Termeni de utilizare

1. Sfera de aplicare

1.1 Orice utilizare a acestui site web furnizat de Continental Automotive Technologies GmbH și/sau de filialele sale este supusă acestor Termeni de utilizare. Acești Termeni de utilizare pot fi modificați, schimbați sau înlocuiți cu alți termeni și condiții, de exemplu, pentru achiziționarea de produse și servicii. Odată cu autentificarea sau în cazul în care nu este necesară o autentificare, la accesarea sau utilizarea site-ului web Continental Automotive Technologies GmbH, acești Termeni de utilizare sunt acceptați în versiunea lor actuală.

1.2 În cazul în care utilizatorul utilizează acest site web Continental Automotive Technologies GmbH în calitate de client comercial, adică nu acționează în scopuri care nu fac parte din activitatea sa comercială, comercială sau profesională, sau în calitate de client administrativ, § 312e alin. 1 fraza 1 nr. 1 - 3 din Codul civil german nu se aplică.


2. Servicii

2.1 Acest site web Continental Automotive Technologies GmbH conține informații specifice și software, precum și - după caz - documentația aferentă, pentru vizualizare sau descărcare.

.

2.2. Continental Automotive Technologies GmbH poate opri în orice moment, în totalitate sau parțial, funcționarea Site-ului Web Continental Automotive Technologies GmbH. Din cauza naturii internetului și a sistemelor informatice, Continental Automotive Technologies GmbH nu poate accepta nicio răspundere pentru disponibilitatea continuă a Site-ului Web Continental Automotive Technologies GmbH.


3. Înregistrare, Parolă

3.1 Unele pagini ale site-ului web Continental Automotive Technologies GmbH pot fi protejate prin parolă. În interesul siguranței și securității tranzacțiilor comerciale, numai utilizatorii înregistrați pot accesa paginile respective. Continental Automotive Technologies GmbH își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea oricărui Utilizator. Continental Automotive Technologies GmbH își rezervă în special dreptul de a stabili ca anumite pagini, care anterior erau liber accesibile, să fie supuse înregistrării. Continental Automotive Technologies GmbH este îndreptățită, în orice moment și fără obligația de a oferi motive, să refuze Utilizatorului dreptul de a accesa zona protejată prin parolă prin blocarea datelor sale de utilizator (așa cum sunt definite mai jos), în special dacă Utilizatorul.

 • utilizează date false în scopul înregistrării;
 • nu respectă acești Termeni de utilizare sau își neglijează datoria de diligență în ceea ce privește Datele utilizatorului;
 • încalcă orice lege aplicabilă în ceea ce privește accesul la sau utilizarea Site-ului Web VDO Automotive AG*; sau
 • nu ați utilizat site-ul web Continental Automotive Technologies GmbH pentru o perioadă mai lungă de timp.

3.2 Pentru înregistrare, utilizatorul trebuie să furnizeze informații exacte și, în cazul în care aceste informații se modifică în timp, să actualizeze aceste informații (în măsura în care este posibil: online) fără întârzieri nejustificate. Utilizatorul se va asigura, că adresa sa de e-mail, așa cum a fost furnizată către Continental Automotive Technologies GmbH, este actualizată în orice moment și o adresă la care utilizatorul poate fi contactat.

.

3.3 La înregistrare, Utilizatorul va primi un cod de acces, care cuprinde un ID de utilizator și o parolă ("Date de utilizator"). La prima accesare, Utilizatorul va schimba prompt parola primită de la Continental Automotive Technologies GmbH într-o parolă cunoscută numai de către Utilizator. Datele utilizatorului permit Utilizatorului să vizualizeze sau să modifice datele sale sau, după caz, să își retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor.

3.4. Utilizatorul se asigură că datele utilizatorului nu sunt accesibile de către terți și este responsabil pentru toate tranzacțiile și alte activități efectuate în baza datelor sale de utilizator. La sfârșitul fiecărei sesiuni online, utilizatorul se deconectează de pe site-urile web protejate prin parolă. Dacă și în măsura în care utilizatorul constată că terți utilizează în mod abuziv datele sale de utilizator, utilizatorul notifică acest lucru fără întârziere nejustificată Continental Automotive Technologies GmbH în scris sau, după caz, prin e-mail.

