Evolucija i primena novih tehnologija na tahografu je rezultirala rođenjem pametnog tahografa: brzog i jednostavnog uređaja koji koristi „Plug & Play“ sistem i koji će vam garantovati konkurentnost na evropskim tržištima. Pripremili smo vam 5 stvari koje treba da znate o njima.

Tehnologija pametnog tahografa

Poznavanje funkcionalnosti novog pametnog tahografa omogućiće vam da uštedite vreme i izbegnete kazne za netačnu ili nepotpunu upotrebu ove vrste tahografa.

U ovom članku ćemo se pozabaviti glavnim tehnološkim karakteristikama koje ga definišu i čine ga partnerom vašim rutama. Te karakteristike su:

 • GNSS interfejs
 • Novi piktogrami
 • Rani sistem daljinskog otkrivanja:
 • ITS Interface

Ove informacije su od interesa za transportne kompanije i vozače. Zajedno moramo da obezbedimo pravilno funkcionisanje i ispravnu upotrebu digitalnih tahografa u skladu sa propisima.

U ovom članku izlažemo sve što vam je potrebno da znate kako biste lako mogli da funkcionišete u svom poslu koristeći naše tahografe. Sve što ćete videti u nastavku možete pronaći u priručniku DTCO digitalnog tahografa VDO 4.0, ali I u simulatoru VDO DTCO 4.01260.0.

5 Šta je novo u vezi sa pametnim tahografom::

1. Uključuje registraciju položaja GNSS interfejsa

GNSS Icon

Radi sa Galileo, Glonass i GPS sistemima.

Određuje geografske koordinate vozila u sledećim slučajevima:

 • Početak i kraj dnevnog radnog dana.
 • Svaka tri sata kontinuirane vožnje.

2. Možete promeniti štampani dokument aktivnosti

Ako koristite karticu vozača druge generacije: štampani dokument 24-časovnih aktivnosti dobija se sa sledećim sadržajem.

Vozač neće biti obavezan da unese oznake država u kojima počinje i završava se svoj dnevno radno vreme ako tahograf automatski beleži podatke o položaju (samo 2G kartica).

Printout Positions

Početak smene, vreme u zemlji; Geografska dužina; Geografska širina; Vreme položaja; Odometar

– Početak smene

Kraj smene, vreme, država; Geografska dužina; Geografska širina; Vreme položaja; Odometar – Kraj smene

(Pozicija nakon 3h akumulirane vožnje.)

Položaj nakon 3h. vožnje; Geografska dužina; Geografska širina; Vreme položaja; Odometar – Položaj(i) nakon 3h akumulirane vožnje se štampaju nakon početka i kraja smene.

3. Novi piktogrami se pojavljuju u pametnom tahografu

Novi piktogrami se pojavljuju u štampanim dokumentima:

GNSS

GNSS uređaj.

GNSS Fail

Kvar GNSS uređaja.

GNSS Error

Odsustvo GNSS pozicija ili greška u komunikaciji sa eksternim GNSS prijemnikom.

3h Position

Položaj nakon 3h akumulirane vožnje.

DSRC

DSRC uređaj za rano daljinsko otkrivanje.

DSRC Fail

Kvar DSRC uređaja.

DSRC Error DSRC događaj: Greška u komunikaciji između eksternog DRSC modula i tahografa.

Interested in the new Smart Tachograph?

Find out more in our comprehensive guide


4. DSRC Earli Sensing Sistem je ugrađen

To je sistem komunikacije podataka sa tahografa na drugi uređaj koji ih prima.

Podaci koji se šalju su niz događaja i/ili kvarova koje tahograf snima u poseban memorijski modul definisan isključivo za ovaj objekat.

Podaci se šalju sve dok to zahteva eksterni uređaj sa autentifikacijom kartice tehničkog centra ili kontrolnim agentom. Podaci izlaze iz modula šifrovani i dešifruju se na prijemnom uređaju (uvek sa ubačenom odgovarajućom karticom).

Prevozna preduzeća koja koriste vozila dužna su da obaveste vozače o mogućnosti komunikacije na daljinu u cilju ranog otkrivanja mogućeg neovlašćenja ili zloupotrebe tahografa.

VDO Ekpert

5. Ugradnja ITS interfejsa (omogućava razmenu podataka sa sistemima upravljanja voznim parkom)

DTCO ITS data

Kada se prvi put ubaci kartica vozača, tahograf će tražiti saglasnost na lične podatke.

Može se odgovoriti sa DA ili NE.

ITS ( ITS: Inteligentni transportni sistem) lični podaci uključuju:

 • Ime i prezime vozača.
 • Broj kartice vozača.
 • Datum rođenja.

Sledeći dodatni lični podaci se evidentiraju pod uslovom da ih vozač odobri:

 • D1/D2 unosi statusa
 • Profil obrtaja motora
 • Brzinski profili
 • Signal brzine od 4 Hz (kočenje)

Korak po korak korišćenje podataka pametnog digitalnog tahografa:

 1. Prvo umetanje kartice

Kada se kartica prvi put ubaci, radi zaštite vaših ličnih podataka bićete upitani da li ste saglasni sa obradom ovih podataka. Ovaj upit se obavlja automatski tokom prve sesije pokrenute u DTCO 4.0. Pojavljuje se nakon izbora zemlje na sledeći način:

 1. Biranje DA ili NE opcije

Jednostavno je: izaberite opciju da ili ne pomoću dugmadi u obliku trougla i obrnutog trougla

 1. Potvrđeno tasterom OK
 2. Snimak je potvrđen
 3. Dodatni podaci

Proces se zatim završava sa dodatnim podacima

 1. Nakon toga sledi normalna prijava na VDO 4.0 tahograf.

Novi pametni tahograf

Pametni digitalni tahograf je napravio revoluciju na tržištu. Nove karakteristike i funkcionalnosti koje uređaj integriše pozicionirale su ga kao priliku u sektoru. Precizni su, bezbedni i lako se integrišu u tehnologiju vozila. Koristi „Plug & Play” tehnologiju, odnosno uključite, povežite i koristite, tako da možete imati koristi od njegovih funkcija od prvog trenutka. Pored toga, garantuju usklađenost sa novim evropskim propisima koji novim kamionima registrovanim od 15. juna 2019. nameću ugradnju inteligentnog digitalnog tahografa.