Pravne informacije i uvjeti uporabe društva Continental Automotive GmbH za aplikaciju "Tachograph Driver App" ("Tahograf aplikacija za vozača")

Instaliranjem i/ili uporabom aplikacije "Tachograph Driver App" (u nastavku teksta "aplikacija" ili "Tachograph Driver App") korisnik u cijelosti prihvaća sljedeće uvjete i odredbe društva Continental Automotive GmbH (u nastavku teksta: „Continental“):

Članak 1.

Prava društva Continental, prava na uporabu

 

Na uporabu aplikacije primjenjuje se ugovor o licenciji za krajnjeg korisnika za licencirane aplikacije predviđen u uvjetima uporabe aplikacija Mac App Store i App Store, osim ako odredbama u nastavku nije navedeno drukčije.

Autorska prava za djela objavljena u ovoj aplikaciji koja je Continental stvorio sam, kao i njihova kompilacija u aplikaciji, pripadaju isključivo društvu Continental i njegovim podružnicama. Bilo kakva uporaba, posebno umnažanje, distribucija ili stavljanje na raspolaganje javnosti, takvih tekstova, slika, grafika, animacija, videozapisa, glazbe, zvukova i drugih materijala u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama (posebno u drugim aplikacijama ili na mrežnim stranicama) nije dopuštena bez izričite privole društva Continental ili njegovih podružnica.

 

Continental ima pravo upotrebljavati robne marke i logotipove („robne marke“) predstavljene u aplikaciji. Nijedan podatak u ovoj aplikaciji ne treba tumačiti kao davanje licencije za uporabu ovih zaštitnih znakova. Sam spomen robnih marki u aplikaciji ne znači da su robne marke slobodno na raspolaganju svima. Za to je potrebna izričita pismena suglasnost društva Continental. Neovlaštena uporaba tih marki strogo je zabranjena.

 

Continental će svoja prava intelektualnog vlasništva provoditi diljem svijeta u sklopu mjerodavnog zakonodavstva.

 

Članak 2.

Sadržaj i uporaba aplikacije, odgovornost

 

Continental Automotive Technologies GmbH čini vam tvrtku dostupnom za aplikaciju za pametne telefone „Tachograph Driver App“. Ova aplikacija pruža pregled zakonski potrebnih vremena vožnje i omogućuje rad tahografa. Za upotrebu su potrebni valjana kartica vozača i SmartLink uređaj za komunikaciju s tahografom. Aplikacija nije namijenjena privatnim osobama.

Tachograph Driver App u izvanmrežnom načinu rada omogućuje vozačima s valjanom karticom vozača primanje podataka o preostalim vremenima vožnje u stvarnom vremenu. Trenutačno bilježenje tahografa prikazuje se na zaslonu. Usto se u tahograf mogu unositi i spremati ručni unosi vremena (npr. pri ukrcavanju na trajekt).

Podaci navedeni u aplikaciji nisu obvezujući i pružaju se besplatno samo u informativne svrhe. Na korisniku je da prije upotrebe provjeri ispravnost pravne osnove i zahtjeva.

Continental može informacije navedene u aplikaciji i svim dostupnim proizvodima i uslugama u bilo kojem trenutku promijeniti ili ažurirati bez prethodne najave. Aplikacija ne sadržava nikakva jamstva ili informacije o svojstvima za koje je Continental odgovoran, bilo izričito ili prešutno. To se odnosi i na aktualnost, točnost, cjelovitost i kvalitetu pruženih informacija, za što Continental ne preuzima odgovornost. Korisnik ne smije manipulirati aplikacijom i smije je upotrebljavati isključivo u svrhe za koje je namijenjena.

Zahtjevi za naknadu štete od strane korisnika u vezi s korištenjem aplikacije i njenog sadržaja izuzeti su s obzirom na činjenicu da je aplikacija dostupna besplatno. Iz ovoga su isključeni zahtjevi za naknadu štete koja je posljedica ozljeda života, udova, zdravlja i odgovornosti za drugu štetu na temelju namjerne povrede dužnosti od strane Continentala, njegovih pravnih zastupnika ili posrednika. Odredbe Zakona o odgovornosti za proizvod ostaju nepromijenjene.

Continental toplo preporučuje da tijekom vožnje ne upotrebljavate nikakve elektroničke uređaje. Continental ne preuzima odgovornost za štetu koja je posljedica nesreća ili novčanih kazni.