3.5 După primirea notificării în conformitate cu punctul 3.4, Continental Automotive Technologies GmbH va refuza accesul la zona protejată prin parolă sub aceste Date de utilizator. Accesul utilizatorului va fi posibil din nou doar la cererea utilizatorului către Continental Automotive Technologies GmbH sau la o nouă înregistrare.

3.6 Utilizatorul poate solicita în orice moment încetarea înregistrării sale în scris, cu condiția ca ștergerea să nu încalce buna desfășurare a relațiilor contractuale. În acest caz, Continental Automotive Technologies GmbH va șterge toate datele de utilizator și alte date de identificare personală stocate ale Utilizatorului imediat ce aceste date nu mai sunt necesare.


4. Drepturile de utilizare a informațiilor, a software-ului și a documentației

4.1 Utilizarea oricăror informații, software și documentație puse la dispoziție pe sau prin intermediul acestui site web al Continental Automotive Technologies GmbH este supusă acestor Termeni de utilizare sau, în cazul actualizării informațiilor, software-ului sau documentației, este supusă condițiilor de licență aplicabile convenite anterior cu Continental Automotive Technologies GmbH. Termenii de licență conveniți separat vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

4.2 Continental Automotive Technologies GmbH acordă Utilizatorului o licență neexclusivă și netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată, pentru a utiliza informațiile, software-ul și documentația puse la dispoziția Utilizatorului pe sau prin intermediul Site-ului Web Continental Automotive Technologies GmbH în măsura în care s-a convenit sau, în cazul în care nu există un astfel de acord, în măsura scopului urmărit de Continental Automotive Technologies GmbH prin punerea la dispoziție a acestora.

4.3. Software-ul va fi pus la dispoziție fără nicio cheltuială în "object code". Nu va exista niciun drept de punere la dispoziție a codului sursă. Acest lucru nu se aplică codului sursă legat de software-ul open source, ale cărui condiții de licență au prioritate față de acești Termeni de utilizare în cazul transferului de software open source și ale căror condiții impun punerea la dispoziție a codului sursă. În acest caz, Continental Automotive Technologies GmbH va pune la dispoziție codul sursă în schimbul plății unor costuri.

4.4. Informațiile, software-ul și documentația nu pot fi distribuite de către Utilizator către o terță parte în niciun moment și nici nu pot fi închiriate sau puse la dispoziție în orice alt mod. Cu excepția cazului în care acest lucru este permis de legislația obligatorie, utilizatorul nu va modifica software-ul sau documentația și nici nu va dezasambla, inversa ingineria sau decompila soft-ware-ul sau separa orice parte a acestuia. Utilizatorul poate face o copie de rezervă a software-ului, acolo unde este necesar pentru a asigura utilizarea ulterioară în conformitate cu acești termeni de utilizare.

4.5 Informațiile, software-ul și documentația sunt protejate de legile privind drepturile de autor, precum și de tratatele internaționale privind drepturile de autor, precum și de alte legi și convenții legate de proprietatea intelectuală. Utilizatorul va respecta aceste legi și, în special, nu va modifica, ascunde sau elimina niciun cod alfanumeric, marcaj sau mențiune privind drepturile de autor nici din informații, nici din software sau documentație, nici din orice copie a acestora.

4.6. §§ 69a și următoarele din Legea germană privind drepturile de autor nu sunt afectate prin prezenta.


5. Proprietatea intelectuală

5.1 Fără a aduce în discuție prevederile particulare din § 4 al acestor Termeni de utilizare, informațiile, denumirile de marcă și alte conținuturi ale Site-ului Web Continental Automotive Technologies GmbH nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, suplimentate sau folosite în orice alt mod fără permisiunea prealabilă scrisă a Continental Automotive Technologies GmbH:

5.2. Cu excepția drepturilor de utilizare și a altor drepturi acordate în mod expres prin prezentul document, niciun alt drept nu este acordat utilizatorului și nici nu se va implica vreo obligație care să impună acordarea de drepturi suplimentare. Toate drepturile și licențele de brevet sunt excluse în mod expres.


