Eu-Banner3zu1-M

Vodič sa komentarima

Da li znate kako će novi propisi uticati na vas? Kojim se rokovima morate prilagoditi?

Razumite na jednostavan način najvažnije aspekte koje treba uzeti u obzir da biste izbegli kažnjavanje.

  • Zakonodavstvo i kada ga moraju primenjivati transportna preduzeća.
  • Odgovori na najčešće postavljana pitanja i nedoumice u vezi sa Paketom mobilnosti i njegovim novim pravilima.
  • Sve što treba da znate o kabotaži i kretanju vozača.
  • Moguće kazne koje treba izbegavati.
  • Preporuke i mogućnosti koje ova uredba može da donese vama i vašoj kompaniji.

Ovaj vodič sve objašnjava. I još mnogo toga…

Registrujte se sada na našem korisničkom portalu i dobijte svoj vodič.

Preuzmite besplatno!

Any questions?

Let's get in touch!