Informații legale și condiții de utilizare ale Continental Automotive GmbH pentru aplicația „Tachograph Driver App”

Prin instalarea și / sau utilizarea aplicației „Tachograph Driver App” (în continuare „Aplicație ”sau „Tachograph Driver App”, utilizatorul acceptă următorii termeni și condiții ale Continental (în continuare:„ Continental ”) în:

  • 1 Drepturile Continental, drepturi de utilizare

 

 

Acordul de licență pentru utilizatorul final pentru aplicațiile licențiate prevăzut în condițiile de utilizare a Mac App Store și App Store se aplică utilizării aplicației, cu excepția cazului în care următoarele dispoziții stipulează altfel.

Drepturile de autor pentru lucrările publicate în această aplicație și create chiar de Continental, precum și compilarea acestora în aplicație, rămân exclusiv la Continental și la subsidiarele  sale. Orice utilizare, în special duplicarea, distribuirea sau furnizarea unor astfel de texte, imagini, grafică, animații, videoclipuri, muzică, sunete și alte materiale în alte publicații electronice sau tipărite (în special în alte aplicații sau site-uri web) nu este permisă, nu este expres permisă de Continental sau nu este permis consimțământul Subisidiarelor sale.

Continental are dreptul să utilizeze mărcile și siglele („mărcile”) afișate în aplicație. Niciuna dintre informațiile din această aplicație nu trebuie interpretată ca reprezentând acordarea unei licențe de utilizare a acestor mărci comerciale. Simpla menționare a mărcilor în aplicație nu înseamnă că mărcile sunt disponibile gratuit pentru toată lumea. Pentru aceasta este necesar un acord expres scris al Continental. Utilizarea neautorizată a acestor mărci este strict interzisă.

Continental își va aplica drepturile de proprietate intelectuală la nivel mondial în cadrul legilor incidente respective.

 

  • 2 Conținutul și utilizarea aplicației, răspunderea

 

Continental Automotive GmbH vă oferă aplicația pentru smartphone „Tachograph Driver App” ca și companie. Această aplicație oferă o imagine de ansamblu a timpilor de condus prevăzuți de lege și permite funcționarea tahografului. Pentru utilizare este necesar un card de șofer valid și un dispozitiv SmartLink pentru comunicarea cu tahograful. Aplicația nu este destinată persoanelor fizice.

 

Tachograph Driver App în modul offline permite șoferilor cu un card de șofer valid să primească informații în timp real despre timpii de condus rămași. Înregistrarea curentă a tahografului este arătată pe ecran. Mai mult, pot fi efectuate și salvate în tahograf setări manual ale intervalelor de timp (de exemplu, la îmbarcarea pe un feribot).

 

Informațiile furnizate în aplicație nu sunt obligatorii și sunt furnizate gratuit numai în scop informativ. Este necesar ca utilizatorul să verifice corectitudinea temeiului legal și al implementării înainte de utilizare

 

Informațiile furnizate în aplicație și orice produse și servicii puse la dispoziție pot fi modificate sau actualizate de Continental în orice moment, fără notificare prealabilă. Aplicația nu conține nicio garanție sau informație cu privire la proprietățile pentru care Continental este răspunzătoare, fie aceasta expresă sau tacită. Acest lucru se aplică și cu privire la actualitatea, corectitudinea, caracterul complet și calitatea informațiilor furnizate, pentru care Continental nu își asumă nicio răspundere. Utilizatorul nu va manipula aplicația și nu o va folosi în alt scop decât cel intenționat.

 

Reclamațiile utilizatorului pentru daunele care apar în legătură cu utilizarea aplicației și conținutul acesteia sunt excluse, având în vedere faptul că aplicația este disponibilă gratuit. Sunt excluse de la aceasta cererile de despăgubire rezultate din vătămări aduse vieții, a membrelor, a sănătății și a răspunderii pentru alte daune bazate pe o încălcare intenționată sau neglijentă a obligației sale de către Continental, a reprezentanților săi legali sau a prepusilor săi. Dispozițiile legii privind răspunderea producătorului pentru produsele cu defecte rămân valabile.

 

Continental recomandă insistent să nu utilizați dispozitive electronice în timp ce conduceți. Continental nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune rezultate din accidente sau pentru primirea de amenzi.