Članak 3.

Prikupljanje i obrada podataka

 

Za upotrebu ove aplikacije primjenjuju se posebne odredbe o zaštiti podataka tvrtke Continental Automotive Technologies GmbH. Sadržaj pravila privatnosti u bilo kojem trenutku može se vidjeti pod podatcima odredbi o zaštiti podataka. Continental Automotive Technologies GmbH zadržava pravo na izmjenu, prilagodbu, brisanje dijelova ili dodavanje novih dijelova ovoj odredbi o zaštiti podataka prema vlastitu nahođenju, ali unutar okvira zakonskih odredbi. O svim promjenama obavijestit ćemo vas zasebno.

 

Članak 4.

Poveznice na druge mrežne stranice

 

Aplikacija može sadržavati veze ("poveznice") na mrežne stranice trećih strana i pružati dodatne usluge. Te su mrežne stranice potpuno neovisne i ne potpadaju pod odgovornost ni nadzor društva Continental. Continental stoga nije odgovoran za sadržaj tih mrežnih stranica trećih strana kojima se pristupa s pomoću aplikacije. To se odnosi i na uvjete o privatnosti podataka ili uporabe takvih mrežnih stranica. Pružatelj mrežne stranice na koju se upućuje s pomoću aplikacije isključivo je odgovoran za nezakonite, netočne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štetu nastalu korištenjem ili nekorištenjem informacijama ponuđenim na taj način.

 

Članak 5.

Korisno utovar

Minimalna dob za upotrebu ove aplikacije je 18 godina. Korisnik osigurava da je stariji od 18 godina i aplikaciju koristi profesionalno (kao poduzetnik). Ako Continental sazna da uvjeti za upotrebu nisu ispunjeni, Continental ima pravo zabraniti korisniku upotrebu aplikacije.

Članak 6.

Dostupnost aplikacije

 

Ova je aplikacija trenutno dostupna u Hrvatskoj u Apple App Storeu. Continental pridržava pravo da u budućnosti nudi aplikaciju širom svijeta, ali to ne uključuje namjeru Continentala da objavi dostupnost aplikacije na obvezujući način širom svijeta.

 

Članak 7.

Prestanak sudjelovanja

 

Sudjelovanje u našoj aplikaciji završava ako korisnik deinstalira aplikaciju "Tachograph Driver App".

Continental ima pravo obustaviti rad aplikacije Tachograph Driver App i pružati povezane usluge u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga i nakon prethodne obavijesti. U tom slučaju korisnici nemaju pravo na (obnovljeno) osiguravanje aplikacije Tachograph Driver App.

 

Članak 8.

Razno

 

Ugovor sklopljen između društva Continental i korisnika podliježe njemačkom zakonodavstvu uz izuzeće UN-ova zakona o prodaji.

Mjesto nadležnosti za sve prethodno navedene sporove jest Frankfurt. Ako je Continental ov ugovorni partner smješten ili ima sjedište izvan Europske unije, svi navedeni sporovi finalno se rješavaju pravilima arbitraže Gospodarske komore u Frankfurtu uz izuzeće uobičajene pravne pomoći.

Continental zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove uvjete uporabe s budućim učinkom. Za daljnji nastavak uporabe aplikacije Tachograph Driver App potreban je pristanak na izmijenjene uvjete uporabe. Continental će obavijestiti korisnika o promjeni pomoću posebne funkcije u aplikaciji Tachograph Driver. U slučaju odbijanja, daljnja uporaba nije moguća.

Ako se pojedine odredbe ovih uvjeta uporabe pokažu potpuno ili djelomično nedjelotvornima, to neće utjecati na valjanost ostatka ugovora. Zakonske odredbe zamjenjuju nedjelotvornu odredbu.

 

Pružatelji

 

Pružatelj ove aplikacije jest:

 

Continental Automotive Technologies GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Njemačka

Telefon: +49 511 / 938-01

Telefaks: +49 511 / 938-81770

E-adresa: info@vdo.com

Direktori: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Sudski registar: Okružni sud Hannover HRB 59424

PDV ID br.: DE814950663

 

Autorsko pravo © 2021. isključiva prava na uporabu društva Continental Automotive Technologies GmbH i podružnica

 

Follow us