Izjava o varstvu podatkov družbe Continental Automotive GmbH za aplikacijo Tachograph Driver z dne 28. Julij 2021

Družba Continental ponuja aplikacijo za pametni telefon Tachograph Driver. Ta aplikacija omogoča spremljanje zakonsko predpisanih časov vožnje in upravljanje tahografa v skladu z zakonodajo. Za uporabo sta potrebna veljavna voznikova kartica in naprava SmartLink za komunikacijo s tahografom.

 

Aplikacija Tahograph Driver v načinu brez povezave omogoča voznikom z veljavno voznikovo kartico, da v realnem času prejmejo informacije o razpoložljivem času vožnje. Zaslon prikazuje trenutni posnetek tahografa. Poleg tega omogoča ročno vnašanje časa (npr. ob vkrcanju na trajekt) in njegovo shranjevanje v tahografu.

1. Splošno


Vnesene osebne podatke bo družba Continental Automotive GmbH obdelovala za spodaj navedene namene. V kolikor je to potrebno za uresničitev namena, se lahko podatki prenesejo na družbe, povezane z družbo Continental Automotive GmbH v smislu 15. in nadaljnjih členov (nemškega) Zakona o delniških družbah v skladu z zavezujočimi korporacijskimi pravili družbe Continental.

 

2. Kako deluje aplikacija Tachograph Driver

Za njegovo uporabo mora uporabnik namestiti aplikacijo Tachograph Driver in se strinjati s pogoji uporabe te aplikacije.

Aplikacija omogoča samo zbiranje / obdelavo uporabniških podatkov in lahko vsebuje osebne podatke uporabnika (kot tudi podatke o vozilu). Podatki o tahografu družbi Continental niso posredovani. Zbiranje podatkov s strani družbe Continental je omejeno na primere, v katerih uporabnik sproži sporočila o napakah ali uporablja storitev podpore.

 

3. Zbiranje, obdelava in uporaba podatkov v aplikaciji Tachograph Driver

 

Vaši osebni podatki se obdelujejo izključno na podlagi naslednjih predpisov o varstvu podatkov (pravna podlaga):

 

Obdelava podatkov (namen)

Pravna podlaga

Obdobje hrambe

Stik/interakcija z družbo Continental

(npr. kontaktni obrazec, klepet)

Točka b) odstavka 1 člena 6 GDPR (izvajanje pogodbe)

Vaši podatki bodo izbrisani po obdelavi vaše zahteve, če ne obstajajo zakonske zahteve glede hrambe. Predvidevamo končno obdelavo, če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je bila zadevna zadeva dokončno razjasnjena.

 

Za zagotavljanje zgoraj navedene obdelave podatke posredujemo naslednjim ponudnikom storitev (v nadaljevanju: PONUDNIKI STORITEV):

Servisni partner

Naslov

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 München, Nemčija

 

PONUDNIK STORITEV zbira in obdeluje vaše osebne podatke v našem imenu na podlagi sporazuma o obdelavi podatkov o naročilih.

 

4. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (EU GDPR) naslednje pravice v zvezi z obdelavo svojih podatkov:

 

  • Pravica do preklica danega soglasja kadar koli v skladu s tretjim odstavkom 7. člena EU GDPR
  • Pravica do informacij v skladu s členoma 13 in 14 GDPR
  • Pravica do dostopa v skladu s členom 15 GDPR
  • Pravica do popravka v skladu s členom 16 GDPR
  • Pravica do izbrisa v skladu s členom 17 GDPR
  • Pravica do omejitve obdelave v skladu s členom 18 GDPR
  • Pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 GDPR
  • Pravica do ugovora ob katerem koli času v skladu s členom 21 GDPR
  • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v skladu s členom 77 GDPR

Če obstajajo prepričljivi zakoniti razlogi za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali ki služijo uveljavljanju, izvrševanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov, lahko obdelava podatkov, potrebnih za to, poteka kljub vašemu ugovoru ali zahtevi za izbris.

 

Za morebitna vprašanja v zvezi s tem se obrnite na pooblaščenca za varstvo podatkov:


Email: dataprotection@conti.de

 

Preklic ali zahteve v zvezi z uresničevanjem zgoraj navedenih pravic pošljite pisno ali po elektronski pošti na:

 


Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Nemčija
Email: info@vdo.com
 

5. Zaščita obdelanih osebnih podatkov

 

Naša družba in ponudnik storitev Atos Information Technology GmbH uporabljata tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali dostopom nepooblaščenih oseb. Varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo in posodabljamo. Podatke, razkrite v nešifrirani obliki, si lahko morda ogledajo tretje osebe. Zato bi radi opozorili, da varnosti prenosa podatkov prek spleta (npr. po elektronski pošti) ni mogoče zagotoviti. Občutljivi podatki se zato ne bi smeli prenašati oziroma se lahko prenašajo samo prek varne povezave (SSL).   

 

6. Končne določbe

 

Družba Continental si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni to izjavo o varstvu podatkov z učinkom za naprej pod pogojem, da so takšne spremembe za uporabnika razumne, in upoštevajoč interese aplikacije Tachograph Driver. To posebej velja v primeru, če spremembe v svojem bistvu niso povezane s postavljanjem uporabnika v manj ugoden položaj, npr. pri spreminjanju kontaktnih podatkov, dodajanju novih storitev ali podobno.

 

V vsakem primeru bo družba Continental uporabnika obvestila o spremembi te izjave o varstvu podatkov z ustreznim obvestilom najmanj 14 dni pred začetkom veljavnosti spremembe. Informacije se pošljejo po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga uporabnik navede ob registraciji, ali prek pojavnega okna, če predhodna registracija ni bila opravljena.

 

Da lahko uporabnik še naprej uporablja aplikacijo Tahograph Driver, mora soglašati s spremenjeno izjavo o varstvu podatkov. To storite tako, da odkljukate polje, ko se prikaže pojavno okno ali ko se znova prijavite.

 

Ponudnik te aplikacije je:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Nemčija

Telefon: +49 511 / 938-01

Telefaks: +49 511 / 938-81 770

Email: info@vdo.com

Generalna direktorja: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Poslovni register: Okrajno sodišče v Hannovru HRB 59424

Davčna številka: DE814950663

Stanje: 28.07. 2021

 

Follow us