6. Obligațiile utilizatorul

6.1 La accesarea sau utilizarea site-ului web Continental Automotive Technologies GmbH, utilizatorul nu trebuie să

 • să dăuneze altor persoane, în special minorilor, sau să le încalce drepturile personale;
 • sa încalce bunele moravuri publice în modul de utilizare;
 • să încalce vreun drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept de proprietate;
 • sa încarce orice conținut care conține un virus, un așa-numit cal troian sau orice alt program care ar putea deteriora datele;
 • să transmită, să stocheze sau să încarce hyperlink-uri sau conținuturi la care utilizatorul nu are dreptul, în special în cazurile în care aceste hyperlink-uri sau conținuturi încalcă obligațiile de confidențialitate sau sunt ilegale; sau
 • să distribuie publicitate sau e-mailuri nesolicitate (așa-numitele "spam") sau avertismente inexacte cu privire la viruși, defecte sau materiale similare, iar utilizatorul nu va solicita sau cere participarea la nicio loterie, sistem "snowball", scrisori în lanț, jocuri piramidale sau alte activități similare.

6.2 Continental Automotive Technologies GmbH poate refuza accesul la site-ul web Continental Automotive Technologies GmbH în orice moment, în special în cazul în care utilizatorul încalcă orice obligație care decurge din acești Termeni de utiliza


7. Hyperlink-uri

Site-ul web al Continental Automotive Technologies GmbH poate conține hyperlink-uri către paginile web ale unor terțe părți. Continental Automotive Technologies GmbH nu va avea nicio responsabilitate pentru conținutul acestor pagini web și nu face declarații despre aceste pagini web sau despre conținutul acestora și nu le aprobă ca fiind ale sale, deoarece Continental Automotive Technologies GmbH nu controlează informațiile de pe aceste pagini web și nu este responsabilă pentru conținutul și informațiile oferite pe acestea. Utilizarea acestor pagini web se face pe riscul exclusiv al utilizatorului.


8. Răspunderea pentru defecte de titlu sau de calitate

8.1 În măsura în care informațiile, software-ul sau documentația sunt puse la dispoziție gratuit, este exclusă orice răspundere pentru defecte privind calitatea sau titlul informațiilor, al software-ului și al documentației, în special în ceea ce privește corectitudinea sau absența defectelor sau absența revendicărilor sau a drepturilor terților sau în ceea ce privește caracterul complet și/sau adecvarea la scop, cu excepția cazurilor care implică abateri intenționate sau fraudă.

8.2 Informațiile de pe site-ul web Continental Automotive Technologies GmbH pot conține specificații sau descrieri generale legate de posibilitățile tehnice ale produselor individuale, care pot să nu fie disponibile în anumite cazuri (de exemplu, din cauza unor modificări ale produsului). Prin urmare, performanțele necesare ale produsului trebuie convenite de comun acord în fiecare caz în parte la momentul achiziției.


9. Alte responsabilități, Viruși

9.1 Răspunderea Continental Automotive Technologies GmbH pentru defecte legate de calitate și titlu de proprietate va fi determinată în conformitate cu prevederile § 8 din acești Termeni de utilizare. Orice altă răspundere a Continental Automotive Technologies GmbH este exclusă, cu excepția cazului în care este prevăzută de lege, de exemplu, în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse sau în caz de intenție, neglijență gravă, vătămare corporală sau deces, nerespectarea caracteristicilor garantate, ascunderea frauduloasă a unui defect sau în caz de încălcare a obligațiilor contractuale fundamentale. Despăgubirile în caz de încălcare a obligațiilor contractuale fundamentale sunt limitate la daunele previzibile, tipice contractului, dacă nu există intenție sau neglijență gravă.

9.2 Deși Continental Automotive Technologies GmbH depune toate eforturile pentru a menține site-ul web Continental Automotive Technologies GmbH fără viruși, Continental Automotive Technologies GmbH nu poate garanta că acesta este lipsit de viruși. Pentru propria protecție, utilizatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura măsuri de securitate adecvate și să utilizeze un scaner de viruși înainte de a descărca orice informație, software sau documentație.

9.3 §§ 9.1 și 9.2 nu intenționează și nici nu implică vreo modificare a sarcinii probei în defavoarea utilizatorului.


