöön.

   

  • 8 Sekalaista

   

  Continentalin ja käyttäjän välillä tehtyyn sopimukseen sovelletaan Saksan lakia, lukuun ottamatta YK: n myyntilakia.

  Kaikkien edellä mainittujen kiistojen toimivalta on Frankfurt. Jos Continental-sopimuskumppanilla on kotipaikka tai pääkonttori Euroopan unionin ulkopuolella, kaikki edellä mainitut riidat ratkaistaan ​​lopullisesti Frankfurtin kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta tavanomaisia ​​oikeussuojakeinoja.

  Continental pidättää oikeuden muuttaa tai lisätä näitä käyttöehtoja milloin tahansa tulevaisuudessa. Ajopiirturiohjainsovelluksen käytön jatkaminen edellyttää muuttuvien käyttöehtojen hyväksymistä. Continental ilmoittaa käyttäjälle muutoksesta käyttämällä ajopiirturiohjainsovelluksen erityistoimintoa. Hylkäämisen tapauksessa jatkokäyttö ei ole mahdollista.

  Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset määräykset osoittautuvat kokonaan tai osittain tehottomiksi, tämä ei vaikuta muun sopimuksen voimassaoloon. Lakisäännöt korvaavat tehottoman säännöksen.

   

  Palveluntarjoajat

   

  Tämän sovelluksen tarjoaja on:

   

  Continental Automotive GmbH

  Vahrenwalder Str. 9

  30165 Hannover, Saksa

  Puhelin: +49 511 / 938-01

  Telefaksi: +49 511 / 938-81770

  Sähköposti: info@vdo.com

  Toimitusjohtajat: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

  Kaupparekisteri: District court Hannover HRB 59424

  ALV -tunnus: DE814950663

   

  Tekijänoikeus © Continental Automotive GmbH: n ja sen tytäryhtiöiden yksinomaiset käyttöoikeudet vuonna 2021

   

   

Follow us