Jogi információk és felhasználási feltételek Continental Automotive GmbH "Tachograph Driver App" applikációjához

A “Tachograph Driver App” (továbbiakban: “Alkalmazás” vagy “Tachograph Driver App”) telepítésével és használatával a felhasználó a Continental (továbbiakban: “Continental”) alábbi felhasználási feltételeit fogadja el:

   • 1 A Continental jogai, felhasználói jogok

A Mac App Store és az App Store felhasználási feltételeiben meghatározott, a licenszelt alkalmazásokra vonatkozó végfelhasználói licencszerződés érvényes az alkalmazás használata közben mindaddig, amíg az alábbi rendelkezések másként nem rendelkeznek.

Az ebben az alkalmazásban közétett, a Continental által létrehozott és összeállított munkákra vonatkozó szerzői jogok kizárólag a Continentalt és annak leányvállalatait illetik. Bármilyen felhasználás, pontosabban ezen szövegek, képek, grafikák, animációk, videók, zenék, hangok elektronikus úton (különösen más alkalmazásokban, weboldalakon) közzé tett vagy nyomtatott felvételek, anyagok másolása, terjesztése nem engedélyezett, kizárólag a Continental beleegyezésével és hozzájárulásával engedélyezett, Leányvállalatainak  nem engedélyezett.

A Continental-nak joga van az alkalmazáson belül megjelenő márkák és logók felhasználására. Az applikációban való megjelenés nem ad jogot arra, hogy ezen védjegyeket bárki felhasználhassa. A márkák puszta említése nem jelenti azt, hogy ezek bárki által szabadon használhatók lennének, ehhez a Continental írott beleegyezése szükséges. A védjegyek jogosulatlan felhasználása szigorúan tilos.

A Continental világszerte érvényesíti szellemi tulajdonjogait a vonatkozó törvények keretein belül.

 

   • 2 Az applikáció tartalma és használata, felelősségvállalás

A Continental Automotive GmbH vállalatként bocsátja rendelkezésére a “Tachograph Driver App” applikációt. Ezen alkalmazás a jogilag előírt vezetési idők áttekintését és a tachográf működtetését teszi lehetővé. Használatához egy érvényes vezetői kártya és egy tachográffal kommunikáló SmartLink eszköz szükséges. Az alkalmazás nem magánszemélyeknek készült.

A „Tachograph Driver App” offline módban is lehetővé teszi a valós időben beérkezett a fennmaradó vezetési idővel kapcsolatos információ feldolgozását az érvényes vezetői kártyával rendelkező sofőröknek. A tachográf aktuális felvételei ebben az esetben a képernyőn láthatók. Ezenfelül a kézzel bevitt adatokat (pl. kompra való felszállás) létrehozhatjuk és elmenthetjük a tachográfon.

Az applikációban közzétett adatok ingyenesen hozzáférhetők és mindössze információs célt szolgálnak. Az alkalmazás és a jogi alap hitelességéről felhasználó döntése szerint meggyőződhet a használatbavétel előtt.

 A Continental előzetes értesítés nélkül módosíthatja, frissítheti az applikációban közzétett adatokat, valamint a szabadon igénybe vehető termékeket és szolgáltatásokat. Az alkalmazás nem tartalmaz olyan biztosítékot vagy információt azon tulajdonról, amelyért a Continental felelősséggel tartozik, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos. Ez ugyanúgy vonatkozik a közölt információ aktualitására, helyességére, teljességére, valamint minőségére, amelyért a Continental felelősséget nem vállal. A felhasználó nem manipulálja az alkalmazást, csak és kizárólag rendeltetésszerűen használja azt.

A felhasználónak az alkalmazás kezelésével, valamint a benne közzétett tartalom használatával kapcsolatban felmerülő kártérítési igénye kizárt, tekintettel arra, hogy az applikáció ingyenesen elérhető. Nem tartoznak ide az élet-, test-, egészségkárosodásból eredő kártérítési igények és azon károk, melyek a Continental vagy a vállalat jogi képviselőinek, helyettes ügynökeinek szándékos vagy gondtalan kötelességszegéséből származnak. A termékfelelősségi törvény rendelkezései változatlanok maradnak.