10. Măsuri de control al exporturilor

10.1 Exportul anumitor informații, programe informatice și documentație poate face obiectul unei autorizații, de exemplu, din cauza naturii, a utilizării preconizate sau a destinației finale a acestora. Utilizatorul trebuie să respecte cu strictețe reglementările privind exportul de informații, software și documentație, în special cele ale UE, precum și cele ale fiecărui stat membru al UE și ale SUA. Continental Automotive Technologies GmbH etichetează informațiile, software-ul și documentația în raport cu listele de control al exporturilor din Germania și UE și cu lista de control al comerțului din SUA.

10.2 Utilizatorul se asigură în special că

 • informațiile, software-ul și documentația nu pot fi utilizate în niciun scop legat de armament, tehnologie nucleară sau arme;
 • nicio companie sau persoană inclusă pe lista persoanelor refuzate de către SUA (DPL) nu primește produse, programe informatice sau tehnologie de origine americană;
 • nicio companie sau persoană menționată în lista de avertismente a SUA, în lista entităților din SUA sau în lista națională special desemnată a SUA nu primește produse de origine americană fără licență; și
 • nicio întreprindere sau persoană menționată pe lista teroriștilor special desemnați, pe lista organizațiilor teroriste străine, pe lista teroriștilor globali special desemnați sau pe lista teroriștilor din UE nu poate primi bunur
 • nu se aprovizionează niciun destinatar militar;
 • se respectă instrucțiunile de avertizare rapidă ale autorităților germane respective. Accesul la software-ul, documentația și informațiile de pe site-ul web al Continental Automotive Technologies GmbH are loc numai dacă este în conformitate cu verificările și garanțiile de mai sus. În cazul în care utilizatorul nu se conformează celor de mai sus, Continental Automotive Technologies GmbH nu va fi obligată să presteze.

10.3 La cerere, Continental Automotive Technologies GmbH informează utilizatorul cu privire la datele de contact relevante pentru informații suplimentare.


11. Protecția confidențialității datelo

În ceea ce privește colectarea, utilizarea și procesarea datelor de identificare personală ale Utilizatorului Site-ului Continental Automotive Technologies GmbH, Continental Automotive Technologies GmbH va respecta legile aplicabile privind protecția confidențialității datelor și Politica de confidențialitate privind protecția datelor de pe Site-ul Continental Automotive Technologies GmbH, care este disponibilă prin hyperlink pe Site-ul Continental Automotive Technologies GmbH la adresa www.vdo.com.


12. Acorduri suplimentare, locul de jurisdicție, legea aplicabilă

12.1 Orice acord adițional necesită forma scrisă.

12.2 Locul de jurisdicție este Regensburg, în cazul în care utilizatorul este un comerciant în sensul Codului comercial german (Handelsgesetzbuch).

12.3 Paginile individuale ale site-ului web Continental Automotive Technologies GmbH sunt operate și administrate de Continental Automotive Technologies GmbH și/sau de afiliații săi. Paginile sunt conforme cu legislația aplicabilă în țara în care compania responsabilă își are reședința de afaceri. Continental Automotive Technologies GmbH nu garantează că informațiile, software-ul și/sau documentația de pe site-ul Web Continental Automotive Technologies GmbH sunt adecvate sau disponibile pentru vizualizare sau descărcare în locații din afara acestei țări. În cazul în care utilizatorii accesează Site-ul Web Continental Automotive Technologies GmbH din afara unei astfel de țări, aceștia sunt exclusiv responsabili pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Este interzis accesul la informațiile, software-ul și/sau documentația Site-ului Web Continental Automotive Technologies GmbH din țările în care acest conținut este ilegal. În acest caz și în cazul în care utilizatorul dorește să facă afaceri cu Continental Automotive Technologies GmbH, utilizatorul trebuie să contacteze reprezentantul Continental Automotive Technologies GmbH pentru țara respectivă pentru afaceri specifice țării.

12.4 Acești Termeni de utilizare vor fi guvernați de - și toate disputele legate de sau în legătură cu acești Termeni de utilizare sau cu subiectul acestora vor fi soluționate în conformitate cu - legile Germaniei, cu excepția normelor privind conflictul de legi. Este exclusă aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG) din 11 aprilie 1980.