Prohlášení o ochraně dat společnosti Continental Automotive GmbH pro aplikaci „Tach-ograph Driver App“ k 28. červenci 2021

Společnost Continental Automotive GmbH poskytuje aplikaci pro chytré telefony „Tachograph Driver App“. Tato aplikace umožňuje sledovat zákonem předepsané doby řízení a provozovat tachograf v souladu se zákonem. K použití je nutná platná karta řidiče a zařízení SmartLink pro komunikaci s tachografem.

 

Aplikace Tachograph Driver App v režimu offline umožňuje řidičům s platnou kartou řidiče přijímat informace o zbývajících dobách řízení v reálném čase. Na displeji se zobrazí aktuální záznam tachografu. Kromě toho lze ručně zadávat časové údaje (např. Při nástupu na trajekt) a ukládat je do tachografu.

 1. Obecně

 

Osobní údaje, které zadáte, budou zpracovány společností Continental Automotive GmbH pro níže uvedené účely. Pokud je to nezbytné pro splnění účelu, může být předáno společnostem přidruženým ke společnosti Continental Automotive GmbH ve smyslu § 15 a násl. (Německý) Stock Corporation Act v souladu se závaznými korporátními pravidly společnosti Continental.

 

 1. Jak funguje aplikace Tachograf Driver

 

Použití aplikace Tachograph Driver vyžaduje pouze instalaci a souhlas s podmínkami používání této aplikace.

Aplikace umožňuje pouze sběr dat / zpracování dat iniciované uživatelem, které může obsahovat také osobní údaje uživatele (stejně jako údaje o jeho vozidle). Data z tachografu nejsou do společnosti Continental přenášena. Sběr dat společnosti Continental je omezen na případy, kdy uživatel požaduje řešení problémů s aplikací nebo používá službu podpory.

 

 1. Shromažďování, zpracování a používání údajů v aplikaci Tachograph Driver

 

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně na základě následujících předpisů o ochraně údajů (právní základ):

 

Zpracování údajů (účel)

Právní základ

Doba skladování

Kontakt / interakce se společností Continental

(např. kontaktní formulář, chat atd.)

Článek 6 odst. 1 bod b GDPR (plnění smlouvy)

Vaše údaje budou odstraněny po zpracování vaší žádosti za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání. Předpokládáme konečné zpracování, pokud lze z okolností usoudit, že dotyčná záležitost byla konečně objasněna.

 

Abychom zajistili výše uvedené zpracování dat, předáváme údaje následujícím poskytovatelům služeb (dále jen POSKYTOVATELÉ SLUŽEB):

 

Poskytovatel služeb

Adresa

Atos Information Technology GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 81739 Mnichov Německo

 

POSKYTOVATEL SLUŽEB shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje naším jménem na základě smlouvy o zpracování údajů o objednávce.

 

 1. Práva vlastníků údajů

 

Chtěli bychom upozornit, že jako vlastník údajů máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) následující práva:

 

 • Právo kdykoli odvolat daný souhlas podle čl. 7 odst. 3 EU GDPR
 • Informační práva podle čl. 13 a čl. 14 EU GDPR
 • Právo na informace podle čl. 15 EU GDPR
 • Právo na opravu podle čl. 16 EU GDPR
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR EU
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 EU GDPR
 • Přenos dat podle čl. 20 EU GDPR
 • Právo kdykoli vznést námitku podle čl. 21 GDPR EU
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR EU

 

Pokud existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo které slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, může ke zpracování osobních údajů nezbytných k tomuto účelu dojít i přes vaši námitku nebo opětovné podání žádosti k vymazání.

 

Otázky v tomto ohledu prosím kontaktujte naše oddělení ochrany osobních údajů:

 

E-mailem: dataprotection@conti.de

 

Vaše odvolání nebo žádosti týkající se výkonu výše uvedených práv zasílejte písemně nebo e -mailem na:

 


Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hannover, Německo
E-mailem: info@vdo.com

 1. Ochrana zpracovávaných osobních údajů

 

Naše společnost a náš poskytovatel služeb Atos Information Technology GmbH používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které jste nám poskytli, před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření se neustále zlepšují a přizpůsobují podle stavu techniky. Údaje nezveřejněné v nešifrované podobě mohou být viděny třetími stranami. Rádi bychom proto upozornili, že s ohledem na přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) není zaručen žádný bezpečný přenos. Citlivá data by proto neměla být přenášena vůbec, nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL).

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Společnost Continental si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit toto prohlášení o ochraně údajů s účinností do budoucna, za předpokladu, že jsou změny pro uživatele přiměřené, s přihlédnutím k zájmům aplikace Tachograph Driver. To platí zejména v případě, že změny v zásadě nejsou spojeny s žádnými nevýhodami pro uživatele, např. při změně kontaktních údajů, přidání dalších služeb a podobně.

 

Společnost Continental bude v každém případě informovat uživatele o změně tohoto prohlášení o ochraně údajů s příslušným oznámením, nejméně však 14 dní před tím, než má změna nabýt účinnosti. Informace jsou zasílány e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci nebo prostřednictvím vyskakovacího okna, pokud nebyla provedena předchozí registrace.

 

Aby mohl uživatel nadále používat aplikaci Tachograph Driver, musí uživatel vyjádřit svůj souhlas se změněným prohlášením o ochraně údajů. To se provádí zaškrtnutím políčka přes opt-in, když se objeví okno Po-Up nebo když se znovu přihlásíte.

 

Poskytovatelem této aplikace je:

 

Continental Automotive GmbH

Vahrenwalder Str. 9

30165 Hanover, Německo

Telefon: +49 511 / 938-01

Fax: +49 511 / 938-81 770

Email: info@vdo.com

Ředitelé: Cornelia Stiewing, Harald Stuhlmann

Obchodní rejstřík: Místní soud v Hannoveru HRB 59424

DIČ.: DE814950663

Status: 28.07.2021

 

 

 

Follow us