A Continental erősen tanácsolja, hogy ne használjon elektronikus eszközöket vezetés közben. A Continental nem vállal felelősséget a balesetekből eredő károkért vagy kiszabott bírságokért.

 

   • 3 Adatgyűjtés és adatfeldolgozás

Az alkalmazás használatára a Continental Automotive GmbH külön adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. Az adatvédelmi szabályzatban foglaltak az adatvédelmi rendelkezések értelmében bármikor megtekinthetők. A Continental Automotive GmbH fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, de a törvényi rendelkezések keretein belül módosítsa, adaptálja, törölje a jelen adatvédelmi rendelkezés egyes részeit, vagy új részeket adjon hozzá. Az esetleges változásokról külön értesítjük.

 

   • 4 Hivatkozás más weboldalakra

Az alkalmazás tartalmazhat kapcsolódási pontokat, hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire, és további szolgáltatásokat is nyújthat. Ezek a weboldalak teljesen függetlenek, és nem tartoznak a Continental felelősségi körébe vagy ellenőrzése alá. A Continental ennek okán nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek tartalmáért, amelyek az alkalmazáson keresztül érhetők el. Ez ugyanúgy vonatkozik az adatvédelmi feltételekre és az ilyen jellegű webhelyek használatára is. Az alkalmazáson keresztül hivatkozott weboldal szolgáltatója kizárólagos felelősséggel tartozik az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen módon közétett információ felhasználásából vagy fel nem használásából eredő károkért.

 

   • 5 Használati engedély

Az alkalmazás használatának alsó korhatára 18 év. A felhasználó megadja, hogy 18 évnél idősebb, és professzionálisan (vállalkozóként) használja az applikációt. Ha a Continental tudomására jut, hogy a használati követelmények nem teljesülnek, a Continental jogosult eltiltani a felhasználót az alkalmazás további használatától.

 

   • 6 Az applikáció elérhetősége

Ez az alkalmazás jelenleg az Egyesült Királyságban érhető el a Google Play Store-ban. A Continental fenntartja a jogot, hogy az alkalmazást világszerte elérhetővé tegye a jövőben, de ez nem foglalja magában a Continental azon szándékát, hogy kötelező érvényű módon bejelentse az alkalmazás elérhetőségét az egész világon.

 

   • 7 Részvétel megszüntetése

Az alkalmazásunkban való részvétel akkor ér véger, ha a felhasználó eltávolítja a „Tachograph Driver App” alkalmazást készülékéről.

A Continental jogosult a “Tachograph Driver App” applikációt és a kapcsolódó szolgáltatásokat bármikor, indoklás és előzetes értesítés nélkül megszakítani. Ebben az esetben a felhasználók nem jogosultak a Tachograph Driver App (megújított) szolgáltatásaira.

 

   • 8 További rendelkezések

A Continental és a felhasználó között létrejött szerződésre a német jog vonatkozik, az ENSZ adásvételi törvényének kivételével.

Az összes fent említett jogi vita Frankfurt joghatósága alá tartozik. Amennyiben a Continental szerződő partnerének lakóhelye vagy székhelye az Európai Unión kívül van, az összes fent említett vitát a Frankfurti Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályai szerint kell véglegesen eldönteni, a rendes jogorvoslat kizárásával.

A Continental fenntartja a jogot, hogy a jelen használati feltételeket a jövőben bármikor módosítsa vagy kiegészítse. A Tachograph Driver App további használatához a megváltozott használati feltételek elfogadása szükséges. A Continental egy speciális funkció segítségével tájékoztatja a felhasználót a változásról a Tachograph Driver App alkalmazáson belül. A feltételek elutasítása esetén a további használat nem lehetséges.

Amennyiben a jelen használati feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben hatástalannak bizonyulnak, ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A hatálytalan rendelkezés helyébe a törvényi rendelkezések lépnek.

Forgalmazók

Az alkalmazás forgalmazója:

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Germany

Phone: +49 511 / 938-01

Telefax: +49 511 / 938-81770

Email: info@vdo.com

Managing directors: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Commercial register: District court Hannover HRB 59424

VAT ID no.: DE814950663

 

Copyright © 2021 exclusive usage rights of Continental Automotive GmbH and subsidiaries

Follow us