Oświadczenie o ochronie danych firmy Continental Automotive GmbH dla aplikacji „Tachograph Driver App” z dnia 28 lipca 2021 r.

Continental Automotive GmbH dostarcza aplikację na smartfony „Tachograph Driver App”. Ta aplikacja umożliwia śledzenie prawnie określonych czasów prowadzenia pojazdu i obsługę tachografu zgodnie z prawem. Do komunikacji z tachografem wymagana jest ważna karta kierowcy i urządzenie SmartLink.

Aplikacja Tachograph Driver App w trybie offline umożliwia kierowcom posiadającym ważną kartę kierowcy otrzymywanie w czasie rzeczywistym informacji o pozostałym czasie jazdy. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny zapis tachografu. Ponadto można wprowadzać i zapisywać w tachografie ręczne wpisy czasu (np. podczas wsiadania na prom).

 1. Ogólny

 

Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez Continental Automotive GmbH w celach wymienionych poniżej. O ile jest to konieczne do osiągnięcia celu, można je przekazać spółkom powiązanym z Continental Automotive GmbH w rozumieniu §§ 15 ff. (Niemiecki) Ustawa o spółkach akcyjnych zgodnie z Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Continental.

 

 1. Jak działa aplikacja kierowcy tachografu

 

Korzystanie z Aplikacji Kierowcy Tachograf wymaga jedynie instalacji i wyrażenia zgody na warunki korzystania z tej aplikacji.

Aplikacja umożliwia tylko zbieranie danych / przetwarzanie danych zainicjowane przez użytkownika, które mogą również zawierać dane osobowe użytkownika (jak również dane jego pojazdu). Dane z tachografu nie są przesyłane do firmy Continental. Gromadzenie danych przez Continental ogranicza się do przypadków, w których użytkownik inicjuje komunikaty o błędach lub korzysta z pomocy technicznej.

 

 1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w aplikacji kierowcy tachografu

 

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w oparciu o następujące przepisy o ochronie danych (podstawa prawna):

 

Przetwarzanie danych (cel)

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Kontakt / interakcja z Continental

(np. formularz kontaktowy, czat itp.)

Sztuka. 6 ust. 1 świeci . b RODO (wykonanie umowy)

 

Twoje dane zostaną usunięte po przetworzeniu Twojego żądania, pod warunkiem, że nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Zakładamy ostateczne przetwarzanie, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

W celu zapewnienia powyższego przetwarzania danych przekazujemy dane następującym usługodawcom (zwanymi dalej USŁUGODAWCAMI ): 

S dostawca erwis

DRES

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 Monachium Niemcy

 

W usługodawcy, gromadzi i przetwarza swoje dane osobowe w naszym imieniu na podstawie umowy o zamówienie danych przetwarzania .        

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Chcielibyśmy podkreślić, że jako podmiot danych masz następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z UE General rozporządzenia o ochronie danych osobowych (EU PKBR):     

 

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO UE
 • Prawa do informacji zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO UE
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO UE
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO UE
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO UE
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO UE
 • Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO UE
 • Prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie zgodnie z art. 21 RODO UE
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO UE
   

Jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub służą dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do tego może odbywać się pomimo Twojego sprzeciwu lub żądania usunięcia.

 

Pytania w tym zakresie prosimy kierować do naszego odpowiedzialnego za Prywatność :


E-mail: dataprotection@conti.de
 

 

Odwołania lub żądania dotyczące realizacji powyższych praw prosimy kierować pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres:

 


Continental Automotive GmbH

ul.Vahrenwaldera 9

30165 Hannover, Niemcy
E-mail: info@vdo.com
 

 1. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

 

Nasza firma i nasz usługodawca Atos Information Technology GmbH stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnionych nam danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie ze stanem techniki. Dane ujawnione w postaci niezaszyfrowanej mogą być przeglądane przez osoby trzecie. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do transmisji danych przez Internet (np. podczas komunikacji przez e-mail) nie jest gwarantowana bezpieczna transmisja. Dlatego dane wrażliwe nie powinny być w ogóle przesyłane lub powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL).

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Continental zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, pod warunkiem, że zmiany są uzasadnione dla użytkownika, biorąc pod uwagę interesy Aplikacji Kierowcy Tachografów. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zmiany zasadniczo nie wiążą się z żadnymi wadami dla użytkownika, np. podczas zmiany danych kontaktowych, dodawania dodatkowych usług lub tym podobnych.

 

W każdym przypadku Continental poinformuje użytkownika o zmianie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych z odpowiednim powiadomieniem, ale co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmiany w życie. Informacja jest wysyłana e-mailem na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji lub poprzez wyskakujące okienko, jeśli wcześniej nie dokonano rejestracji.

 

Aby móc dalej korzystać z Aplikacji Kierowcy Tachografów, użytkownik musi wyrazić zgodę na zmienione oświadczenie o ochronie danych. Odbywa się to poprzez zaznaczenie pola poprzez wyrażenie zgody, gdy pojawi się okno Po-Up lub po ponownym zalogowaniu.

 

Dostawcy

 

Dostawcą tej aplikacji jest:

 

Continental Automotive GmbH

ul.Vahrenwaldera 9

30165 Hanower, Niemcy

Telefon: +49 511 / 938-01

Telefaks: +49 511 / 938-81770

E-mail : info@vdo.com

Dyrektorzy zarządzający: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Hanowerze HRB 59424

NIP : DE814950663

 

Follow us