 

 

 

  • 3 Colectarea și prelucrarea datelor

 

Dispozițiile separate privind protecția datelor ale Continental Automotive GmbH se aplică utilizării acestei aplicații. Conținutul regulilor privind confidențialitatea poate fi vizualizat oricând în conformitate cu prevederile privind protecția datelor. Continental Automotive GmbH își rezervă dreptul de a modifica, adapta, șterge sau adăuga părți la această reglementare a protecției datelor, discreționar, dar în cadrul limitelor legale. Vă vom informa separat despre orice modificare.

 

  • 4 Link-uri către alte site-uri web

 

Aplicația poate conține conexiuni („linkuri”) către site-urile web ale unor terți și poate oferi servicii suplimentare. Aceste site-uri web sunt complet independente și nu intră sub responsabilitatea sau controlul Continental. Prin urmare, Continental nu este răspunzător pentru conținutul acestor site-uri web terțe, care sunt accesate prin intermediul aplicației. Acest lucru este valabil și pentru condițiile privind confidențialitatea datelor sau utilizarea acestor site-urilor web. Furnizorul site-ului web direcționat prin intermediul aplicației este singurul responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate în acest mod.

 

  • 5 Autorizație de utilizare

 

Vârsta minimă pentru utilizarea acestei aplicații este de 18 ani. Utilizatorul se va asigura că are mai mult de 18 ani și că folosește aplicația profesional (ca antreprenor). Dacă Continental află că nu au fost îndeplinite cerințele de utilizare, Continental are dreptul să interzică utilizatorului folosirea aplicației.

 

  • 6 Disponibilitatea aplicațieiAceastă aplicație este disponibilă în prezent în Marea Britanie în Apple App Store. Continental își rezervă dreptul de a oferi aplicația în întreaga lume în viitor, fără ca acest lucru să reprezinte intenția Continental de a-și lua angajamentul că aplicația va fi disponibilă în întreaga lume.

 

  • 7 Încetarea participării

 

Participarea în cadrul aplicației noastre se încheie dacă utilizatorul dezinstalează „Tachograph Driver App”.

Continental are dreptul să întrerupă în orice moment aplicația și serviciile asociate pentru driverul tahograful, fără a da motive și după o notificare prealabilă. În acest caz, utilizatorii nu au dreptul la o versiune (reînnoită) a aplicației pentru driverul tahograf.

 

  • 8 Diverse

 

Contractul încheiat între Continental și utilizator este guvernat de legislația germane, cu excluderea reglementării ONU privind vânzările.

 

Competența jurisdicțională pentru toate disputele menționate anterior este Frankfurt. În cazul în care partenerul contractual al Continental este domiciliat sau își are sediul în afara Uniunii Europene, toate disputele menționate mai sus vor fi tranșate definitiv în conformitate cu regulile de arbitraj ale Camerei de Comerț din Frankfurt, cu excluderea căilor de atac obișnuite.

 

Continental își rezervă dreptul de a modifica sau adăuga la acești termeni de utilizare în orice moment cu efect pe viitor. Este necesară exprimarea consimțământului la condițiile de utilizare modificate pentru a continua să folosiți Tachograph Driver App. Continental va informa utilizatorul despre schimbare utilizând o funcție specială în Tachograph Driver App. În caz de refuz, nu este posibilă utilizarea în continuare.

 

În cazul în care dispozițiile individuale ale acestor condiții de utilizare se dovedesc a fi total sau parțial ineficiente, acest lucru nu va afecta valabilitatea restului contractului. Dispozițiile legale înlocuiesc dispoziția ineficientă.

 

Furnizori

 

Furnizorul acestei aplicații este:

 

Continental Automotive GmbH

Str. Vahrenwalder 9

30165 Hanovra, Germania

Telefon: +49 511 / 938-01

Telefax: +49 511 / 938-81770

E-mail: info@vdo.com

Directorii executivi: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Registrul comerțului: Judecătoria districtului Hannover HRB 59424

Cod TVA nr .: DE814950663

 

Drepturi de autor © 2021 drepturi de utilizare exclusive ale Continental Automotive GmbH și ale Subsidiarelor sale.

Follow us